Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr X z dnia 20.06.2011r.

nowa podstrona, dodana 2011-06-15

PDFSprawozd. finansowe z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2010r. - druk nr 142.pdf (4,88MB) 

PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwier. sprawozd. fin.Gm.P-k za 2010r.wraz ze sprawozd. z wykonania budżetu - druk nr 143.pdf (326,94KB) 

PDFProjekt uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Prudnika z wykonania budżetu Gm. Prudnik za rok 2010 - druk nr 144.pdf (5,28MB) 

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika - druk nr 145.pdf (331,55KB) 

PDFProjekt uchwały w spawie nabycia nieruchomości niezabudowanych - druk nr 148.pdf (329,57KB) 

PDFProjekt uchwały w spawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 149.pdf (351,81KB) 

PDFProjekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej - druk nr 150.pdf (320,41KB) 

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 151.pdf (327,08KB) 

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 152.pdf (327,91KB) 

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 153.pdf (336,84KB) 

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 154.pdf (325,91KB) 


PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 155.pdf (329,15KB) 

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 156.pdf (324,58KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 157.pdf (326,28KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia planu zagosp. przestrzen. terenu ws Piorunkowice - druk nr 158i.pdf (5,18MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia planu zagosp. przestrzen. terenu wsi Piorunkowice - druk nr 158 cz.I..pdf (5,20MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia planu zagosp. przestrzen. terenu wsi Piorunkowice - druk nr 158 cz. II..pdf (5,21MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - druk nr 159.pdf (526,47KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o przekszt. SPZOZ- ZOZ w Głuchołazach polegającego na ogranicz. udzielania świad. zdrowot. - druk nr 160.pdf (723,52KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników 2012-2015 - druk nr 161.pdf (601,59KB)

 

 

 


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski (Wydz. Organizacyjny)
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Stanisława Łuczków
Data wytworzenia: 2011-06-15