Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKTY UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ - sesja LIII - 31.03.2010

 

Porządek LIII sesji w dniu 31 marca 2010r. 
  
1.Sprawy organizacyjne :
-  otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
-  przyjęcie protokołu z   LII  sesji .
2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
3. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na LII sesji.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Sprawozdania z działalności następujących spółek podległych gminie  oraz zakładu
    budżetowego:
- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ( druk nr 815)
- Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego ( druk nr 816)
- Zakładu Energetyki Cieplnej ( druk nr 817)
- Zakładu Usług Komunalnych ( druk nr 818)
- Zarządu Budynków Komunalnych ( druk nr 819)
6.Gospodarka finansowa - podjęcie uchwał w sprawie :  
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010r. ( druk nr 820 )
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010r. – wieloletnie programy inwestycyjne
 ( druk nr 821)
- zmiany uchwały w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2010r ( druk nr 822)
- wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Prudnik na rok 2011 środków
 stanowiących fundusz sołecki (druk nr 823 )
7.Gospodarowanie mieniem – podjęcie uchwał w sprawie :
- zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 824 )
- zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 825 )
- zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 826 )
- zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 827)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 828 )
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 829)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 830)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 831)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 832)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 833)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 834)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 835)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 836)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 837)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 838)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 839)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 840 )
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 841)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 842)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 843)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 844)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 845)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 846)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 847)
 
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 848)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 849)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 850)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 851)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 852)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 853)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 854)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 855)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 856)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 857)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 858)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 859)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 860)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 861)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 862)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 863)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 864)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 865)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 866)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 867)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 868)
- wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
( druk nr 869 )
- zaliczania drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy
( druk nr 870 )
8. Podjęcie uchwał w sprawie :
- określenia górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie
 odbierania odpadów komunalnych ( druk nr 871 )
- określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
 uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów.... ( druk nr.872)
- wieloletniego planu rozwoju  i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
 kanalizacyjnych ( druk nr 873 )
- przyjęcia programu gospodarczego pn. Strategia Gminy Prudnik na lata 2010 – 2020   
 ( druk nr 874 ) – materiały w wersji papierowej znajdują się do wglądu w
 Biurze Rady oraz zostały dostarczone radnym na płytach CD
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miasto
 Prudnik ( druk nr 875) –
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania części wsi Łąka Prudnicka i  
 Moszczanka ( druk nr 876) 
9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na LIII sesji .
10. Komunikaty, zamknięcie obrad sesji.
 
U w a g a :
Projekty uchwał druk nr 874,875 i 876 zostaną przedstawione radnym na posiedzeniach komisji

PDFprojekt uchwały - wydzierżawienie nieruchomości.pdf (296,20KB)

PDFprojekt uchwały - zbycie nieruchomości lokalowej.pdf (296,28KB)

PDFprojekt uchwały określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (695,17KB)

PDFprojekt uchwały w psr zbycia nieruchomości lokalowej.pdf (293,10KB)

PDFprojekt uchwały w spr określenia wymagań , jakie powinien spełniac przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów.pdf (1,33MB)

PDFprojekt uchwały w spr uchwalenia programu gospodarczego Strategia Gminy.pdf (337,83KB)

PDFprojekt uchwały w spr wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych.pdf (5,40MB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 837.pdf (309,32KB)

 

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 838.pdf (297,17KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 839.pdf (297,93KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 840.pdf (295,73KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 841.pdf (294,32KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 842.pdf (291,56KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 843.pdf (298,04KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 844.pdf (298,39KB)

 

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 845.pdf (295,55KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 846.pdf (293,53KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 847.pdf (296,46KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 848.pdf (293,70KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 849.pdf (294,32KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 850.pdf (298,10KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 851.pdf (296,35KB)

 

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 852.pdf (297,83KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 853.pdf (291,52KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 854.pdf (297,21KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 855.pdf (295,05KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 856.pdf (293,38KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 857.pdf (296,38KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 858.pdf (294,81KB)

 

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 859.pdf (297,74KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 860.pdf (299,08KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 861.pdf (299,67KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 862.pdf (295,52KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 863.pdf (293,55KB)

 

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 864.pdf (294,61KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 865.pdf (295,72KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 866.pdf (293,98KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 867.pdf (300,61KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 868.pdf (295,50KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 869.pdf (398,26KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 831.pdf (292,16KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 832.pdf (306,21KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 833.pdf (295,21KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 834.pdf (292,59KB)

 

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 835.pdf (292,99KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomosci 836.pdf (297,42KB)

PDFprojekt uchwały w spr wydzierżawienia nieruchomości.pdf (294,13KB)

PDFprojekt uchwały w spr wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Prudnik na 2010r środk ów stanowiących fundusz sołecki.pdf (330,27KB)

PDFprojekt uchwały w spr zbycia nieruchomości lokalowej.pdf (290,28KB)

PDFprojekt uchwały w spr zmian w budzecie gminy Prudnik na 2010r - wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.pdf (2,93MB)

PDFprojekt uchwały w spr zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010r..pdf (3,88MB)

 

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (287,63KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy.pdf (334,65KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.pdf (291,31KB)

PDFprojekt uchwały zmieniający uchwalę w spr uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2010r.pdf (1,24MB)


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Wróblewska
Data wytworzenia: 2010-03-25