Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin korzystania z sali ćwiczeń sportowych - siłowni

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI ĆWICZEŃ SPORTOWYCH - SIŁOWNI PRZY UL. PARKOWEJ 4 W PRUDNIKU


1. Sala ćwiczeń sportowych - siłownia pozostaje w zarządzie OSiR w kompleksie Łaźni Miejskiej.
2. Uprawnionymi do korzystania z siłowni są według ustalonego grafiku czasowego:

a) KP Policji jako Współorganizator siłowni
b) grupy zorganizowane, kluby i związki sportowe, szkoły itp.

3. Przebywanie w siłowni i korzystanie z jej urządzeń jest dozwolone wyłącznie w obecności prowadzącego zajęcia trenera, instruktora, nauczyciela bądź opiekuna grupy
4. Za bezpieczeństwo osób ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
5. Ćwiczących obowiązuje strój sportowy
6. Korzystający z siłowni zobowiązani są do zachowania czystości i dbałość o urządzenia i sprzęt sportowy
7. Prowadzący zajęcia każdorazowo zgłasza w kasie łaźni miejskiej rozpoczęcie i zakończenie zajęć
8. Za rzeczy wartościowe pozostawione lub zaginione OSiR nie ponosi odpowiedzialności
9. Za zaistniałe wypadki podczas pobytu i ćwiczeń w siłowni OSiR nie odpowiada
10. Ćwiczące osoby poszczególnych grup lub grupy ubezpieczają się we własnym zakresie na zasadzie dobrowolności od następstw nieszczęśliwych wypadków
11. Korzystający z siłowni, a nie przestrzegający regulaminu zostaną napomnieni lub utracą prawo do korzystania z siłowni
12. Skargi i wnioski należy zgłaszać dyrektorowi OSiR

Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
Adam Jocher