Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KARTA USŁUG Nr 5/WMGiGP - Wydawanie decyzji orzekających o rozgraniczeniu nieruchomości

rozmiar: 8,98 KB
      pobrań: 0
      data: 2005-08-25 08:00:19
      opis:

 KARTA USŁUG Nr 5/WMGiGP
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 077 40 66 200, fax 077 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail:

Nazwa usługi: 
Wydawaniedecyzji orzekających o rozgraniczeniu nieruchomości
 
Miejsce załatwienia sprawy:
 
Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, Wydział Mienia Gminnego i Gospodarki Przestrzennej, parter, pokój nr 16, tel. 77 40 66 254, fax 77 40 66 228, e-mail: um@prudnik.pl
Godz. pracy - poniedziałek-piątek: 7:15-15:15
Wymagane dokumenty:

 
Wniosek, który powinien zawierać:
- wyszczególnienie nieruchomości wnioskodawcy i nieruchomości bezpośrednio przylegających do nieruchomości rozgraniczanej,
- wskazanie wykonawcy prac rozgraniczeniowych,
- wypis z rejestru gruntów dla wszystkich nieruchomości objętych czynnościami rozgraniczeniowymi 
- odbitka z mapy ewidencyjnej 
Opłaty:
Opłaty nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy:

 
Wszczęcie postępowania następuje niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku w drodze postanowienia. Termin wydania decyzji uwarunkowany jest terminem zakończenia prac przez geodetę.
Tryb odwoławczy:


 
Nie przysługuje zażalenie na postanowienie dotyczące wszczęcia postępowania. Od decyzji nie służy odwołanie, natomiast strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji przekazania sprawy do rozstrzygnięcia Sądowi Rejonowemu w Prudniku.
Podstawa prawna:


 
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)
 • Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565)
Informacje
dodatkowe:

 
Czynności które przeprowadzają uprawnieni geodeci wykonywane są na zlecenie wnioskodawcy za odpłatnością.

 

Opracował:   Henryk Szmulik
Sprawdził:    Naczelnik Wydziału – Krystyna Martyna 
Zatwierdził:  Sekretarz Gminy - Marek Radom

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
Informację wytworzył(a)
lub za treść odpowiada:
Henryk Szmulik
Data wytworzenia: 2007-11-12