http://bip-prudnik.skycms.com.pl/6409/interpelacje-i-zapytania.htmlInterpelacje i zapytaniaAKTY PRAWNEInterpelacje i zapytaniaROK 2023

 

7/2023 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie możliwości zorganizowania lodowiska w Prudniku

PDF7-2023 Interpelacja.pdf (323,30KB)

PDF7-2023 Odpowiedź.pdf (236,53KB)
 

6/2023 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie udzielenia informacji dotyczącej na temat planowanych przez instytucje kultury i sportu gminy Prudnik przesięwzięć dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych

PDF6-2023 Interpelacja.pdf (289,61KB)
 

5/2023 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie uprzątnięcia drogi powiatowej relacji Prudnik - Czyżowice

PDF5-2023 Interpelacja.pdf (322,11KB)
 

4/2023 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie kontroli i pouczenia mieszkańców ul. Morcinka i Chrobrego odnośnie własciwego wystawiania smieci zgodnie z harmonogramem

PDF4-2023 Interpelacja.pdf (309,41KB)
 

3/2023 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie ustalenia właścicieli wszystkich słupów drewnianych w Gminie Prudnik

PDF3 -2023 Interpelacja.pdf (300,28KB)
 

2/2023 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozowju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka Złoty Potok

PDF2-2023 Interpelacja.pdf (310,67KB)

PDF2-2023 Odpowiedź.pdf (208,82KB)
 

1/2023 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie uruchomienia kursu komunikacji miejskiej na ul. Meblarską

PDF1-2023 Interpelacja.pdf (354,38KB)
 


 

 

ROK 2022

106/2022 interpelacje radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie trudności oraz kosztów związanych z wyłączaniem starych lamp ulicznych

PDF106-2022 Interpelacja.pdf (474,56KB)

PDF106-2022 Odpowiedź.pdf (860,26KB)
 

105/2022 interpelacje radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie usalenia pierwszeństwa przejazdu w ciągu ul Kościuszki DK 40 w Prudniku na wysokości skrzyżowania z ul. Klasztorną

PDF105-2022 Interpelacja.pdf (503,03KB)

PDF105-2022 Przekazanie.pdf (372,92KB)

PDF105-2022 Odpowiedź.pdf (922,50KB)
 

104/2022 interpelacje radnego Tomasza Wisły w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Prężyńskiej z obwodnicą na rondo

PDF104-2022 Interpelacja.pdf (370,62KB)

PDF104-2022 Przekazanie.pdf (235,91KB)

PDF104-2022 Odpowiedź.pdf (778,06KB)
 

 

103/2022 interpelacje radnej Katarzyny Rożek w sprawie stworzenia pomnika/grobu Dziecka Utraconego

PDF103-2022 Interpelacja.pdf (292,85KB)

PDF103-2022 Odpowiedź.pdf (172,81KB)
 

102/2022 interpelacje radnego Marcina Domino w sprawie uprzątnięcia zalegających śmieci przy ulicach wzdłuż rzeki w kierunku ogrodów działkowych

PDF102-2022 Interpelacja.pdf (603,23KB)

PDF102-2022 Odpowiedź.pdf (194,17KB)
 

101/2022 interpelacje radnego Pawła Licznara w sprawie wykonania raportu z morfologii wywozu śmieci

PDF101-2022 Interpelacja.pdf (247,96KB)

PDF101-2022 Odpowiedź.pdf (2,00MB)
 

100/2022 interpelacje radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie wdrożenia procedur administracyjnych mających na celu osiągnięcie przez gminę prudnik samodzielności energetycznej

PDF100-2022 Interpelacja.pdf (514,25KB)

PDF100-2022 Odpowiedź.pdf (382,11KB)
 

99/2022 interpelacje radnego Edwarda Mazura w sprawie wykonania tablicy upamiętniającej wyniesienia na ołtarze Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PDF99-2022 Interpelacja.pdf (439,77KB)

PDF99-2022 Odpowiedź.pdf (194,86KB)
 

98/2022 interpelacje radnego Edwarda Mroza w sprawie kosztów utrzymania galerii Hanny Bakuły w Prudniku za m-c październik 2022

PDF98-2022 Interpelacja.pdf (331,15KB)

PDF98-2022 Odpowiedź.pdf (554,71KB)
 

97/2022 interpelacje radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie naprawy murku przy siatce cmentarza

PDF97-2022 Interpelacja.pdf (403,52KB)

PDF97-2022 Odpowiedź.pdf (170,21KB)
 

94/2022 interpelacja radnej Katarzyny Rożek dotycząca poprawy oznakowania pionowego w zakresie pierwszeństwa ruchu na skrzyżowaniu dróg gminnych ulic Damrota-Wąskiej- Batorego w Prudniku

PDF94-2022 Interpelacja.pdf (431,60KB)

PDF94-2022 Odpowiedź.pdf (253,76KB)
 

93/2022, 95/2022, 96/2022 interpelacje radnej Katarzyny Rożek dotyczące trwającego kryzysu energetycznego oraz zabezpieczenia placówek oświatowych w węgiel

PDF93-2022 Interpelacja.pdf (269,18KB)
PDF95-2022 Interpelacja.pdf (301,63KB)
PDF96-2022 Interpelacja.pdf (251,88KB)
PDF93.95.96-2022 Odpowiedź.pdf (719,03KB)
 

92/2022 interpelacja radnego Marcina Domino  dotycząca poprawy stanu technicznego ul. Mieszka I w Prudniku

PDF92-2022 Interpelacja.pdf (317,85KB)

PDF92-2022 Odpowiedź.pdf (166,54KB)
 

91/2022 interpelacja radnego Marcina Domino dot. powołania do życia w Gmmminie Prudnik klubu kolarskiego

PDF91-2022 Odpowiedź.pdf (214,53KB)

PDF91-2022 Interpelacja.pdf (320,14KB)
 

90/2022 interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie udostępnienia miejsca do uprawiania kolarstwa grawitacyjnego

PDF90-2022 Interpelacja.pdf (267,95KB)

PDF90-2022 Odpowiedź.pdf (231,84KB)
 

89/2022 interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie organizacji Konferencji w Ramach Projektu: Polska Jutra w Kulturze

PDF89-2022 Interpelacja.pdf (271,59KB)

PDF89-2022 Odpowiedź.pdf (774,85KB)
 

88/2022 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie muru przy ul. Traugutta odgradzającego teren przedszkola od jezdni

PDF88-2022 Interpelacja.pdf (430,81KB)

PDF88-2022 Odpowiedź.pdf (176,56KB)
 

87/2022 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie ustalenia właściciela kawałka terenu przy ul. Poniatowskiego oraz spowodowanie jego uprzątnięcie

PDF87-2022 Interpelacja.pdf (460,08KB)

PDF87-2022 Przekazanie.pdf (206,45KB)
 

86/2022 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie godzin otwarcia Galerii Hanny Bakuły

PDF86-2022 Interpelacja.pdf (291,93KB)

PDF86-2022 Odpowiedź.pdf (319,72KB)
 

85/2022 interpelacja radnego Zygmunta Trojniaka dotycząca spraw związanych z powierzeniem ZUK zadań własnych Gminy Prudnik w zakresie zarządzania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego gminy oraz lokalami użytkowymi

PDF85-2022 Interpelacja.pdf (431,82KB)

PDF85-2022 Odpowiedź.pdf (464,72KB)
 

84/2022 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie przeglądu i uprzątnięcie dróg na terenie Gminy Prudnik

PDF84-2022 Interpelacja.pdf (281,19KB)

PDF84.1-2022 Przekazanie.pdf (236,83KB)

PDF84.2-2022 Przekazanie.pdf (186,00KB)

PDF84-2022 Odpowiedź.pdf (448,18KB)

PDF84.1-2022 Odpowiedź.pdf (328,12KB)
 

83/2022 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie uchwały dot. stawek za dojazdy dla dzieci niepełnosprawnych

PDF83-2022 Interpelacja.pdf (252,33KB)

PDF83-2022 Odpowiedź.pdf (157,21KB)
 

82/2022 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie dokończenia odcinka drogi dz. nr 574 w sołectwie Moszczanka

PDF82-2022 Interpelacja.pdf (280,46KB)

PDF82-2022 Odpowiedź.pdf (207,23KB)
 

81/2022 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie przeglądu drzew znajdujących się w pasach dróg powiatowych i gminnych

PDF81-2022 Interpelacja.pdf (492,59KB)

PDF81-2022 Odpowiedź.pdf (245,76KB)
 

80/2022 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie wprowadzenia atrakcji turystycznej w Gminie Prudnik w postaci hulajnóg elektrycznych

PDF80-2022 Interpelacja.pdf (301,62KB)

PDF80-2022 Odpowiedź.pdf (193,27KB)
 

79/2022 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie instalacji większej ilości kubłów na śmieci przy ul. Poniatowskiego

PDF79-2022 Interpelacja.pdf (268,88KB)

PDF79-2022 Odpowiedź.pdf (241,36KB)
 

78/2022 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie przeprowadzenia kontroli drzew przy ulicy Dąbrowskiego

PDF78-2022 Interpelacja.pdf (568,37KB)

PDF78-2022 Przekazanie.pdf (175,43KB)
 

77/2022 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie dokonania przeglądu oraz naprawy ławek w parku miejskim  oraz zwiekszenia ilości patroli policji w parku

PDF77-2022 Interpelacja.pdf (558,28KB)

PDF77-2022 Przekazanie.pdf (184,21KB)

PDF77-2022 Odpowiedź.pdf (277,79KB)
 

76/2022 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie dokonania spisu drzewek rosnących przy ulicy Poniatowskiego oraz przycięcie ich gałęzi

PDF76-2022 Interpelacja.pdf (513,21KB)

PDF76-2022 Odpowiedź.pdf (309,72KB)
 

75/2022 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie modernizacji nadrzecznych terenów pofroteksowskich

PDF75-2022 Interpelacja.pdf (534,98KB)

PDF75-2022 Przekazanie.pdf (191,06KB)

PDF75-2022 Odpowiedź.pdf (276,11KB)
 

74/2022 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie przesłania wyników raportu wywozu śmieci za miesiąc maj, czerwiec i lipiec 2022

PDF74-2022 Interpelacja.pdf (257,60KB)

PDF74-2022 Odpowiedź.pdf (2,01MB)
 

73/2022 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie zabezpieczenia środków na wysypanie tłucznia na drodze wewnętrznej przy budynkach na ul. Grunwaldzkiej

PDF73-2022 Interpelacja.pdf (262,13KB)

PDF73-2022 Odpowiedź.pdf (198,38KB)
 

72/2022 interpelacja radnego Zbigniewa Kosińskiego dotycząca budynku Centrum Sportowego w Niemysłowicach

PDF72-2022 Interpelacja.pdf (296,85KB)

PDF72-2022 Odpowiedź.pdf (210,09KB)
 

71/2022 interpelacja radnego Zbigniewa Kosińskiego dotycząca działań podjętych w celu zabezpieczenia mieszkańców Niemysłowic przed ulewnymi deszczami

PDF71-2022 Interpelacja.pdf (308,77KB)

PDF71-2022 Odpowiedź.pdf (889,86KB)
 

70/2022 interpelacja radnego Zygmunta Trojniaka dotycząca działań podejmowanych przez zarząd SIM Opolskie Południe

PDF70-2022 Interpelacja.pdf (394,45KB)

PDF70-2022 Odpowiedź.pdf (282,87KB)

PDF70-2022 Odpowiedź.pdf (554,81KB)
 

69/2022 interpelacja radnego Zygmunta Trojniaka dotycząca zaprzestania działalności przez jednostki Gminy Prudnik w budynku dawnego basenu przy ul. Parkowej 4

PDF69-2022 Interpelacja..pdf (339,51KB)

PDF69-2022 Odpowiedź.pdf (482,01KB)
 

68/2022 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie przesłania rachunku zysków i strat PCM w wariancie porównawczym za lata 2020 i 2021

PDF68-2022 Interpelacja..pdf (273,35KB)

PDF68-2022 Przekazanie.pdf (119,14KB)

PDF68-2022 Odpowiedź.pdf (855,94KB)
 

67/2022 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie udzielenia na temat ilości mieszkańców składających deklaracje śmieciowe z podziałem na rejony miasta Prudnik

PDF67-2022 Interpelacja..pdf (272,62KB)

PDF67-2022 Odpowiedź.pdf (470,51KB)
 

66/2022 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie ustawienia  śmietników przy drodze przy rzece w m. Moszczanka

PDF66-2022 Interpelacja..pdf (284,06KB)

PDF66-2022 Odpowiedź.pdf (237,75KB)
 

65/2022 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie remontu drogi bocznej - ul. Prężyńskiej

PDF65-2022 Interpelacja.pdf (283,13KB)

PDF65-2022 Odpowiedź.pdf (208,85KB)
 

64/2022 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie dofinansowania sołectwa Niemysłowice  na zakup zestawu do zabaw dla dzieci

PDF64-2022 Interpelacja.pdf (274,54KB)

PDF64-2022 Odpowiedź.pdf (176,50KB)
 

63/2022 interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie usunięcia wystających gałęzi przy działce nr 957 w miejscowości Rudziczka

PDF63-2022 Interpelacja.pdf (314,97KB)

PDF63-2022 Odpowiedź.pdf (168,14KB)
 

62/2022 interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie remontu drogi w Niemysłowicach

PDF62-2022 Interpelacja.pdf (280,58KB)

PDF62-2022 Odpowiedź.pdf (193,41KB)
 

61/2022 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie przeglądu wszystkich przepraw mostowych należących do Gminy Prudnik

PDF61-2022 Interpelacja.pdf (267,19KB)

PDF61-2022 Odpowiedź.pdf (223,92KB)
 

60/2022 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie danych finansowych spółki PCM

PDF60-2022 Interpelacja.pdf (259,12KB)

PDF60 -2022 Przekazanie.pdf (119,31KB)

PDF60-2022 Odpowiedź.pdf (299,17KB)
 

59/2022 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie poprawy odprowadzania wód opadowych na odcinku drogi krajowej nr 40 w Łace Prudnickiej

PDF59-2022 Interpelacja.pdf (293,43KB)

PDF59-2022 Przekazanie.pdf (348,67KB)

PDF59-2022 Odpowiedź.pdf (591,41KB)
 

58/2022 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie utworzenia dodatkowych przejść dla pieszych na ulicy Armii Krajowej

PDF58-2022 Interpelacja.pdf (332,19KB)

PDF58-2022 Przekazanie.pdf (370,32KB)

PDF58-2022 Odpowiedź.pdf (769,47KB)
 

57/2022 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie planowanej oferty wakacyjnej  instytucji kulturalnych w Gminie Prudnik

PDF57-2022 Interpelacja.pdf (284,76KB)

PDF57-2022 Odpowiedź POK.pdf (4,54MB)

PDF57-2022 Odpowiedź ASiP.pdf (469,61KB)
 

56/2022 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie przedstawienia kosztów zakupu wykładziny dywanowej do hali sportowej w Łące Prudnickiej

PDF56-2022 Interpelacja.pdf (273,12KB)

PDF56-2022 Odpowiedź.pdf (491,99KB)
 

55/2022 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania sprawozdania rocznego dotyczącego kosztów rocznego utrzymania pomieszczeń WDK wraz z biblioteką

PDF55-2022 Interpelacja.pdf (300,05KB)

PDF55-2022 Odpowiedź.pdf (1,23MB)
 

54/2022 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie możliwości wybudowania promenady wzdłuż rzeki począwszy od mostu przy ul. Nyskiej do kolejnego przed sklepem Kaufland

PDF54-2022 Interpelacja.pdf (452,75KB)

PDF54-2022 Odpowiedź.pdf (252,10KB)
 

53/2022 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie sporządzenia raportu morfologii śmieci \a miesiąc: luty, marzec oraz kwiecień

PDF53-2022 Interpelacja.pdf (263,21KB)

PDF53-2022 Przekazanie.pdf (229,23KB)

PDF53-2022 Odpowiedź.pdf (2,02MB)
 

52/2022 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie wysypania tłucznia na drodze wewnętrznej na ulicy Grunwaldzkiej 19-21

PDF52-2022 Interpelacja.pdf (250,23KB)

PDF52-2022 Odpowiedź.pdf (176,68KB)
 

51/2022 interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie remontu kapliczki przy ul. Wiejskiej

PDF51-2022 Interpelacja.pdf (453,11KB)

PDF51-2022 Odpowiedź.pdf (271,28KB)
 

50/2022 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie namalowania pasów na ulicy Gimnazjalnej pomiędzy I LO a biblioteką

PDF50-2022 Interpelacja.pdf (432,90KB)

PDF50-2022 Odpowiedź.pdf (287,95KB)
 

49/2022 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie zamontowania monitoringu przy obiekcie Wiejskiego Domu Kultury w Łace Prudnickiej

PDF49-2022 Interpelacja.pdf (331,68KB)

PDF49-2022 Odpowiedź.pdf (337,89KB)
 

48/2022 interpelacja radnego Rafaa Bolibrzucha w sprawie umieszczenie pojemnika na nakrętki w Łące Prudnickiej

PDF48-2022 Interpelacja.pdf (261,54KB)

PDF48-2022 Odpowiedź.pdf (155,19KB)
 

47/2022 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka -Krzemień w sprawie budowy schronów dla ludności, na wypadek konfliktu zbrojnego

PDF47-2022 Interpelacja.pdf (477,93KB)

PDF47-2022 Odpowiedź.pdf (182,82KB)
 

46/2022 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie zdemontowania latarni fotowoltaicznej z terenu działki nr 364/1 w Łące Prudnickiej

PDF46-2022 Interpelacja.pdf (360,85KB)

PDF46-2022 Odpowiedź.pdf (223,94KB)
 

45/2022 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie obniżenia ceny wejścia na basen dla uczniów szkół podstawowych w ramach lekcji w-f

PDF45-2022 Interpelacja.pdf (406,24KB)

PDF45-2022 Odpowiedź.pdf (512,54KB)
 

44/2022 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie przeprowadzenia pielęgnacji drzew przy Szkole Podstawowej nr 4

PDF44-2022 Interpelacja .pdf (255,44KB)

PDF44-2022 Odpowiedź.pdf (290,58KB)
 

43/2022 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka -Krzemień w sprawie przycięcia śliwy znajdującej się przy ścieżce dla pieszych, obok schodów przy ulicy Staszica

PDF43-2022 Interpelacja.pdf (446,50KB)

PDF43-2022 Odpowiedź.pdf (232,87KB)
 

42/2022 interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie zamontowania znaków B18 lub B5 przy placu koło kościoła w Rudziczce

PDF42-2022 Interpelacja.pdf (353,18KB)

PDF42-2022 Odpowiedź.pdf (204,72KB)
 

41/2022 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie objęcia uczniów z danego rocznika planowanymi zajęciami na basenie w ramach zajęć wychowania fizycznego

PDF41-2022 Interpelacja.pdf (309,04KB)

PDF41-2022 Odpowiedź.pdf (176,96KB)
 

40/2022 interpelacja radnego Zygmunta Trojniaka w sprawie wielkości dochodów i wydatków z budżetu Gminy Prudnik w okresie 2018-2021

PDF40-2022 Interpelacja.pdf (352,77KB)

PDF40-2022 Odpowiedź.pdf (320,40KB)
 

39/2022 interpelacja radnego Zygmunta Trojniaka w sprawie udzielenia informacji dotyczących wielkości wpływu środków finansowych do budżetu Gminy Prudnik ze Strefy Płatnego Parkowania

PDF39-2022 Interpelacja.pdf (352,98KB)

PDF39-2022 Odpowiedź.pdf (417,64KB)
 

38/2022 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie postawienia dwóch toalet przenośnych typu TOI TOI przy tymczasowym przystanku autobusowym wzdłuż Placu Wolności.

PDF38-2022 Interpelacja.pdf (333,37KB)

PDF38-2022 Odpowiedź.pdf (192,31KB)
 

37/2022 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania prac melioracyjnych na odcinku tzw. Potoku Dębowieckiego w Łące Prudnickiej

PDF37-2022 Interpelacja.pdf (359,03KB)

PDF37-2022 Przekazanie.pdf (223,67KB)

PDF37-2022 Odpowiedź.pdf (195,11KB)
 

36/2022 interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie wykonania prac dotyczących naprawy konstrukcji i wymiany części dachu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku

PDF36-2022 Interpelacja.pdf (317,57KB)

PDF36-2022 Odpowiedź.pdf (195,95KB)
 

35/2022 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie  wykonania dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Łące Prudnickiej

PDF35-2022 Interpelacja.pdf (537,72KB)

PDF35-2022 Odpowiedź.pdf (373,40KB)
 

34/2022 interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie przebudowy dróg ul. Ogrodowej, Chrobrego  i Kochanowskiego w Prudniku

PDF34-2022 Interpelacja..pdf (347,89KB)

PDF34-2022 Odpowiedź.pdf (199,85KB)
 

33/2022 interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie zadania publicznego Gminy Prudnik z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

PDF33-2022 Interpelacja..pdf (309,75KB)

PDF33-2022 Odpowiedź.pdf (731,52KB)
 

32/2022 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie przeprowadzenia akcji informacyjnej "Posprzątaj po swoim psie"

PDF32-2022 Interpelacja..pdf (514,06KB)

PDF32-2022 Odpowiedź.pdf (690,54KB)
 

31/2022 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie naprawy drogi prowadzącej z parkingu Urzędu Miejskiego w kierunku parku

PDF31-2022 Interpelacja..pdf (488,52KB)

PDF31-2022 Odpowiedź.pdf (195,21KB)
 

30/2022 interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie naprawy wieży widokowej na Koziej Górze

PDF30-2022 Interpelacja..pdf (499,50KB)

PDF30-2022 Odpowiedź.pdf (563,04KB)
 

29/2022 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania naprawy pobocza i uzupełnienia ubytków wzdłuż ul. Zamkowej w Łące Prudnickiej

PDF29-2022 Interpelacja..pdf (334,83KB)

PDF29-2022 Przekazanie.pdf (218,72KB)

PDF29-2022 Odpowiedź.pdf (278,37KB)
 

28/2022 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania zabezpieczenia skarpy od skrajni drogi gminnej w Moszcznce przy cmentarzu

PDF28-2022 Interpelacja..pdf (349,24KB)

PDF28-2022 Odpowiedź.pdf (246,73KB)
 

27/2022 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie wprowadzenia ograniczenia prędkości na drodze głównej przy wjeździe z Centrum Handlowego "Premium Park" w Lubrzy

PDF27-2022 Interpelacja..pdf (256,57KB)

PDF27-2022 Przekazanie.pdf (224,30KB)

PDF27-2022 Odpowiedź.pdf (307,49KB)

PDF27-2022 Odpowiedź.pdf (377,26KB)
 

26/2022 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie pilnego remontu i modernizacji placów zabaw dla dzieci przy Publicznym Przedszkolu nr 1 w Prudniku oraz Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku

PDF26-2022 Interpelacja..pdf (314,60KB)

PDF26-2022 Odpowiedź.pdf (223,70KB)
 

25/2022 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie podjętych kroków dotyczących montażu monitoringu przy znajdującym się w kwadracie ulic Szkolnej, Młyńskiej, Armii Krajowej i Traugutta placu zabaw, boisku sportowym oraz gnieździe z pojemnikami na odpady 

PDF25-2022 Interpelacja..pdf (369,65KB)

PDF25-2022 Odpowiedź.pdf (186,47KB)
 

24/2022 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie wykonania prac mających na celu poprawę stanu technicznego tablicy upamiętniającej budowę Kościoła Ewangelickiego na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Gimnazjalnej

PDF24-2022 Interpelacja..pdf (324,87KB)

PDF24-2022 Odpowiedź.pdf (157,63KB)
 

23/2022 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie remontu drogi w miejscowości Mieszkowice

PDF23-2022 Interpelacja..pdf (303,76KB)

PDF23-2022 Odpowiedź.pdf (192,68KB)
 

22/2022 interpelacja radnego Pawła Licznara dotycząca spraw gminy Prudnik

PDF22-2022 Interpelacja.pdf (268,27KB)

PDF22-2022 Odpowiedź.pdf (213,50KB)

PDF22-2022 Odpowiedź.pdf (259,42KB)
 

21/2022 interpelacja radnego Pawła Licznara dotycząca morfologii wywozu śmieci

PDF21-2022 Interpelacja.pdf (248,00KB)

PDF21-2022 Odpowiedź.pdf (1,64MB)
 

20/2022 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie stanu drogi wewnętrznej w Czyżowicach w kierunku lasu Czyżowice - Prężyna

PDF20-2022 Interpelacja.pdf (259,00KB)

PDF20-2022 Odpowiedź.pdf (189,74KB)
 

19/2022 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie naprawy drogi gminnej z Łąki Prudnickiej w kierunku Szybowic

PDF19-2022 Interpelacja.pdf (293,83KB)

PDF19-2022 Odpowiedź.pdf (177,11KB)
 

18/2022 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie naprawy drogi gminnej ul. Działkowej w Łące Prudnickiej

PDF18-2022 Interpelacja.pdf (309,88KB)

PDF18-2022 Odpowiedź.pdf (172,75KB)
 

17/2022 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie przeglądu rzeki Prudnik w Łące Prudnickiej

PDF17-2022 Interpelacja.pdf (332,17KB)

PDF17-2022 Przekazanie.pdf (203,67KB)

PDF17-2022 Odpowiedź.pdf (195,32KB)
 

16/2022 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie przeglądu i udrożnienia rowu oraz przepustów w Łące Prudnickiej na ul. Jana Pawła II przy posesji 39

PDF16-2022 Interpelacja .pdf (319,28KB)

PDF16-2022 Odpowiedź.pdf (200,95KB)
 

15/2022 interpelacja radnej Urszuli Rzepiela dotycząca zanieczyszczenia ul. Damrota przez gołębie przesiadujące na budynku nr 10a

PDF15-2022 Interpelacja .pdf (321,61KB)

PDF15-2022 Przekazanie.pdf (168,20KB)
 

14/2022 interpelacja radnej Urszuli Rzepiela dotycząca rzeźby u zbiegu ulic Sobieskiego i Batorego w Prudniku

PDF14-2022 Interpelacja.pdf (362,01KB)

PDF14-2022 Odpowiedź.pdf (202,75KB)
 

13/2022 interpelacja radnego Zygmunta Trojniaka w sprawie realizacji zadania pn. "Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej 7"

PDF13-2022 Interpelacja.pdf (443,80KB)

PDF13-2022 Odpowiedź.pdf (207,18KB)
 

12/2022 interpelacja radnego Zygmunta Trojniaka w sprawie kwestii finansowych związanych z realizacją zadania polegającego na budowie dworca autobusowego przy ul. Kościuszki

PDF12-2022 Interpelacja.pdf (466,74KB)

PDF12-2022 Odpowiedź.pdf (224,26KB)
 

11/2022 interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Jana Kazimierza

PDF11-2022 Interpelacja.pdf (464,81KB)

PDF11-2022 Odpowiedź .pdf (171,25KB)
 

10/2022 interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wykonania projektu dotyczącego remontu - naprawy drogi ul. Filipa Roboty

PDF10-2022 Interpelacja.pdf (468,79KB)

PDF10-2022 Odpowiedź .pdf (179,19KB)
 

9/2022 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie wykonania zatoczek dla autobusów przy ulicy Dąbrowskiego w Prudniku

PDF9-2022 Interpelacja.pdf (477,94KB)

PDF9-2022 Odpowiedź.pdf (220,59KB)

PDF9-2022 Odpowiedź.pdf (1,33MB)
 

8/2022 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie naprawy nierówności powstałe w kostce brukowej na ulicy Dąbrowskiego przy posesji nr 23

PDF8-2022 Interpelacja.pdf (443,62KB)

PDF8-2022 Odpowiedź.pdf (185,76KB)
 

7/2022 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie możliwości dokonania modernizacji zbiegu ulic Strzeleckiej, Dąbrowskiego oraz Lipowej

PDF7-2022 Interpelacja.pdf (475,79KB)

PDF7-2022 Odpowiedź.pdf (209,65KB)
 

6/2022 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie wykonania wiaty śmietnikowej przy nowo powstałym obiekcie w Łące Prudnickiej

PDF6-2022 Interpelacja.pdf (328,11KB)

PDF6-2022 Odpowiedź.pdf (292,17KB)
 

5/2022 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie informacji odnośnie przejęcia od KOWR-u przez Gminę działki nr 351/5 w Łące Prudnickiej

PDF5-2022 Interpelacja.pdf (319,31KB)

PDF5-2022 Odpowiedź.pdf (458,02KB)
 

4/2022 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie uzupełnienia ubytków w nawierzchni drogi ul. Jana Pawła II

PDF4-2022 Interpelacja.pdf (330,37KB)

PDF4-2022 Odpowiedź.pdf (174,81KB)
 

3/2022 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie ustalenia harmonogramu bezpłatnego korzystania z hali sportowej przez mieszkańców Łąki Prudnickiej w wymiarze 2 godzin zegarowych 2 razy w tygodniu

PDF3-2022 Interpelacja.pdf (331,88KB)

PDF3-2022 Odpowiedź.pdf (280,54KB)
 

2/2022 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania prac naprawczych na u. Kwiatowej przy posesji 3,10 oraz Jana Pawła II przy posesji 24 w Łące Prudnickiej

PDF2-2022 Interpelacja.pdf (328,33KB)

PDF2-2022 Odpowiedź.pdf (202,02KB)
 

1/2022 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie utworzenia podmiejskiej sieci komunikacyjnej

PDF1-2022 Interpelacja.pdf (429,34KB)

PDF1-2022 Odpowiedź.pdf (219,93KB)
 

ROK 2021

136/2021 interpelacja radnej Katarzyny Rożek w sprawie naprawy kratki ściekowej przy zakładzie Henniges Automotive Sp. z o.o.

PDF136-2021 Interpelacja.pdf (253,85KB)

PDF136-2021 Odpowiedź.pdf (187,15KB)
 

135/2021 interpelacja radnej Katarzyny Rożek w sprawie stworzenia bezpiecznego przejścia dla pieszych w okolicy Ronda Szozdy

PDF135-2021 Interpelacja.pdf (256,21KB)

PDF135-2021 Odpowiedź.pdf (593,45KB)
 

134/2021 interpelacja radnej Katarzyny Rożek w sprawie odrestaurowania fontanny znajdującej się naprzeciwko POK

PDF134-2021 Interpelacja.pdf (225,17KB)

PDF134-2021 Odpowiedź.pdf (280,65KB)
 

133/2021 interpelacja radnej Katarzyny Rożek w sprawie poprawy nawierzchni alejek na cmentarza

PDF133-2021 Interpelacja.pdf (220,36KB)

PDF133-2021 Odpowiedź.pdf (176,71KB)
 

132/2021 interpelacja radnej Katarzyny Rożek w sprawie ustalenia pierwszeństwa poruszania się na ulicy Małachowskiego na wysokości Baszty

PDF132-2021 Interpelacja.pdf (252,56KB)

PDF132-2021 Odpowiedź.pdf (201,58KB)
 

131/2021 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie dostosowania komunikacji miejskiej do godzin pracy Steinpol Central Services Sp. z o.o.

PDF131 - 2021 Interpelacja.pdf (311,64KB)

PDF131-2021 Odpowiedź.pdf (271,96KB)
 

130/2021 interpelacja radnej Urszuli Rzepiela w sprawie dokonania napraw uszkodzeń na chodnikach wymienionych w interpelacji ulic w reprezentacyjnej części Prudnika

PDF130 - 2021 Interpelacja.pdf (342,17KB)

PDF130-2021 Odpowiedź.pdf (173,63KB)
 

129/2021 interpelacja radnej Urszuli Rzepiela w sprawie uświadomienia dyrektorowi Muzeum Ziemi Prudnickiej, że udzielona odpowiedź na interpelację nr 83/2021 zawiera bezpodstawne oszczerstwa, zniewagę i pogróżki kierowanej pod adresem radnej.

PDF129-2021 Interpelacja.pdf (1,23MB)
 

128/2021 interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie podjęcia działań związanych z uregulowaniem sytuacji prawnej dostępu do drogi publicznej ul. Piastowskiej (poprzez tunel) dla nieruchomości usytuowanych przy ul. Kołłątaja 1-3, 5,7-11 i ul. Piastowskiej 12, 12a poprzez gruntowe działki gminne i Wspólnot Mieszkaniowych

PDF128-2021 Interpelacja.pdf (306,98KB)

PDF128-2021 Odpowiedź.pdf (3,33MB)
 

127/2021 wniosek radnego Zygmunta Bochenka o aktualizację wykazu dróg w mieście wskazanych do remontu poprzez dodanie do harmonogramu ul. Soboty

PDF127-2021 Interpelacja.pdf (237,61KB)

PDF127-2021 Odpowiedź.pdf (185,18KB)
 

126/2021 interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie ujęcia w planie remontowym ulicy Soboty

PDF126-2021 Interpelacja.pdf (456,16KB)
 

125/2021 interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wyłączenia z ruchu na ulicy Grottgera samochodów ciężarowych powyżej 12 ton

PDF125-2021 Interpelacja.pdf (497,94KB)

PDF125-2021 Odpowiedź.pdf (207,76KB)
 

124/2021 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie wprowadzenia przejazdu autobusowego do Lip w celu ułatwienia mieszkańcom ul. Poniatowskiego dostępu do miejsc użyteczności publicznej

PDF124-2021 Interpelacja.pdf (452,14KB)

PDF124-2021 Odpowiedź.pdf (302,82KB)
 

123/2021 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie dokonania analizy oraz zabezpieczenie właściwego i bezpiecznego dojścia do obiektu handlowego Premium Park Lubrza

PDF123-2021 Interpelacja.pdf (276,70KB)

PDF123-2021 Odpowiedź.pdf (837,93KB)
 

122/2021 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie udzielenia informacji nt. powodu zmiennego natężenia zapachu chloru w pitnej wodzie zimnej w niektórych częściach miasta Prudnika

PDF122-2021 Interpelacja.pdf (277,76KB)

PDF122-2021 Odpowiedź.pdf (508,35KB)
 

121/2021 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie dosadzenia dodatkowych drzew przy placu zabaw w Parku Miejskim w Prudniku

PDF121-2021 Interpelacja.pdf (261,75KB)

PDF121 -2021 Odpowiedź.pdf (222,55KB)
 

120/2021 interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie zamontowania znaków B18 lub B5 przy placu koło kościoła w Rudziczce

PDF120-2021 Interpelacja.pdf (380,29KB)

PDF120-2021 Odpowiedź.pdf (176,34KB)
 

119/2021 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie dostosowania odjazdu autobusu miejskiego z przystanku na Placu Szarych Szeregów do zakończenia zajęć lekcyjnych

PDF119-2021 Interpelacja.pdf (286,39KB)

PDF119-2021 Odpowiedź.pdf (315,92KB)
 

118/2021 wniosek radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie zamontowania poręczy przy schodach zakańczających nowy chodnik przy ulicy Legionów

PDF118-2021 Interpelacja.pdf (243,78KB)

PDF118-2021 Odpowiedź.pdf (154,73KB)
 

117/2021 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie zabezpieczenia funduszy na wykonanie mapy multimedialnej cmentarza komunalnego

PDF117-2021 Interpelacja.pdf (448,68KB)

PDF117-2021 Odpowiedź.pdf (214,05KB)
 

116/2021 interpelacja radnej Katarzyny Rożek w sprawie możliwości wdrożenia programu wykluczającego możliwość zbiorowej odpowiedzialności za zużytą wodę w mieszkaniach bez bezpośredniego dostępu do toalet

PDF116-2021 Interpelacja.pdf (256,34KB)

PDF116-2021 Odpowiedź.pdf (320,27KB)
 

115/2021 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie zabezpieczenia w budżecie środków na wymianę kotła CO w miejscowości Piorunkowice

PDF115-2021 Interpelacja.pdf (351,49KB)

PDF115-2021 Odpowiedź.pdf (180,55KB)
 

114/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie ujęcia w budżecie Gminy funduszy na rozbudowę chodnika do posesji 134 K oraz 134 L w miejscowości Niemysłowice

PDF114-2021 Interpelacja.pdf (329,63KB)

PDF114-2021 Odpowiedź.pdf (223,30KB)
 

113/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania dodatkowej studzienki kanalizacyjnej w miejscowości Niemysłowice przy posesji nr 32

PDF113-2021 Interpelacja.pdf (344,46KB)

PDF113-2021 Odpowiedź.pdf (200,30KB)
 

112/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie zamontowania progów zwalniających na drodze powiatowej w miejscowości Moszczanka w obrębie posesji nr 196 oraz nr 233

PDF112-2021 Interpelacja.pdf (425,23KB)

PDF112-2021 Przekazanie.pdf (219,68KB)

PDF112-2021 Odpowiedź.pdf (313,39KB)
 

111/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania prac remontowych studzienek kanalizacyjnych w miejscowowci Niemysłowice przy posejsach nr 13 oraz nr 25

PDF111-2021 Interpelacja.pdf (343,99KB)

PDF111-2021 Odpowiedź.pdf (207,70KB)
 

110/2021 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie namalowania pasów na jezdni ulicy Poniatowskiego w zabudowanych miejscach w celu poprawy bezpieczeństwa osób tam mieszkających

PDF110-2021 Interpelacja.pdf (461,99KB)

PDF110-2021 Odpowiedź.pdf (241,03KB)
 

109/2021 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie uprzątnięcia paru Miejskiego z połamanych drzew

PDF109-2021 Interpelacja.pdf (419,98KB)

PDF109-2021 Odpowiedź.pdf (220,97KB)
 

108/2021 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie zwiększenia liczby lokalnych połączeń autobusowych

PDF108-2021 Interpelacja.pdf (318,03KB)

PDF108-2021 Odpowiedź.pdf (275,79KB)
 

107/2021 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie wykonania prac mających na celu poprawę stanu technicznego chodnika prowadzącego z ul. Kolejowej do dworca kolejowego w Prudniku

PDF107 - 2021 Interpelacja.pdf (807,26KB)

PDF107-2021 Odpowiedź.pdf (181,16KB)
 

106/2021 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie ograniczenia prędkości na ul. Jana Pawła II od posesji nr 1 do posesji nr 10 w Łące Prudnickiej

PDF106-2021 Interpelacja.pdf (331,28KB)

PDF106-2021 Odpowiedź.pdf (201,65KB)
 

105/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie ujęcia w budżecie gminy w roku 2022 środków finansowych w wysokości 260 000 zł na dokończenie inwestycji budowy boiska wielofunkcyjnego

PDF105-2021 Interpelacja.pdf (400,48KB)

PDF105-2021 Odpowiedź.pdf (167,90KB)
 

104/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie ujęcia w budżecie Gminy na 2022 realizację zadania, które dotyczy wykonania dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Łące Prudnickiej w obrębie ul. Głuchołaskiej 19 - 19 L

PDF104-2021 Interpelacja.pdf (303,05KB)

PDF104-2021 Przekazanie.pdf (199,45KB)

PDF104-2021 Odpowiedź.pdf (668,25KB)
 

103/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie ustanowienia służebności przesyłu bądź dzierżawy na czas nieokreślony na pasie działki gminnej

PDF103-2021 Interpelacja.pdf (446,24KB)

PDF103-2021 Odpowiedź.pdf (370,83KB)
 

102/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie podania łącznych kosztów przeprowadzonych akcji edukacyjnych w zakresie właściwej segregacji śmieci

PDF102-2021 Interpelacja.pdf (302,00KB)

PDF102-2021 Odpowiedź.pdf (358,62KB)
 

101/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie ujęcia w budżecie Gminy zakupu wag dynamicznych dla samochodów ZUK

PDF101-2021 Interpelacja.pdf (262,58KB)

PDF101-2021 Odpowiedź.pdf (224,89KB)
 

100/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara dotycząca posiadanych przez gminę procedur i dokumentów w celu rozliczania ulg inwestycyjnych dla rolników

PDF100-2021 Interpelacja.pdf (433,41KB)

PDF100-2021 Odpowiedź.pdf (252,43KB)
 

99/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie podania kwot kar i mandatów z tytułu zanieczyszczenia powietrza - spalania śmieci, niesczelnch szamb, zaśmiecania miasta

PDF99-2021 Interpelacja.pdf (349,22KB)

PDF99-2021 Odpowiedź.pdf (178,60KB)

PDF99-2021 Odpowiedź.pdf (293,13KB)
 

98/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie podania kwoty kar z tytułu niewłaściwej segregacji odpadów

PDF98-2021 Interpelacja.pdf (275,35KB)

PDF98-2021 Odpowiedż.pdf (224,86KB)
 

97/2021 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie odnowienia tablicy zawieszonej na budynku przy ulicy Sobieskiego , zawierającej opis legendy związanej z postaciami Wawrzka i Wiewióry przy starej, zabytkowej studni

PDF97-2021 Interpelacja.pdf (299,87KB)

PDF97-2021 Odpowiedź.pdf (150,00KB)
 

96/2021 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie przeglądu i konserwacji ławek w Parku Miejskim w Prudniku

PDF96-2021 Interpelacja.pdf (306,41KB)

PDF96-2021 Odpowiedź.pdf (220,31KB)
 

95/2021 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie analizy struktury bezrobocia w Gminie Prudnik w kontekście poszukujących pracy nauczycieli

PDF95-2021 Interpelacja.pdf (239,63KB)

PDF95-2021 Odpowiedź.pdf (232,36KB)
 

94/2021 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie konserwacji Figury Św. Nepomucena w miejscowości Łąka Prudnicka

PDF94-2021 Interpelacja.pdf (305,67KB)

PDF94-2021 Odpowiedź.pdf (177,05KB)
 

93/2021 interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie zabezpieczenia środków na 2022 rok w budżecie Gminy Prudnik na remont ulicy Józefa Wybickiego

PDF93-2021 Interpelacja.pdf (464,26KB)

PDF93-2021 Odpowiedź.pdf (187,28KB)
 

92/2021 interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wykonania remontu drogi i chodnika przy ulicy Filipa Roboty

PDF92-2021 Interpelacja.pdf (473,44KB)

PDF92-2021 Odpowiedź.pdf (178,32KB)
 

91/2021 interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie remontu mostu znajdującego się w miejscowości Rudziczka

PDF91-2021 Interpelacja.pdf (396,32KB)

PDF91-2021 Odpowiedź.pdf (184,06KB)
 

90/2021 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka-Krzemień w sprawie zamontowania monitoringu w tunelu pod budynkiem przy ulicy Ratuszowej

PDF90-2021 Interpelacja.pdf (510,68KB)

PDF90-2021 Odpowiedź.pdf (199,90KB)
 

89/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie zabezpieczenia w media Specjalnej strefy Ekonomicznej w Prudniku

PDF89-2021 Interpelacja.pdf (258,93KB)
 

88/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie opracowania strategii zmniejszania produkcji śmieci zmieszanych

PDF88-2021 Interpelacja.pdf (1,17MB)

PDF88-2021 Odpowiedź.pdf (709,98KB)
 

87/2021 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie wykonania wycinki zakrzaczonych poboczy w miejscowości Moszczanka

PDF87-2021 Interpelacja.pdf (335,36KB)

PDF87-2021 Odpowiedź.pdf (316,40KB)
 

86/2021 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka-Krzemień w sprawie zabezpieczenia w budżecie na rok 2022 środków na budowę placu zabaw dla dzieci z ulicy Włoskiej i Legionów

PDF86-2021 Odpowiedź.pdf (156,51KB)

PDF86-2021 Interpelacja.pdf (457,19KB)
 

85/2021 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka-Krzemień w sprawie ścięcia suchych konarów drzew przy dworcu PKS

PDF85-2021 Interpelacja.pdf (423,75KB)

PDF85-2021 Odpowiedź.pdf (172,73KB)
 

84/2021 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie wykoszenia porastających pobocze ścieżki pieszo-rowerowej w Prudniku przy wodociągach traw i chwastów oraz uprzątnięcie zalegających tam śmieci

PDF84-2021 Interpelacja.pdf (1,41MB)

PDF84-2021 Odpowiedź.pdf (200,37KB)
 

83/2021 interpelacja radnej Urszuli Rzepiela w sprawie konkursu na nazwę Galerii prac Hanny Bakuły

PDF83-2021 Interpelacja.pdf (1,25MB)

PDF83-2021 Odpowiedź.pdf (640,95KB)
 

82/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie ukończenia prac remontowych drogi gminnej w miejscowości Moszczanka

PDF82-2021 Interpelacja.pdf (273,22KB)

PDF82-2021 Odpowiedź.pdf (221,55KB)
 

81/2021 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka-Krzemień w sprawie wykonania bramy do tunelu na ul. Ratuszowej

PDF81-2021 Interpelacja.pdf (481,79KB)

PDF81-2021 Odpowiedź.pdf (354,08KB)
 

80/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie podania kwoty aktywów/majątku będącego we własności/ władaniu Gminy

PDF80-2021 Interpelacja.pdf (267,78KB)

PDF80-2021 Odpowiedź.pdf (429,93KB)
 

79/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie podania danych finansowych spółek gminnych

PDF79-2021 Interpelacja.pdf (269,80KB)

PDF79-2021 Odpowiedź ZWiK.pdf (448,00KB)

PDF79-2021 Odpowiedź ZEC.pdf (227,72KB)

PDF79-2021 Odpowiedź ZUK.pdf (298,49KB)

PDF79-2021 Odpoowiedź PTBS.pdf (299,88KB)
 

78/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie jednorazowego dofinansowania ośrodków kultury gminy Prudnik prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży

PDF78-2021 Interpelacja.pdf (388,66KB)

PDF78-2021 Odpowiedź.pdf (441,31KB)
 

77/2021 interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie braku reakcji na wniosek kupców z Hali Targowej dot. montażu siatki przeciw ptakom

PDF77-2021 Interpelacja.pdf (159,69KB)

PDF77-2021 Odpowiedź.pdf (333,84KB)
 

76/2021 interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie umieszczenia przed przejściem dla pieszych na ulicy Wiejskiej przy zejściu z ulicy Konopnickiej w Prudniku ogranicznika prędkości

PDF76-2021 Interpelacja.pdf (168,26KB)

PDF76-2021 Przekazanie.pdf (235,56KB)

PDF76-2021 Odpowiedź.pdf (891,09KB)
 

75/2021 interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie złego stanu cmentarza ewangelickiego w Moszczance

PDF75-2021 Interpelacja.pdf (171,53KB)

PDF75-2021 Odpowiedź.pdf (198,50KB)
 

74/2021 interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie podjęcia działań mających na celu segregację odpadów na cmentarzu komunalnym

PDF74-2021 Interpelacja.pdf (156,66KB)

PDF74-2021 Odpowiedź.pdf (364,25KB)
 

73/2021 interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie zaorania części pasa drogowego ul. Jesionkowej w Prudniku

PDF73-2021 Interpelacja.pdf (1 023,35KB)

PDF73-2021 Odpowiedź.pdf (690,88KB)
 

72/2021 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie skierowania pisma do policji z prośbą o częstsze kontrole i wyznaczenie patroli na ul. Piastowskiej

PDF72-2021 Interpelacja.pdf (484,98KB)

PDF72-2021 Przekazanie.pdf (168,63KB)

PDF72-2021 Odpowiedź.pdf (254,32KB)

PDF72.1-2021 Odpowiedź.pdf (270,42KB)
 

71/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania placu zabaw przy nowym obiekcie w Łące Prudnickiej

PDF71-2021 Interpelacja.pdf (456,91KB)

PDF71-2021 Odpowiedź.pdf (262,90KB)
 

70/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania naprawy nawierzchni chodnika łączącego Prudnik z Łąką Prudnicką

PDF70-2021 Interpelacja.pdf (425,68KB)

PDF70-2021 Odpowiedż.pdf (188,47KB)
 

69/2021 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w  sprawie poprawy stanu technicznego boiska przy ulicy Strzeleckiej

PDF69-2021 Interpelacja.pdf (478,29KB)

PDF69-2021 Odpowiedź.pdf (295,71KB)
 

68/2021 interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie poprawy obróbki blacharskiej dachu budynku sąsiadującego z wieżą Bramy Dpolnej przy ul. Batorego

PDF68-2021 Interpelacja.pdf (689,88KB)

PDF68-2021 Odpowiedź.pdf (527,13KB)

PDF68-2021 Odpowiedź.pdf (384,35KB)

PDF68-2021 Przekazanie wg. właciwości.pdf (270,04KB)
 

67/2021 interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie realizacji zabudowy plombowej jako samodzielnego budynku w rejonie nieparzystej strony ul. Chrobrego z ul. Ogrodową i początkiem pieszej ścieżki wzdłuż skarpy

PDF67-2021 Interpelacja.pdf (1,24MB)

PDF67-2021 Odpowiedź.pdf (219,85KB)
 

66/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie zwolnienia Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej z opłat za korzystanie z zajęć w ramach wychowania fizycznego lub przyjęcie symbolicznej opłaty w wysokości 1 zł za godzinę wzorem opłaty korzystania przez dzieci z Gminy Prudnik z obiektu Sójka

PDF66-2021 Interpelacja.pdf (357,21KB)

PDF66-2021 Odpowiedź.pdf (354,88KB)
 

65/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie ujęcia w budżecie gminy zadania w postaci wykonania w Łące Prudnickiej nawierzchni asfaltowej ulicy Słonecznej i Klasztornej

PDF65-2021 Interpelacja.pdf (423,46KB)

PDF65-2021 Odpowiedź.pdf (209,81KB)

 

64/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania skrzyżowania o ruchu okrężnym na ul. Nyskiej i Piastowskiej w Prudniku

PDF64-2021 Interpelacja.pdf (335,42KB)

PDF64-2021 Przekazanie.pdf (217,63KB)

PDF64-2021 Odpowiedź.pdf (261,65KB)
 

63/2021 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie wykonania prac poprawiających stan techniczny podjazdów dla inwalidów na lacu zabaw w parku miejskim w Prudniku

PDF63-2021 Interpelacja.pdf (617,20KB)

PDF63-2021 Odpowiedź.pdf (185,95KB)
 

62/2021 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie montażu na odcinku ul Aleja Lipowa w Prudniku barierki ochronnej

PDF62-2021 Interpelacja.pdf (472,82KB)

PDF62-2021 Odpowiedź.pdf (211,19KB)
 

61/2021 interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie działalności świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Niemysłowicach

PDF61-2021 Interpelacja.pdf (355,70KB)
 

60/2021 interpelacja radnego Zygmunta Trojniaka w sprawie budowy nowego cmentarza komunalnego w Prudniku na przedłużeniu ulicy Jesionkowej

PDF60-2021 Interpelacja.pdf (334,59KB)

PDF60-2021 odpowiedź.pdf (288,94KB)
 

59/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie podania terminu realizacji poprawy stanu drogi wewnętrznej na terenie ogrodów działkowych Słoneczna

PDF59-2021 Interpelacja.pdf (259,98KB)

PDF59-2021 Odpowiedź.pdf (202,03KB)
 

58/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie podania terminu realizacji poprawy stanu technicznego schodów przy ul. Kościuszki

PDF58-2021 Interpelacja.pdf (267,60KB)

PDF58-2021 Odpowiedź.pdf (190,30KB)
 

57/2021 interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie zaoranej przez Stadninę Koni drogi

PDF57-2021 Interpelacja.pdf (221,81KB)

PDF57-2021 Odpowiedź.pdf (856,99KB)
 

56/2021 interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie remontu nawierzchni ul. Soboty

PDF56-2021 Interpelacja.pdf (283,03KB)

PDF56-2021 Odpowiedź.pdf (150,17KB)
 

55/2021 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie wydzielenia na ścieżkach pieszo-rowerowych przy ul. Kolejowej odpowiednich części dla rowerzystów i dla pieszych

PDF55-2021 Interpelacja.pdf (278,52KB)

PDF55-2021 Odpowiedź.pdf (206,41KB)

PDF55-2021 Odpowiedź.pdf (325,92KB)
 

54/2021 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie umieszczenia ławek na ul. Armii Krajowej i ul. Batorego w kierunku do skłepów wielkopowierzchniowych

PDF54-2021 Interpelacja.pdf (290,02KB)

PDF54-2021 Odpowiedź.pdf (225,15KB)
 

53/2021 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie skierowania pism i wyegzekwowania od właścicieli lokali przy ul. Batorego i doprowadzenia witryn sklepowych do czystego wyglądu

PDF53-2021 Interpelacja.pdf (308,33KB)

PDF53-2021 Odpowiedź.pdf (148,00KB)
 

52/2021 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie przeglądu i naprawy drogi dojazdowej do Cmentarza Komunalnego od strony ul. Dąbrowskiego

PDF52-2021 Interpelacja.pdf (264,46KB)

PDF52-2021 Odpowiedź.pdf (216,16KB)
 

51/2021 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie możliwości ustawienia na terenie miasta Prudnika wiat na rowery w węzłowych punktach komunikacyjnych 

PDF51-2021 Interpelacja.pdf (320,94KB)

PDF51-2021 Odpowiedź.pdf (190,00KB)
 

50/2021 interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie zakłócania ciszy i spokoju nocnego na terenie boiska sportowego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku

PDF50-2021 Interpelacja.pdf (365,99KB)

 

49/2021 zapytanie radnych Stanisława Mięczakowskiego oraz radnego Zygmunta Trojniaka złożone ustanie na XLI sesji Rady Miejskiej w sprawie funkcjonowania nowooddanego wielofunkcyjnego budynku użytkowego w Łące Prudnickiej

PDF49-2021 Odpowiedź.pdf (2,65MB)
 

48-2021 interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie  remontu dojazdu i dojścia do posesji przy ulicy Piastowskiej 34 i ul. Kwiatowej 5

PDF48-2021 Interpelacja.pdf (376,31KB)

PDF48-2021 Odpowiedź.pdf (204,15KB)
 

47-2021 interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie podjęcia przez Gminę inicjatywy  powrotu do kształcenia w Prudniku w kierunku pielęgniarstwa

PDF47-2021 interpelacja.pdf (494,37KB)

PDF47-2021 Odpowiedź.pdf (222,75KB)
 

46-2021 interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie ujęcia w budowie drogi ulicy Działkowej budowy dojazdu do tamy na rzece Prudnik i przepompowni ścieków

PDF46-2021 Interpelacja.pdf (474,90KB)

PDF46-2021 Odpowiedź.pdf (246,23KB)
 

45-2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie poprawy bezpieczeństwa na placu zabaw przy ulicy Skowrońskiego

PDF45-2021 Interpelacja.pdf (280,82KB)

PDF45-2021 Przekazanie.pdf (174,38KB)

PDF45-2021 Odpowiedź.pdf (261,21KB)
 

44/2021 interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie zakupu kamer na mundury strażników Straży Miejskiej w Prudniku

PDF44-2021 Interpelacja.pdf (520,51KB)

PDF44-2021 Odpowiedź.pdf (232,80KB)
 

43/2021 interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie zmiany organizacji ruchu na odcinku ulicy Starej od skrzyżowania ulicy Wąskiej do skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej

PDF43-2021 Interpelacja.pdf (339,08KB)

PDF43-2021 Odpowiedź.pdf (244,84KB)
 

42/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania dokumentacji technicznej pozwalającej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łąka Prudnicka

PDF42-2021 Interpelacja.pdf (463,14KB)

PDF42-2021 Odpowiedź.pdf (347,79KB)
 

41/2021 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie wykonania drogi asfaltowej na działkach 315/6, 315/7 oraz ewentualnego przejęcia działki 315/3 w Łące Prudnickiej

PDF41-2021 Interpelacja.pdf (312,48KB)

PDF41-2021 Odpowiedź.pdf (241,76KB)
 

40/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania remontu przystanków autobusowych w miejscowości Łąka Prudnicka

PDF40-2021 Interpelacja.pdf (393,38KB)

PDF40-2021 Odpowiedź.pdf (166,91KB)
 

39/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie podania informacji ile w latach 2010-2020 wykonano nowych przyłączy ciepłowych

PDF39-2021 Interpelacja.pdf (279,80KB)

PDF39-2021 Odpowiedź.pdf (297,50KB)
 

38/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie podania informacji ile w szacunkowych danych ZEC emituje Co2 w skali roku

PDF38-2021 Interpelacja.pdf (220,11KB)

PDF38-2021 Odpowiedź.pdf (279,99KB)
 

37/2021 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie dokonania przeglądu technicznego elementów placu zabaw w Parku Miejskim

PDF37-2021 Interpelacja.pdf (775,37KB)

PDF37-2021 Odpowiedź.pdf (459,48KB)
 

36/2021 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie  uporządkowania ruchu na ulicy Meblarskiej

PDF36-2021 Interpelacja.pdf (324,36KB)

PDF36-2021 Odpowiedź.pdf (414,37KB)
 

35/2021 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie naprawy ubytków w nawierzchni drogi na ul. Meblarskiej w Prudniku

PDF35-2021 Interpelacja.pdf (303,27KB)

PDF35-2021 Odpowiedź.pdf (211,58KB)
 

34/2021 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie utworzenia większej ilości miejsc wypoczynku w postaci instalacji ławek wzdłuż ścieżek pieszych na zboczach Klasztornej (Koziej) Góry

PDF34-2021 Interpelacja.pdf (380,32KB)

PDF34-2021 Odpowiedź.pdf (158,32KB)
 

33/2021 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie instalacji w Parku Miejskim  tablicy informacyjnej dotyczącej pawilonu muzycznego i pomnika bogini Diany

PDF33-2021 Interpelacja.pdf (324,83KB)

PDF33-2021 Odpowiedź.pdf (157,98KB)
 

32/2021 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie uprzątnięcia zalegających śmieci wzdłuż drogi prowadzącej ze skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Alei Lipowej i Chopina wzdłuż rzeki Prudnik

PDF32-2021 Interpelacja.pdf (313,16KB)

PDF32-2021 Odpowiedź.pdf (140,94KB)
 

31/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie zaproszenia na najbliższe posiedzenie komisji finansów dyrektorów szkół celem omówienia możliwości instalacji mikroinstalacji fotowoltaicznych dla potrzeb szkół

PDF31-2021 Interpelacja.pdf (249,47KB)

PDF31-2021 Odpowiedź.pdf (516,34KB)
 

30/2021 interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie zmiany nazwy Wiejskiego Centrum Aktywizacji w Rudziczce w Wiejski Dom Kultury w Rudziczce

PDF30-2021 Interpelacja.pdf (244,95KB)

PDF30-2021 Odpowiedź.pdf (89,60KB)
 

29/2021 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na zamontowanie kamery na wieży widokowej znajdującej się w pobliżu klasztorku

PDF29-2021 Interpelacja.pdf (456,55KB)

PDF29-2021 Odpowiedź.pdf (326,19KB)
 

28/2021 interpelacja Klubu Radnych PiS przy Radzie Miejskiej w Prudniku w sprawie pojawienia się niestosownego transparentu w Hali OSIR na ulicy Łuczniczej w Prudniku

PDF28-2021 Interpelacja.pdf (404,24KB)

PDF28-2021 Odpowiedź.pdf (477,36KB)

PDF28-2021 Przekazanie.pdf (132,26KB)

PDF28-2021 Odpowiedź 2.pdf (499,55KB)
 

27/2021 interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie wydatkowania dotacji Gminy Prudnik przyznanej Muzeum Ziemi Prudnickiej

PDF27-2021 Interpeacja.pdf (377,16KB)

PDF27-2021 Odpowiedź.pdf (165,22KB)

PDF27-2021 Odpowiedź 1.pdf (1,37MB)
 

26/2021 interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie poprawy estetyki terenu pomiędzy budynkami nr 16-20 na ul. Batorego w Prudniku

PDF26-2021 Interpelacja.pdf (938,00KB)

PDF26-2021 Odpowiedź.pdf (216,97KB)
 

25/2021 interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie Systemu Identyfikacji Wizualnej Prudnika dla instytucji podległych miastu

PDF25-2021 Interpelacja.pdf (515,50KB)
PDF25-2021 Odpowiedź.pdf (241,58KB)
 

24/2021 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie dokonania naprawy wiaty znajdującej się na przeciw dworca PKP

PDF24-2021 Interpelacja.pdf (385,73KB)

PDF24-2021 Odpowiedź.pdf (142,42KB)
 

23/2021 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie odgrodzenia składu materiałów budowlanych na ulicy Poniatowskiego betonowymi boksami

PDF23-2021 Interpelacja.pdf (453,58KB)

PDF23-2021 Odpowiedź.pdf (352,92KB)
 

22/2021 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie dokonania kontroli stanu technicznego wieżyczek widokowych

PDF22-2021 Interpelacja.pdf (441,96KB)

PDF22-2021 Odpowiedź.pdf (160,89KB)
 

21/2021 interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie zagospodarowania byłego hotelu na prudnickim Rynku

PDF21-2021 Interpelacja.pdf (498,75KB)

PDF21-2021 Odpowiedź.pdf (270,36KB)
 

20/2021 interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie zachowania schroniska w Wieszczynie w zasobach gminnych

PDF20-2021 Interpelacja.pdf (466,27KB)

PDF20-2021 Odpowiedź.pdf (175,22KB)
 

19/2021 interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie stylowych słupków chodnikowych

PDF19-2021 Interpelacja.pdf (375,35KB)

PDF19-2021 Przekazanie.pdf (226,62KB)

PDF19-2021 Odpowiedź.pdf (764,54KB)
 

18/2021 interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie wymiany stylowych słupów oświetlenia ulic w Prudniku

PDF18-2021 Interpelacja.pdf (406,46KB)

PDF18-2021 Odpowiedź.pdf (207,19KB)
 

17/2021 interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie planowanej termomodernizacji 12 budynków w Prudniku z wymianą stolarki drzwiowej

PDF17-2021 Interpelacja.pdf (476,79KB)

PDF17-2021 Odpowiedź.pdf (1,29MB)
 

16/2021 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie zaoranej przez Stadninę Komis w Prudniku drogi gminnej

PDF16-2021 Interpelacja.pdf (251,82KB)

PDF16-2021 Odpowiedź.pdf (177,32KB)
 

15/2021 Interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie planowanego remontu ul. Kochanowskiego, Chrobrego i Ogrodowej oraz prac towarzyszących

PDF15-2021 Interpelacja.pdf (495,88KB)

PDF15-2021 Odpowiedź.pdf (213,89KB)
 

14/2021 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie wyremontowania ul. Soboty wraz z drogami wokół znajdujących się tam garaży

PDF14-2021 Interpelacja.pdf (207,91KB)

PDF14-2021 Odpowiedź.pdf (200,61KB)
 

13/2021 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie wykonania chodników przy ul. Robotniczej i Nowej z osiedla Jesionowe Wzgórze

PDF13-2021 Interpelacja.pdf (247,17KB)

PDF13-2021 Odpowiedź.pdf (175,16KB)
 

12/2021 Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania w Łące Prudnickiej przy ulicy Głuchołaskiej 21/34 przejścia dla pieszych w obrębie dwóch przystanków autobusowych

PDF12-2021 Inteterpelacja.pdf (425,61KB)

PDF12-2021 Przekazanie.pdf (248,08KB)
 

11/2021 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie zainstalowania na ulicy Dąbrowskiego, przed Zespołem Szkół od strony parku progu zwalniającego w celu ograniczenia nadmiernej prędkości pojazdów

PDF11-2021 Interpelacja.pdf (325,29KB)

PDF11-2021 Odpowiedź.pdf (229,37KB)
 

10/2021 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie wybudowania ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku starej drogi, która byłaby przedłużeniem istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej z Prudnika w kierunku Niemysłowic

PDF10-2021 Interpelacja.pdf (422,56KB)

PDF10-2021 Odpowiedź.pdf (251,42KB)
 

9/2021 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie zamontowania ławek dla pieszych na ulicy Kolejowej i ulicy Nyskiej

PDF9-2021 Interpelacja.pdf (262,24KB)

PDF9-2021 Odpowiedź.pdf (228,15KB)
 

8/2021 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie przeznaczenia środków z planowanej sprzedaży nieruchomości położonej w Łące Prudnickiej przeznaczyć na dofinansowanie nowego obiektu w tej miejscowości

PDF8-2021 Interpelacja.pdf (364,13KB)
 

7/2021 Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie udziału Gminy Prudnik w zakupie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Łące Prudnickiej

PDF7-2021 Interpelacja.pdf (411,54KB)

PDF7-2021 Odpowiedź.pdf (298,21KB)
 

6/2021 Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie podania danych finansowych spółek gminnych

PDF6-2021 Interpelacja.pdf (262,40KB)

PDF6-2021 Odpowiedź.pdf (268,71KB)
 

5/2021 Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie wyrównania za pomocą tłucznia drogi gminnej wewnętrznej mieszczącej się na terenach ogrodów działkowych Słoneczna

PDF5-2021 Interpelacja.pdf (268,64KB)

PDF5-2021 Odpowiedź.pdf (190,77KB)
 

4/2021 Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie przygotowania tabeli przychodów za każdy rok z tytułu wywozu nieczystości od roku 2020 ro roku 2015

PDF4-2021 Interpelacja.pdf (235,85KB)

PDF4-2021 Odpowiedź.pdf (739,35KB)
 

3/2021 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie wykonania pielęgnacji drzewostanu przy ul. Sportowej w Łące Prudnickiej

PDF3-2021 Interpelacja.pdf (391,75KB)

PDF3-2021 Opdowiedź.pdf (166,78KB)
 

2/2021 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie udrożnienia przepustów w Łące Prudnickiej wzdłuż ulicy Chocimskiej

PDF2-2021 Interpelacja.pdf (415,66KB)

PDF2-2021 Odpowiedź.pdf (487,88KB)
 

 

1/2021 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie ustalenia własności rowu, uporządkowanie i udrożnienie począwszy od nr 484 do końca działki nr 470/3

PDF1-2021 Interpelacja.pdf (397,19KB)

PDF1-2021 Odpowiedź.pdf (199,06KB)
 


 

ROK 2020

 

113/2020 Interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie uzupełnienia ubytków w kostce brukowej na jezdni przy ulicy Damrota

PDF113-2020 Interpelacja.pdf (330,62KB)

PDF113-2020 Odpowiedź.pdf (193,50KB)
 

112/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie uporządkowania w parku miejskim powalonych drzew i gałęzi

PDF112-2020 Interpelacja.pdf (453,15KB)

PDF112-2020 Odpowiedź.pdf (172,15KB)
 

111/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie umieszczenia na wiacie przystankowej przy ulicy Dąbrowskiego rozkładu jazdy autobusów

PDF112-2020 Interpelacja.pdf (453,15KB)

PDF111-2020 Odpowiedź.pdf (200,04KB)
 

110/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie uporządkowania terenu wokół muralu u zbiegu ulic Klasztornej i Jagiellońskiej

PDF110-2020 Interpelacja.pdf (487,48KB)

PDF110-2020 Przekazanie.pdf (160,52KB)

PDF110-2020 Odpowiedź.pdf (364,85KB)
 

109/2020 Interpelacja radnego Edarda Mazura w sprawie dokonania przycięcia i pielęgnacji drzew rosnących przy ulicy Paderewskiego

PDF109-2020 Interpelacja.pdf (490,02KB)

PDF109-2020 Odpowiedź.pdf (189,71KB)
 

108/2020 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie udostępnienia osobom bezdomnym i ubogim dostępu do łaźni miejskiej

PDF108-2020 Interpelacja.pdf (223,70KB)

PDF108-2020 Odpowiedź.pdf (329,60KB)
 

107/2020 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie zaorania przez Stadninę Koni drogi gminnej z Prudnika do Jasiony

PDF107-2020 Interpelacja.pdf (167,26KB)

PDF107-2020 Odpowiedź.pdf (357,43KB)
 

106/2020 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie podjęcia działań o zakup butelkomatów

PDF106-2020 Interpelacja.pdf (186,41KB)

PDF106-2020 Odpowiedź.pdf (409,66KB)
 

105/2020 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie braku odpowiedzi na pismo radnego Rady Gminy Lubrza

PDF105-2020 Interpelacja.pdf (139,78KB)
 

104/2020 Interpelacja radnej Katarzyny Rożek  w sprawie bezpieczeństwa interesantów wchodzących do UM w Prudniku

PDF104-2020 Interpelacja.pdf (252,25KB)
 

103/2020 Interpelacja radnej Katarzyny Rożek  w sprawie dodatkowego oznaczenia znaków pionowych na terenie gminy

PDF103-2020 Interpelacja.pdf (249,55KB)

PDF103-2020 Odpowiedź.pdf (241,84KB)
 

102/2020 Interpelacja radnego Gminy Lubrza Marka Łój w sprawie rozwiązania problemu odwodnienia drogi od osiedla Jesionowe Wzgórez w Prudniku do Jasiony

PDF102-2020 Interpelacja.pdf (290,68KB)

PDF102-2020 Odpowiedź.pdf (258,16KB)
 

101/2020 Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie pełnienia dyżurów nocnych przez aptekę znajdującą się na ulicy Nyskiej w Prudniku

PDF101-2020 Interpelacja.pdf (409,01KB)

PDF101-2020 Odpowiedź.pdf (613,81KB)
 

PDF101-2020 Przekazanie.pdf (154,44KB)

 

100/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie ustanowienia i wybudowania wiaty przystankowej przy ulicy Strzeleckiej

PDF100-2020.pdf (405,54KB)

PDF100-2020 Odpowiedź.pdf (198,70KB)
 

99/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie przeprowadzania kontroli prywatnych pieców grzewczych

PDF99-2020.pdf (440,64KB)

PDF99-2020 Odpowiedź.pdf (240,10KB)
 

98/2020 Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie dokonania remontu nawierzchni ulicy Słonecznej w Łące Prudnickiej

PDF98-2020 Interpelacja.pdf (346,46KB)

PDF98-2020 Odpowiedź.pdf (149,02KB)
 

97/2020 Interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie zamontowania monitoringu obejmującego swym zasięgiem boisko sportowe na nowo wyremontowanym podwórku przy ulicy Szkolnej oraz położone nieopodal kwatery ze śmieciami

PDF97-2020 Interpelacja.pdf (347,40KB)

PDF97-2020 Odpowiedź.pdf (335,90KB)

 

96/2020 Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie dokonania naprawy - odnowy poręczy schodów łączących ulicę Królowej Jadwigi z ulicą Chrobrego

PDF96-2020 Interpelacja.pdf (425,82KB)

PDF96-2020 Odpowiedź.pdf (147,01KB)
 

95/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie odnowienia kapliczki znajdującej się naprzeciw sklepu Kaufland

PDF95-2020 Interpelacja.pdf (431,26KB)

PDF95-2020 Odpowiedź.pdf (197,25KB)
 

94/2020 Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie ujęcia w budżecie na rok 2021 wykonania remontów drogi i chodników ulic Józefa Wybickiego oraz ulicy Filipa Roboty

PDF94-2020 Interpelacja.pdf (430,48KB)

PDF94-2020 Odpowiedź.pdf (182,23KB)
 

93/2020 Interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie naprawy drogi gminnej nr 810 biegnącej od cmentarza wdłuż posesji w miejscowości Rudziczka

PDF93-2020 Interpelacja.pdf (339,95KB)

PDF93-2020 Odpowiedź.pdf (191,93KB)
 

92/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka-Krzemień w sprawie wykonania nagrobka dla Filipa Roboty

PDF92-2020 Interpelacja.pdf (465,46KB)

PDF92-2020 Odpowiedź.pdf (369,74KB)
 

91/2020 Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie podjęcia działań w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu w stosunku do właściciela nieruchomości - zamku mające na celu m. in. pielęgnację drzewostanu oraz wykonanie czynności zawartych w protokole pokontrolnym

PDF91-2020 Interpelacja.pdf (397,19KB)

PDF91-2020 Przekazanie.pdf (823,50KB)

PDF91-2020 Odpowiedź.pdf (217,74KB)

PDF91-2020 Odpowiedź.pdf (1,10MB)
 

90/2020 Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie zwiększenia ilości przyznanego kamienia na sołectwa Gminy Prudnik na rok bieżący w celu wykonania pilnych napraw dróg

PDF90-2020 Interpelacja.pdf (341,31KB)

PDF90-2020 Odpowiedź.pdf (172,26KB)
 

89/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie uzupełnienia ubytków w nawierzchni drogi ulicy Polnej w Łące Prudnickiej

PDF89-2020 Interpelacja.pdf (359,50KB)

PDF89-2020 Odpowiedź.pdf (187,45KB)
 

88/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie wykonania dokumentacji na remont boiska sportowego w Łące Prudnickiej

PDF88-2020 Interpelacja.pdf (397,80KB)
 

87/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie podjęcia działań mających na celu renowacje zrujnowanej kaplicy znajdującej się na przeciw Kauflandu

PDF87-2020 Interpelacja.pdf (420,07KB)

PDF87-2020 Odpowiedź.pdf (196,69KB)
 

86/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie umieszczenia dodatkowych koszy na śmieci wzdłuż ulicy Poniatowskiego

PDF86-2020 Interpelacja.pdf (413,48KB)

PDF86-2020 Odpowiedź.pdf (154,62KB)
 

85/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha  w sprawie umieszczenia pojemnika na nakrętki w kształcie serca przy nowo powstałej inwestycji w Łące Prudnickiej

PDF85-2020 Interpelacja.pdf (376,72KB)

PDF85-2020 Odpowiedź.pdf (224,14KB)
 

 

84/2020 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie w sprawie remontu chodnika i drogi wewnętrznej obok fim DREWBOR oraz BETOLINA

PDF84-2020 Interpelacja.pdf (507,53KB)

PDF84-2020 Odpowiedź.pdf (241,68KB)
 

 

83/2020 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie terminu naprawy drogi dojazdowej do posesji na zapleczu ul. Batorego 30-32-34 oraz dojazdu do garaży od ul. Morcinka

PDF83-2020 Interpelacja.pdf (317,45KB)

PDF83-2020 Odpowiedź.pdf (189,16KB)
 

82/2020 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie postawienia dwóch ławek na ulicy Konopnickiej

PDF82-2020 Interpelacja.pdf (332,57KB)

PDF82-2020 Odpowiedź.pdf (227,20KB)
 

81/2020 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie wymiany zepsutych koszy na śmieci na terenie miasta Prudnik

PDF81-2020 Interpelacja.pdf (321,65KB)

PDF81-2020 Odpowiedź.pdf (202,53KB)
 

80/2020 Interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie montażu monitoringu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku

PDF80-2020 Interpelacja.pdf (407,37KB)
 

79/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie budowy przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 40 przy szkole Podstawowej w Łące Prudnickiej

PDF79-2020 Interpelacja.pdf (439,24KB)

PDF79-2020 Odpowiedź.pdf (160,85KB)
 

78/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie budowy oświetlenia i nowej nawierzchni drogi na ulicy Nowej w Łące Prudnickiej

PDF78-2020 Interpelacja.pdf (438,41KB)

PDF78-2020 Odpowiedź.pdf (198,37KB)
 

77/2020 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie modernizacji drogi wewnętrznej przy ulicy Legionów 2A i B

PDF77-2020 Interpelacja.pdf (759,99KB)

PDF77-2020 Odpowiedź.pdf (173,20KB)
 

76/2020 Interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie naprawy dwóch uszkodzonych ławek znajdujących się w pobliżu skwerów przy ulicy Królowej Jadwigi 16

PDF76-2020 Interpelacja.pdf (288,64KB)

PDF76-2020 Odpowiedź.pdf (140,88KB)
 

75/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie sprawdzenia lamp i słupów oświetleniowych w miejscowości Chocim wzdłuż drogi dojazdowej

PDF75-2020 Interpelacja.pdf (361,36KB)

PDF75-2020 Opowiedź.pdf (205,64KB)
 

74/2020 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie utworzenia samodzielnego żłobka w Prudniku

PDF74-2020 Interpelacja.pdf (336,05KB)

PDF74-2020 Odpowiedź.pdf (288,30KB)
 

73/2020 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji cmentarza komunalnego w Prudniku

PDF73-2020 Interpelacja.pdf (334,84KB)

PDF73-2020 Odpowiedź.pdf (168,09KB)
 

72/2020 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie remontu podwórka oraz dojścia i dojazdu do posesji przy ul. Grunwaldzkiej 19-21

PDF72-2020 Interpelacja.pdf (301,86KB)

PDF72-2020 Przekazanie.pdf (555,01KB)
 

71/2020 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie zwiększenia kontroli prędkości pojazdów poruszających się po drodze o granicy państwa w Trzebini przez ulicę Wiejską

PDF71-2020 Interpelacja.pdf (285,76KB)

PDF71-2020 Przekazanie.pdf (215,38KB)

PDF71-2020 Odpowiedź.pdf (400,59KB)
 

70/2020 Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont schodów na skrzyżowaniu ulicy Klasztornej i Kościuszki

PDF70-2020 Interpelacja.pdf (336,49KB)

PDF70-2020 Odpowiedź.pdf (198,06KB)


 

69/2020 Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie rozpatrzenie możliwości dofinansowania budowy zbiorników deszczowych przydomowych dla gospodarstw jednorodzinnych

PDF69-2020 Interpelacja.pdf (332,03KB)

PDF69-2020 Odpowiedź.pdf (211,83KB)
 

68/2020 Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie rozpatrzenia możliwości naboru wniosków na dofinansowanie do wymiany
źródeł ciepła przez cały rok

PDF68-2020 Interpelacja.pdf (321,48KB)

PDF68-2020 Odpowiedź.pdf (369,52KB)
 

67/2020 Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie zamieszczenia znaku ograniczenia prędkości na poszczególnych ulicach Prudnika

PDF67-2020 Interpelacja.pdf (269,57KB)

PDF67-2020 Odpowiedź.pdf (203,07KB)
 

66/2020 Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie ustalenia właściciela i usunięcia lub zmniejszenia objętości pasa zieleni na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa i Kościuszki

PDF66-2020 Interpelacja.pdf (240,98KB)

PDF66-2020 Przekazanie.pdf (248,52KB)

PDF66-2020 Odpowiedź.pdf (719,61KB)
 

65/2020 Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie montażu dwóch stolików przy torze do gry Petanque oraz zakup tablic numerycznych z punktacją

PDF65-2020 Interpelacja.pdf (365,21KB)

PDF65-2020 Odpowiedź.pdf (242,01KB)
 

64/2020 Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania dodatkowych, utwardzanych miejsc parkingowych przy obiekcie przedszkola, WDK oraz OSP w Łące Prudnickiej

PDF64-2020 Interpelacja.pdf (370,94KB)

PDF64-2020 Odpowiedź.pdf (180,66KB)
 

63/2020 Interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie remontu drogi powiatowej biegnącej od skrzyżowania (zjazdu) z drogi krajowej nr 41, wzdłuż miejscowości Rudziczka i przez wieś Mieszkowice

PDF63-2020 Interpelacja.pdf (315,67KB)

PDF63-2020 Przekazanie.pdf (217,72KB)

PDF63-2020 Odpowiedź.pdf (265,23KB)
 

62/2020 Interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie przeglądu stanu drożności rowów i przepustów na trenach sołectw gminy Prudnik

PDF62-2020 Interpelacja.pdf (294,54KB)

PDF62-2020 Odpowiedź.pdf (271,86KB)
 

61/2020 Interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie zamontowania dodatkowych koszy na śmieci przy platformach widokowych na terenie ścieżki pieszo rowerowej przy ulicy Poniatowskiego

PDF61-2020 Interpelacja.pdf (410,43KB)

PDF61-2020 Odpowiedź.pdf (174,67KB)
 

60/2020 Interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie odtworzenia jednego ze szlaków turystycznych prowadzących do Klasztoru Franciszkanów w Prudniku - Lesie

PDF60-2020 Interpelacja.pdf (429,21KB)

PDF60-2020 Odpowiedź.pdf (176,56KB)
 

59/2020 Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie dokonania naprawy ogrodzenia cmentarza komunalnego w Prudniku od strony ul. Dąbrowskiego

PDF59-2020 Interpelacja.pdf (500,27KB)

PDF59-2020 Odpowiedź.pdf (162,79KB)
 

58/2020 Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie ustawienia znaku drogowego - strefa ruchuu na początku i końcu nowo wybudowanej drogi - Podgórna

PDF58-2020 Interpelacja.pdf (472,71KB)

PDF58-2020 Odpowiedź.pdf (211,11KB)
 

57/2020 Interpelacja radnego  Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania naprawy uszkodzeń nawierzchni mostów w miejscowości Łąka Prudnicka

PDF57-2020 Interpelacja.pdf (344,19KB)

PDF57-2020 Odpowiedź.pdf (269,86KB)
 

56/2020 Interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie opracowania oraz wykonania utwardzenia ulicy Andersa w Prudniku

PDF56-2020 Interpelacja.pdf (296,09KB)

PDF56-2020 Odpowiedź.pdf (1,27MB)
 

55/2020 Interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie czasu piastowania urzędu przez byłego Wiceburmistrza

PDF55-2020 Interpelacja.pdf (301,24KB)
 

54/2020 Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie wybudowania ścieżki rowerowej z Prudnika do Niemysłowic, równoległej do Drogi Krajowej 41

PDF54-2020 Interpelacja.pdf (236,58KB)

PDF54-2020 Przekazanie.pdf (219,21KB)

PDF54-2020 Odpowiedź.pdf (605,86KB)
 

53/2020 Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie zamontowania progów zwalniających na ulicach miasta Prudnika

PDF53-2020 Interpelacja.pdf (277,99KB)

PDF53-2020 Odpowiedź.pdf (387,97KB)
 

52/2020 Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie dobudowania chodnika w rejonie Ronda Szozdy

PDF52-2020 Interpelacja.pdf (253,74KB)

PDF52-2020 Odpowiedź.pdf (216,93KB)
 

51/2020 Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie oznaczenia liniami miejsc parkingowych w drodze przy blokach Szpitalna 1-3 oraz Kościuszki 62-64.

PDF51-2020 Interpelacja.pdf (249,00KB)

PDF51-2020 Przekazanie.pdf (219,87KB)

PDF51-2020 Odpowiedź.pdf (226,41KB)
 

50/2020 Interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie zmiany organizacji ruchu na odcinku drogi ul. Wąska od strony baszty do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską

PDF50-2020 Interpelacja.pdf (313,21KB)

PDF50-2020 Odpowiedź.pdf (244,89KB)
 

49/2020 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie pomalowania pasów na przejściach dla pieszych na ulicy Dąbrowskiego i jej przedłużenia w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami

PDF49-2020 Interpelacja.pdf (285,91KB)

PDF49-2020 Przekazanie.pdf (225,72KB)

PDF49-2020 Odpowiedź.pdf (290,60KB)
 

48/2020 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie analizy i uruchomienia form wypoczynku letniego i zimowego dla potrzebujących uczniów prudnickich szkół, głównie podstawowych

PDF48-2020 Interpelacja.pdf (347,06KB)

PDF48-2020 Odpowiedź.pdf (255,27KB)
 

47/2020 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie naprawy studzienki z napisem Orange na rogu ulic Traugutta i Mickiewicza w Prudniku

PDF47-2020 Interpelacja.pdf (301,61KB)

PDF47-2020 Odpowiedź.pdf (225,22KB)
 

46/2020 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie budowy nowego kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Prudniku

PDF46-2020 Interpelacja.pdf (235,46KB)

PDF46-2020 Odpowiedź.pdf (167,68KB)
 

45/2020 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej dat ramowych upamiętniających powstanie i zakończenie działalności Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku

PDF45-2020 Interpelacja.pdf (306,57KB)

PDF45-2020 Odpowiedź.pdf (145,05KB)
 

44/2020 Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie planowanej budowy parkingu między blokami na ul. Skowrońskiego 22-24 na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej

PDF44-2020 Interpelacja.pdf (394,42KB)
 

43/2020 Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie budowy szatni na boisku LZS w Rudziczce

PDF43-2020 Interpelacja.pdf (382,33KB)

PDF43-2020 Odpowiedź.pdf (187,47KB)
 

42/2020 Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie dokonania oczyszczenia studzienek kanalizacji burzowej dróg i ulic należących do Gminy Prudnik

PDF42-2020 Interpelacja.pdf (413,97KB)

PDF42-2020 Odpowiedź.pdf (227,05KB)
 

41/2020 Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie możliwości dokonania zmiany słupów energetycznych przy ulicy Matejki, Kossaka i Słowackiego

PDF41-2020 Interpelacja.pdf (438,09KB)

PDF41-2020 Przekazanie.pdf (206,11KB)

PDF41-2020 Odpowiedź.pdf (358,99KB)
 

40/2020 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie pisma skierowanego do Komisji Skarg z dnia 19.12.2019 r.

PDF40-2020 Interpelacja.pdf (737,80KB)
 

39/2020 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie spotkania odbytego z mieszkańcami ulicy Jagiellońskiej w Prudniku

PDF39-2020 Interpelacja.pdf (414,08KB)

PDF39-2020 Przekazanie.pdf (218,46KB)

PDF39-2020 Odpowiedź.pdf (993,66KB)
 

38/2020 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie kosztów poniesionych przez Gminę przy naprawie cząstkowego odcinka ul. Jesionkowej w Prudniku

PDF38-2020 Interpelacja.pdf (357,27KB)

PDF38-2020 Odpowiedź.pdf (214,64KB)
 

37/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie remontu nawierzchni ulicy Nowej w Łące Prudnickiej

PDF37-2020 Interpelacja.pdf (363,35KB)

PDF37-2020 Odpowiedź.pdf (191,36KB)
 

36/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie umieszczenie na skrzyżowaniu ulic Chocimskiej i Jana Pawła II w Łące Prudnickiej znaków poziomych 

PDF36-2020 Interpelacja.pdf (304,97KB)

PDF36-2020 Odpowiedź.pdf (235,80KB)
 

35/2020 Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie ustawienia śmietników na ulicy Andersa oraz ulicy prostopadłej do niej (pomiędzy ulicą Miasrki a Księdza Skowrońskiego)

PDF35-2020 Interpelacja.pdf (246,22KB)

PDF35-2020 Odpowiedź.pdf (172,13KB)
 

34/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie umieszczenia znaku ograniczenia prędkości na ulicy Opawskiej w Łące Prudnickiej

PDF34-2020 Interpelacja.pdf (307,31KB)

PDF34-2020 Przekazanie.pdf (224,41KB)

PDF34-2020 Odpowiedź.pdf (381,06KB)
 

33/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie poszerzenia/przebudowy ulicy Sportowej w Łąca Prudnickiej

PDF33-2020 Interpelacja.pdf (305,86KB)

PDF33-2020 Odpowiedź.pdf (229,57KB)
 

32/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie braku studzienek chłonnych na wody opadowe przy ulicy Głuchołaskiej w Łące Prudnickiej

PDF32-2020 Interpelacja.pdf (262,78KB)

PDF32-2020 Przekazanie.pdf (251,73KB)

PDF32-2020 Odpowiedź.pdf (465,41KB)
 

31/2020 Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wykonania remontu alejki prowadzącej na Cmentarz Komunalny od ulicy Parkowej

PDF31-2020 Interpelacja.pdf (449,19KB)
 

30/2020 Interpelacja radnej Urszuli Rzepiela w sprawie kwot przeznaczonych na wykonanie utwardzenia dojazdu do Spółdzielni pionier oraz terenu wokół byłego budynku obrony cywilnej przy ulicy Meblarskiej

PDF30-2020 Interpelacja.pdf (341,17KB)

PDF30-2020 Odpowiedź.pdf (223,87KB)
 

29/2020 Interpelacja radnego Pawła Licznara dotycząca wysokości mandatów nałożonych z tytułu ochrony środowiska na lata 2015-2019

PDF29-2020 Interpelacja.pdf (353,78KB)

PDF29-2020 Odpowiedź.pdf (137,65KB)
 

28/2020 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie możliwości utworzenia ogólnodostępnego,  wielofunkcyjnego i otwartego dla wszystkich seniorów Klubu Emeryta

PDF28-2020 Interpelacja.pdf (409,73KB)

PDF28-2020 Odpowiedź.pdf (154,09KB)
 

27/2020 Interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie uprzątnięcia zaśmieconego terenu przy ul. Generała Andersa 22-30

PDF27-2020 Interpelacja.pdf (333,78KB)

PDF27-2020 Odpowiedź.pdf (139,75KB)
 

26/2020 Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania naprawy nawierzchni na ulicy Słowiczej w Łące Prudnickiej 

PDF26-2020 Interpelacja.pdf (342,04KB)

PDF26-2020 Odpowiedź.pdf (188,63KB)
 

25/2020 Interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie odtworzenia drzewostanu na ulicy Młyńskiej

PDF25-2020 Interpelacja.pdf (448,39KB)

PDF25-2020 Odpowiedź.pdf (181,44KB)
 

24/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie wykonania prac porządkowych w parku

PDF24-2020 Interpelacja.pdf (389,82KB)

PDF24-2020 Odpowiedź.pdf (208,60KB)
 

23/2020 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza dot. ceny wstępu na basen dzieci w ramach lekcji wychowania fizycznego

PDF23-2020 Interpelacja.pdf (361,51KB)
 

22/2020 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie poprawy bazy żłobkowej na terenie Gminy Prudnik

PDF22-2020 Interpelacja.pdf (313,23KB)

PDF22-2020 Odpowiedź.pdf (383,91KB)
 

21/2020 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie przeprowadzenia diagnozy dotyczącej najbardziej dogodnego miejsca usytuowania placówki dla seniorów

PDF21-2020 Interpelacja.pdf (355,25KB)
 

20/2020 Interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie zamieszczania w projektach budżetu oraz rocznych opisowych sprawozdaniach jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury tabel ukazujących strukturę wydatków

PDF20-2020 Interpelacja.pdf (1,25MB)

PDF20-2020 Odpowiedź.pdf (2,89MB)
 

19/2020 Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie poprawy stanu słupa telekomunikacyjnego w miejscowości Czyżowice

PDF19-2020 Interpelacja.pdf (374,36KB)

PDF19-2020 Przekazanie.pdf (238,33KB)

PDF19-2020 Odpowiedź.pdf (237,09KB)
 

18/2020 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenek  w sprawie braku wiaty na przystanku autobusowym przy ul. Skowrońskiego

PDF18-2020 Interpelacja.pdf (320,37KB)

PDF18-2020 Odpowiedź.pdf (287,19KB)
 

17/2020 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenek w sprawie oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Skowrońskiego koło Kościoła p. w. Miłosierdzia Bożego

PDF17-2020 Interpelacja.pdf (353,34KB)

PDF17-2020 Przekazanie.pdf (231,90KB)

PDF17-2020 Odpowiedź.pdf (406,06KB)
 

16/2020 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenek w sprawie przywrócenia ruchu dwukierunkowego na ulicy Traugutta

PDF16-2020 Interpelacja.pdf (348,18KB)

PDF16-2020 Odpowiedź.pdf (229,00KB)
 

15/2020 Interpelacja radnego Josela Czerniaka w sprawie nadania odznaki honorowego obywatela miasta Prudnik

PDF15-2020 Interpelacja.pdf (619,88KB)
 

14/2020 Interpelacja radnego Josela Czerniaka w sprawie zorganizowania spotkania z okazji 20 rocznicy współpracy partnerskiej z miastem Nadwórna

PDF14-2020 Interpelacja.pdf (299,82KB)

PDF14-2020 Odpowiedź.pdf (175,26KB)
 

13/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie odnowienia pomnika św. Jana Nepomucena w sołectwie Łąka Prudnicka

PDF13-2020 Interpelacja.pdf (383,71KB)

PDF13-2020 Odpowiedź.pdf (166,68KB)
 

12/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie modernizacji drogi nr 16/17 Łąka Prudnicka - Moszczanka wraz z rozbudową

PDF12-2020 Interpelacja.pdf (400,57KB)

PDF12-2020 Przekazanie.pdf (196,12KB)

PDF12-2020 Odpowiedź.pdf (377,27KB)
 

11/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie wykonania oświetlenia w miejscowości Moszczanka

PDF11-2020 Interpelacja.pdf (379,22KB)

PDF11-2020 Odpowiedź.pdf (174,13KB)
 

10/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie umieszczenia pojemnika na nakrętki plastikowe na terenie miasta Prudnika

PDF10-2020 Interpelacja.pdf (361,37KB)

PDF10-2020 Odpowiedź.pdf (213,60KB)
 

9/2020 Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania naprawy nawierzchni chodnika na trasie Prudnik - Łąka Prudnicka

PDF9-2020 Interpelacja.pdf (388,22KB)

PDF9-2020 Odpowiedź.pdf (250,40KB)
 

8/2020 Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej

PDF8-2020 Interpelacja.pdf (351,20KB)

PDF8-2020 Odpowiedź.pdf (239,27KB)
 

7/2020 Interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie przekształcenia schroniska w Wieszczynie w Inkubator przedsiębiorczości

PDF7-2020 Interpelacja.pdf (372,26KB)

PDF7-2020 Odpowiedź.pdf (226,60KB)
 

6/2020 Interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie naprawy chodnika na skrzyżowaniu ulic Batorego z ul. Chrobrego

PDF6-2020 Interpelacja.pdf (352,00KB)

PDF6-2020 Odpowiedź.pdf (171,25KB)
 

5/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie dokonania przycinki lip rosnących wzdłuż części chodnika dla pieszych przy ulicy Staszica.

PDF5-2020 Interpelacja.pdf (433,78KB)

PDF5-2020 Odpowiedź.pdf (228,53KB)
 

4/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie renowacji  kapliczki usytuowanej na przeciw Kauflandu w Prudniku

PDF4-2020 Interpelacja.pdf (480,94KB)

PDF4-2020 Odpowiedź.pdf (186,20KB)
 

3/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie zamontowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gimnazjalnej, Kościuszki i Ratuszowej

PDF3-2020 Interpelacja.pdf (494,76KB)

PDF3-2020 Przekazanie.pdf (217,09KB)

PDF3-2020 Odpowiedź.pdf (847,39KB)
 

2/2020 Interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie montażu lustra oraz wycięcia drzew przy wyjeździe z posesji nr 77 na drogę krajową w miejscowości Rudziczka

PDF2-2020 Interpelacje.pdf (360,46KB)

PDF2-2020 Przekazanie.pdf (202,86KB)

PDF2-2020 Odpowiedź.pdf (318,57KB)
 

1/2020 Interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie przeprowadzenia remontu mostu nad potokiem Orzechówka usytuowanego przy drodze powiatowej nr 1611 O w Rudziczce

PDF1-2020 Interpelacja.pdf (4,22MB)

PDF1-2020 Odpowiedź.pdf (230,01KB)
 

 

ROK 2019

131/2019 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie kamieni znajdujących się poniżej wieży widokowej

PDF131-2019 Interpelacja.pdf (445,41KB)

PDF131-2019 Odpowiedź.pdf (317,42KB)
 

130/2019 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie doprowadzenia do porządku rowu znajdującego się przy drodze prowadzącej na Klasztorek

PDF130-2019 Interpelacja.pdf (473,60KB)

PDF130-2019 Odpowiedź.pdf (184,97KB)
 

129/2019 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie pojemnika na przeterminowane leki

PDF129-2019 Interpelacja.pdf (381,90KB)

PDF129-2019 Odpowiedź.pdf (249,98KB)
 

128/2019 - Interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie występującego zagrożenia potrącenia pieszych na przejściu w okolicy skrzyżowania dróg Aleja Miła i Kardynała Wyszyńskiego

PDF128-2019 Interpelacja.pdf (323,35KB)

PDF128-2019 Odpowiedź.pdf (167,21KB)
 

127/2019 - Interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie przeniesienia pamiątkowej tablicy jeńców i więźniów wojennych

PDF127-2019 Interpelacja.pdf (343,23KB)

PDF127-2019 Odpwiedź.pdf (300,79KB)
 

126/2019 - Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie łącznej ilości kilometrów pokonanych przez prezesa ZEC w celach służbowych

PDF126-2019 Interpelacja.pdf (352,57KB)

Odpwowiedź na interpelację 126/2019 została udzielona w zapytaniu nr 109/2019
 

125/2019 - Interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie montażu tablic informacyjnych z numerami posesji na terenach wiejskich

PDF125-2019 Interpelacja.pdf (379,25KB)

PDF125-2019 Odpowiedź.pdf (346,59KB)

 

124/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie postawienia na cmentarzu komunalnym pojemników nw odpady szklane

PDF124-2019 Interpelacja.pdf (473,66KB)

PDF124-2019 Odpowiedź.pdf (259,54KB)
 

123/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie poprawy stanu dróg na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku

PDF123-2019 Interpelacja.pdf (458,79KB)

PDF123-2019 Odpowiedź.pdf (223,51KB)
 

122/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie zabezpieczenia miejsc w przedszkolach i żłobkach w Prudniku dla zgłaszających się chętnych rodziców dzieci

PDF122-2019 Interpelacja.pdf (269,58KB)

PDF122-2019 Odpowiedź.pdf (175,79KB)
 

121/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie wprowadzenia kryterium posiadania przez dziecko kompletu obowiązkowych szczepień jako warunek przyjęcia do przedszkola i żłobka

PDF121-2019 Interpelacja.pdf (284,30KB)

PDF121-2019 Odpowiedź.pdf (258,24KB)
 

120/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie poprawy bezpieczeństwa chodnika przy ulicy Kościuszki 17

PDF120-2019 Interpelacja.pdf (366,98KB)

PDF120-2019 Przekazanie.pdf (257,30KB)

PDF120-2019 Odpowiedź.pdf (1,69MB)
 

119/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie zamontowania znaku ostrzegającego przed ostrym zakrętem przy podjeździe do Klasztoru o. Franciszkanów w Prudniku - Lesie 

PDF119-2019 Interpelacja.pdf (275,08KB)

PDF119-2019 Odpowiedź.pdf (200,30KB)
 

118/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Dąbrowskiego, przy schronisku młodzieżowym w Prudniku

PDF118-2019 Interpelacja.pdf (266,26KB)

PDF118-2019 Przekazanie.pdf (226,90KB)

 

117/2019 - Interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie doposażenia nieruchomości w brakujące pojemniki na psie odchody

PDF117-2019 Interpelacja.pdf (480,49KB)

PDF117-2019 Odpowiedź.pdf (260,87KB)
 

116/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Bochenek w sprawie remontu odcinka drogi w kierunku wsi Jesiona

PDF116-2019 Interpelacja.pdf (390,59KB)

PDF116-2019 Odpowiedź.pdf (195,74KB)
 

115/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie dokonania frezowania i położenia nowej warstwy asfaltu u zbiegu ulic Staszica i Chopina

PDF115-2019 Interpelacja.pdf (435,86KB)

PDF115-2019 Odpowiedź.pdf (196,97KB)
 

114/2019 - Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie ustalenia właścicieli działek 344/5, 344/2, 341/2 i uporządkowania terenu

PDF114-2019 Interpelacja.pdf (712,47KB)

PDF114-2019 Odpowiedź.pdf (169,08KB)

PDF114-2019 Odpowiedź2.pdf (319,76KB)
 

113/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie renowacji placu zabaw Przedszkola nr 6 w Prudniku

PDF113-2019 Interpelacja.pdf (470,63KB)

PDF113-2019 Odpowiedź.pdf (218,20KB)
 

112/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie możliwości utworzenia dodatkowego przystanku komunikacji miejskiej przy ulicy Nyskiej

PDF112-2019 Interpelacja.pdf (524,71KB)

PDF112-2019 Odpowiedź.pdf (178,40KB)
 

111/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mroza w sprawie uszkodzonej ławki na stadionie przy ulicy Kolejowej w Prudniku po stronie południowej

PDF111-2019 Interpelacja.pdf (322,08KB)

PDF111-2019 Odpowiedź.pdf (289,09KB)
 

110/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Bochenek w sprawie drogi Moszczanka-Pokrzywna

PDF110-2019 Interpelacja.pdf (387,23KB)

PDF110-2019 Przekazanie.pdf (218,66KB)

PDF110-2019 Odpowiedź.pdf (281,52KB)
 

109/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Bochenek w sprawie kosztów eksploatacji samochodów służbowych użytkowanych przez prezesów spółek gminnych oraz kosztów ponoszonych w związku z posiadanymi telefonami służbowymi

PDF109-2019 Interpelacja.pdf (350,05KB)

PDF109-2019 Odpowiedź.pdf (245,21KB)

PDF109-2019 Odpowiedź.pdf (720,22KB)
 

108/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie możliwości otworzenia sklepu z wyrobami Spółdzielni Mleczarskiej 

PDF108-2019 Interpelacja.pdf (468,55KB)

PDF108-2019 Odpowiedź.pdf (196,10KB)
 

107/2019 - Interpelacja radnego Josela Czerniaka w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy środków na uczczenie 30 rocznicy powołania Rady Miejskiej

PDF107-2019 Interpelacja.pdf (374,81KB)

PDF107-2019 Odpowiedź.pdf (159,45KB)
 

106/2019 - Interpelacja radnego Josela Czerniaka w sprawie  ustalenia opłat rocznych za strefę płatnego parkowania

PDF106-2019 Interpelacja.pdf (412,17KB)

PDF106-2019 Odpowiedź.pdf (213,97KB)
 

105/2019 - Interpelacja radngo Josela Czerniaka w sprawie wykonania drogi koło PCPR w Prudniku

PDF105-2019 Interpelacja.pdf (357,39KB)

PDF105-2019 Odpowiedź.pdf (178,75KB)
 

104/2019 - Interpelacja radngo Marcina Krasonia w sprawie montażu znaku drogowego "zakaz postoju" w miejscowości Rudziczka

PDF104-2019 Interpelacja.pdf (306,94KB)

PDF104-2019 Przekazanie.pdf (197,51KB)
 

103/2019 - Interpelacja radngo Stanisława Mięczakowskiego dotyczące usunięcia uszkodzonego lustra deogowego oraz montażu nowego przy skrzyżowaniu ulic Czereśniowej i Głuchołaskiej w Łące Prudnickiej

PDF103-2019 Interpelacja.pdf (358,77KB)

PDF103-2019 Odpowiedź.pdf (171,79KB)
 

102/2019 - Interpelacja radnej Urszuli Rzepiela w sprawie możliwości decydowania przez Gminę o działkach będących pod zarządem PTBS

PDF102-2019 Interpelacja.pdf (401,50KB)

PDF102-2019 Odpowiedź.pdf (158,01KB)
 

101/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie częstszej dezynfekcji pojemników na odpady komunalne przy ulicy Wojska Polskiego i Wyszyńskiego

PDF101-2019 Interpelacja.pdf (402,56KB)

PDF101-2019 Odpowiedź.pdf (341,93KB)
 

100/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie pilnego remontu chodnika wzdłuż ulicy Staszica przy budynku Wyszyńskiego 2-8

PDF100-2019 Interpelacja.pdf (397,00KB)

PDF100-2019 Odpowiedź.pdf (149,43KB)
 

99/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie remontu ścieżek na cmentarzu komunalnym

PDF99-2019 Interpelacja.pdf (436,24KB)

PDF99-2019 Odpowiedź.pdf (232,36KB)
 

98/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie ustawienia lustra drogowego przy wjeździe od strony garażów na ulicę Reja

PDF98-2019 Interpelacja.pdf (353,76KB)

PDF98-2019 Odpowiedź.pdf (169,44KB)
 

97/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie zmiany oznakowania na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Piastowskiej

PDF97-2019 Interpelacja.pdf (356,38KB)

PDF97-2019 Odpowiedź.pdf (201,12KB)
 

96-2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie zmiany oznakowania na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Piastowskiej

PDF96-2019 Interpelacja.pdf (378,91KB)

PDF96-2019 Odpowiedż.pdf (199,43KB)
 

95/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie oznaczenia przejścia dla pieszych przy ulicy Kościuszki/Traugutta

PDF95-2019 Interpelacja.pdf (373,01KB)

PDF95-2019 Odpowiedź.pdf (170,78KB)
 

94/2019 - Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie montażu ławek przy torach do gry w petanque  w parku miejskim

PDF94-2019 Interpelacja.pdf (363,92KB)

PDF94-2019 Odpowiedź.pdf (174,64KB)
 

93/2019 - Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie sprzedaży prądu

PDF93-2019 Interpelacja.pdf (324,10KB)

PDF93-2019 Odpowiedź.pdf (509,84KB)
 

92/2019 - Interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie założenia na terenie miasta łąk kwietnych

PDF92-2019 Interpelacja.pdf (414,89KB)

PDF92-2019 Odpowiedź.pdf (173,30KB)


91/2019 - Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie budowy przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 40  w miejscowości Łąka Prudnicka

PDF91-2019 Interpelacja.pdf (406,73KB)

PDF91-2019 Przekazanie.pdf (238,77KB)

PDF91-2019 Odpowiedź.pdf (368,91KB)
 

90/2019 - Interpelacja radnej Teresy Barańskiej w sprawie montażu lustra drogowego przy ul. Chrobrego w Prudniku

PDF90-2019 Interpelacja.pdf (421,24KB)

PDF90-2019 Odpowiedź.pdf (191,47KB)

89/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie nasadzeń drzew w parku miejskim w Prudniku

PDF89-2019 Interpelacja.pdf (398,59KB)

PDF89-2019 Odpowiedź.pdf (237,02KB)

88/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie częstszych patroli policji na cmentarzu komunalnym w Prudniku

PDF88-2019 Interpelacja.pdf (444,75KB)

PDF88-2019 Przekazanie.pdf (169,87KB)

PDF88-2019- Odpowiedź.pdf (289,08KB)
 

87/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie koszenia trawy przy poboczu ul Poniatowskiego w Prudniku

PDF87-2019 Interpelacja.pdf (389,35KB)

PDF87-2019 Odpowiedź.pdf (188,57KB)

86/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie przycięcia gałęzi drzewa rosnącego przy schodach pomiędzy ul. Dąbrowskiego i Wojska Polskiego

PDF86-2019 Interpelacja.pdf (415,14KB)

PDF86-2019 Odpowiedź.pdf (312,90KB)

85/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie przystosowania dla osób niepełnosprawnych schodów pomiędzy ul. Dąbrowskiego i Wojska Polskiego

PDF85-2019 Interpelacja.pdf (431,62KB)

PDF85-2019 Przekazanie.pdf (176,27KB)

84/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie usunięcia drzewek rosnących na budynku po byłym browarze przy ul. Królowej Jadwigi w Prudniku

PDF84-2019 Interpelacja.pdf (428,63KB)

PDF84-2019 Odpowiedź.pdf (169,34KB)

83/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie naprawy metalowych kratek w chodniku przy ul. Kościuszki 17 w Prudniku

PDF83-2019 Interpelacja.pdf (308,84KB)

PDF83-2019 Przekazanie.pdf (233,04KB)

PDF83-2019 Odpowiedź.pdf (225,54KB)

82/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie dostosowania rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej względem uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Prudniku

PDF82-2019 Interpelacja.pdf (307,58KB)

PDF82-2019 Odpowiedź.pdf (191,40KB)

81/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie komunikacji miejskiej dla uczniów korzystających z krytej pływalni w ramach lekcji w-f 

PDF81-2019 Interpelacja.pdf (291,58KB)

PDF81-2019 Odpowiedź.pdf (214,44KB)

80/2019 - Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie naprawy nawierzchni i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ul. Meblarskiej w Prudniku

PDF80-2019 Interpelacja.pdf (477,44KB)

PDF80-2019 Odpowiedź.pdf (187,86KB)

79/2019 - Interpelacja radnego Ryszarda Czeczela w sprawie wymiany sieci gazowej na ul. Skłodowskiej, Reymonta i 1000-lecia w Prudniku

PDF79-2019 Interpelacja.pdf (467,09KB)

PDF79-2019 Przekazanie.pdf (223,84KB)

78/2019 - Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie możliwości sprzedaży prądu przez ZEC sp. z o.o.

PDF78-2019 Interpelacja.pdf (337,21KB)

PDF78-2019 Przekazanie.pdf (176,20KB)

PDF78-2019 Odpowiedź.pdf (487,77KB)

77/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie zamontowania zadaszonej wiaty przy przystanku autobusowym przy ul. Skowrońskiego 

PDF77-2019 Interpelacja.pdf (523,99KB)

PDF77-2019 Odpowiedź.pdf (185,90KB)

76/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie naprawy ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Dąbrowskiego

PDF76-2019 Interpelacja.pdf (480,34KB)

PDF76-2019 Odpowiedź.pdf (165,12KB)

75/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie naprawy drogi wewnętrznej i wokół budynku przy ul. Grunwaldzkiej 19-21

PDF75-2019 Interpelacja.pdf (492,79KB)

PDF75-2019 Odpowiedź.pdf (190,65KB)

74/2019 - Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na akcję letnią dla Ośrodków Kultury

PDF74-2019 Interpelacja.pdf (378,80KB) 

     PDF74-2019 Uszczegółowienie interpelacji.pdf (384,08KB)

PDF74-2019 Odpowiedź.pdf (210,39KB)

73/2019 - Interpelacja radnego Tomasza Wisły w sprawie nieczynnej toalety na terenie Koziej Góry 

PDF73-2019 Interpelacja.pdf (373,64KB)

PDF73-2019 Odpowiedź.pdf (225,03KB)

72/2019 - Interpelacja radnego Tomasza Wisły w sprawie braku stojaków rowerowych w części centralnej miasta

PDF72-2019 Interpelacja.pdf (336,06KB)

PDF72-2019 Odpowiedź.pdf (211,32KB)

71/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie poprawy ruchu drogowego i bezpieczeństwa przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku

PDF71-2019 Interpelacja.pdf (528,31KB)

PDF71-2019 Przekazanie.pdf (242,82KB)

70/2019 - Interpelacja radnej Alicji Isalskiej w sprawie wykonania drogi wewnętrznej przy ul. Spokojnej w Prudniku

PDF70-2019 Interpelacja.pdf (365,05KB)

PDF70-2019 Odpowiedź.pdf (316,69KB)

69/2019 - Interpelacja radnego Ryszarda Czeczela w sprawie naprawy jezdni przy Alei Lipowej w Prudniku

PDF69-2019 Interpelacja.pdf (364,28KB)

PDF69-2019 Odpowiedź.pdf (181,08KB)

68/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie powstania w Prudniku Domu Dziennego Pobytu oraz utworzenia kolejnych Klubów "Senior+"

PDF68-2019 Interpelacja.pdf (413,12KB)

PDF68-2019 Odpowiedź.pdf (323,02KB)

67/2019 - Interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie wykonania nawierzchni podwórka oraz nałożenia nowej warstwy tynku na budynku przy ul. Plac Wolności 1 w Prudniku

PDF67-2019 Interpelacja.pdf (445,98KB)

PDF67-2019 Odpowiedź.pdf (228,42KB)

66/2019 - Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie wykonanych prac na boiskach w Łące Prudnickiej i w Prudniku przy ul. Kolejowej

PDF66-2019 Interpelacja.pdf (469,41KB)

PDF66-2019 Odpowiedź.pdf (261,71KB)

PDF66-2019 Informacja uzupełniająca.pdf (283,56KB)

65/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie ustawienia latarni przy wjeździe na ul. Kochanowskiego

PDF65-2019 Interpelacja.pdf (390,01KB)

PDF65-2019 Odpowiedź.pdf (210,79KB)

64/2019 - Interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie stosowania uchwał Rady Miejskiej w Prudniku związanych z gospodarowaniem mieszkaniowymi zasobami Gminy

PDF64-2019 Interpelacja.pdf (455,38KB)

PDF64-2019 Odpowiedz.pdf (218,60KB)

63/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie ustalenia właściciela działki przy ul. Podgórnej

PDF63-2019 Interpelacja.pdf (445,67KB)

PDF63-2019 Odpowiedz.pdf (146,40KB)

62/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie kontroli dokumentów uprawniających do zniżek dla osób korzystających z komunikacji miejskiej

PDF62-2019 Interpelacja.pdf (471,60KB) 

PDF62-2019 Odpowiedź.pdf (243,93KB)

61/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie rozwiązania kwestii blokowania przez kierowców ul. Jesionkowej w Prudniku 

PDF61-2019 Interpelacja.pdf (535,80KB)

PDF61-2019 Odpowiedź.pdf (187,49KB)

60/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie interwencji Straży Miejskiej przy Przedszkolu nr 6 w Prudniku

PDF60-2019 Interpelacja.pdf (525,14KB)

PDF60-2019 Odpowiedź.pdf (164,40KB)

59/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie zmiany przeznaczenia budynku przy Placu Zamkowym

PDF59-2019 Interpelacja.pdf (416,59KB)

PDF59-2019 Odpowiedź.pdf (211,46KB)

58/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie naprawy ścieżki przy ul. Lipowej w Prudniku

PDF58-2019 Interpelacja.pdf (394,82KB)

PDF58-2019 Odpowiedź.pdf (294,97KB)

57/2019 - Wniosek radnego Josela Czerniaka w sprawie rozważenia możliwości zróżnicowania stawek podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

PDF57-2019 Wniosek.pdf (354,77KB)

PDF57-2019 Odpowiedź.pdf (221,49KB)

56/2019 - Interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie dystrybucji artykułów żywnościowych dla osób potrzebujących takiej formy wsparcia

PDF56-2019 Interpelacja.pdf (400,82KB)

PDF56-2019 Odpowiedź.pdf (229,64KB)

55/2019 - Interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie Pomnika Ofiar "Marszu Śmierci" usytuowanego na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku

PDF55-2019 Interpelacja.pdf (386,88KB)

PDF55-2019 Odpowiedź.pdf (206,26KB)

54/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wprowadzenia ograniczenia parkowania samochodów przy ul. Podgórnej w Prudniku

PDF54-2019 Interpelacja.pdf (424,90KB)

PDF54-2019 Odpowiedź.pdf (211,14KB)

53/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie zorganizowania punktu w Prudniku gdzie osoby bezdomne mogą się wykąpać 

PDF53-2019 Interpelacja.pdf (359,14KB)

PDF53-2019 Odpowiedź.pdf (424,07KB)

52/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie terenu pod cmentarz komunalny przy ul. Jesionkowej

PDF52-2019 Interpelacja.pdf (378,85KB)

PDF52-2019 Odpowiedź.pdf (233,18KB)

51/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie działki za garażami przy ul. Soboty

PDF51-2019 Interpelacja.pdf (326,59KB)

PDF51-2019 Odpowiedź.pdf (294,98KB)

50/2019 - Interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie braku miejsc parkingowych dla pracowników Spółdzielni Pionier w Prudniku i pobliskich mieszkańców oraz wykonania utwardzenia terenu przy ul. Wańkowicza

PDF50-2019 Interpelacja.pdf (390,61KB)

PDF50-2019 Odpowiedź.pdf (230,55KB)

49/2019 - Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie odbierania odpadów BIO

PDF49-2019 Interpelacja.pdf (340,14KB)

PDF49-2019 Odpowiedź.pdf (454,84KB)

48/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie powoływania członków Rejonowych Komisji Konkursowych na szczeblu gminnym i powiatowym

PDF48-2019 Interpelacja.pdf (313,31KB)

PDF48-2019 Odpowiedź.pdf (685,30KB)

47/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie placu zabaw przy ul. Szpitalnej i Kościuszki

PDF47-2019 Interpelacja.pdf (343,21KB)

PDF47-2019 Odpowiedź.pdf (263,69KB)

46/2019 - Interpelacja radnego Josela Czerniaka w sprawie Cmentarza Żydowskiego w Prudniku

PDF46-2019 Intepelacja.pdf (346,67KB)

PDF46-2019 Odpowiedź.pdf (343,81KB)

45/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Trojniaka w sprawie funkcjonowania budynków w Wieszczynie i przy ul. Armii Krajowej

PDF45-2019 Interpelacja.pdf (400,25KB)

PDF45-2019 Odpowiedź.pdf (226,59KB)

44/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie ufundowania przez gminę i mieszkańców grobowca dla Filipa Roboty

PDF44-2019 Interpelacja.pdf (407,90KB)

PDF44-2019 Odpowiedź.pdf (169,62KB)

43/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie montażu koszy na śmieci przy ul. Poniatowskiego

PDF43-2019 Interpelacja.pdf (394,60KB)

PDF43-2019 Odpowiedź.pdf (204,97KB)

42/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie sprzątania części ul. Piastowskiej

PDF42-2019 Interpelacja.pdf (403,63KB)

PDF42-2019 Odpowiedź.pdf (239,31KB)

41/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie przycięcia gałęzi drzew przy ul. Staszica

PDF41-2019 Interpelacja.pdf (421,02KB)

PDF41-2019 Odpowiedź.pdf (188,40KB)

40/2019 - Interpelacja radnego Andrzeja Gajewskiego w sprawie usunięcia gałęzi z przydrożnych rowów pomiędzy Szybowicami a Wierzbcem

PDF40-2019 Interpelacja.pdf (277,11KB)

PDF40-2019 Przekazanie.pdf (195,42KB)

PDF40-2019 Odpowiedź.pdf (262,90KB)

39/2019 - Interpelacja radnego Andrzeja Gajewskiego w sprawie opłat abonamentowych należnych za gotowość dostarczania wody w ZWiK Prudnik

PDF39-2019 Interpelacja.pdf (233,04KB)

PDF38 i 39-2019 Odpowiedź.pdf (903,75KB)

38/2019 - Interpelacja radnego Andrzeja Gajewskiego w sprawie wprowadzenia e-faktur przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku

PDF38-2019 Interpelacja.pdf (272,01KB)

PDF38 i 39-2019 Odpowiedź.pdf (903,75KB)

37/2019 - Interpelacja radnego Andrzeja Gajewskiego w sprawie przekazania boiska sportowego w Wierzbcu w administrowanie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Prudniku

PDF37-2019 Interpelacja.pdf (330,12KB)

PDF37-2019 Odpowiedz.pdf (161,95KB)

36/2019 - Interpelacja radnego Andrzeja Gajewskiego w sprawie przekazania terenu Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach w administrowanie Prudnickiemu Ośrodkowi Kultury

PDF36-2019 Interpelacja.pdf (328,26KB)

PDF36-2019 Odpowiedz.pdf (150,73KB)

35/2019 - Interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie zabezpieczenia lokali mieszkalnych przez Gminę Prudnik dla osób po wyrokach sądowych eksmisji

PDF35-2019 Interpelacja.pdf (414,97KB)

PDF35-2019 Odpowiedź.pdf (595,18KB)

34/2019 - Interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie utworzenia sekcji pływackiej dla dzieci i młodzieży

PDF34-2019 Interpelacja.pdf (404,69KB)

PDF34-2019 Odpowiedź.pdf (300,20KB)

33/2019 - Interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie skrócenia terminu usunięcia awarii oświetlenia na terenach wiejskich

PDF33-2019 Interpelacja.pdf (295,19KB)

PDF33-2019 Odpowiedź.pdf (187,57KB)

32/2019 - Interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie montażu znaku drogowego D42 w miejscowości Rudziczka

PDF32-2019 Interpelacja.pdf (284,47KB)

PDF32-2019 Odpowiedź.pdf (158,92KB)

31/2019 - Interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie sprzątania krawężników i chodników przy drogach krajowych

PDF31-2019 Interpelacja.pdf (389,15KB)

PDF31-2019 Przekazanie.pdf (241,07KB)

PDF31-2019 Odpowiedź.pdf (293,56KB)

30/2019 - Interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Karola Miarki z ul. Lompy

PDF30-2019 Interpelacja.pdf (420,09KB)

PDF30-2019 Odpowiedź.pdf (200,94KB)

29/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie poprawnego traktowania zwierząt domowych

PDF29-2019 Interpelacja.pdf (313,65KB)

PDF29-2019 Odpowiedź.pdf (288,30KB)

28/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie punktów umożliwiających anonimowe zgłaszanie okrucieństwa względem zwierząt domowych

PDF28-2019 Interpelacja.pdf (320,48KB)

PDF28-2019 Odpowiedź.pdf (307,29KB)

27/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie postawienia znaku określającego korzystanie z chodnika pomiędzy Prudnikiem a Łąką Prudnicką

PDF27-2019 Interpelacja.pdf (287,25KB)

PDF27-2019 Odpowiedź.pdf (214,83KB)

26/2019 - Interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie zakupu służbowego samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Prudniku

PDF26-2019 Interpelacja.pdf (421,11KB)

PDF26-2019 Odpowiedź.pdf (135,03KB)

25/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie remontu chodnika przy ul. Lwowskiej, Sadowej i Robotniczej

PDF25-2019 Interpelacja.pdf (389,57KB)

PDF25-2019 Odpowiedź.pdf (234,52KB)

24/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie naprawy drogi ul. Jesionkowej w kierunki wsi Jasiona

PDF24-2019 Interpelacja.pdf (592,77KB)

PDF24-2019 Odpowiedź.pdf (175,47KB)

23/2019 - Zapytanie radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie zasad obliczania opłat za wywożenie śmieci z ogrodów działkowych

PDF23-2019 Zapytanie.pdf (454,29KB)

PDF23-2019 Odpowiedź.pdf (382,69KB)

22/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie utworzenia kawiarenki dla seniorów w Domu Dziennego Pobytu

PDF22-2019 Interpelacja.pdf (452,46KB)

PDF22-2019 Odpowiedź.pdf (169,16KB)

21/2019 - Interpelacja radnego Josela Czerniaka w sprawie umów dotyczących segregacji odpadów zawieranych przez wspólnotę mieszkaniową

PDF21-2019 Interpelacja.pdf (579,97KB)

PDF21-2019 Odpowiedź.pdf (328,54KB)

20/2019 - Interpelacja radnej Teresy Barańskiej w sprawie przeznaczenia pomieszczenia na terenie Prudnika dla instytucji rolniczej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PDFInterpelacja 20-2019.pdf (372,50KB)

PDF20-2019 Odpowiedź.pdf (184,26KB)

19/2019 - Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie funkcjonowania krytej pływalni w Prudniku

PDFInterpelacja 19-2019.pdf (372,26KB)

PDFOdpowiedź 19-2019.pdf (447,41KB)

18/2019 - Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie wystąpienia do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o pozyskanie działki o numerze 351/5 w Łące Prudnickiej

PDFInterpelacja 18-2019.pdf (333,95KB)

PDFOdpowiedz 18-2019.pdf (478,54KB)

17/2019 - Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie przekazania informacji do Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu o trwających pracach mających na celu przekształcenie i przekazanie przez Gminę Prudnik działki nr 351/5 w Łące Prudnickiej na cele oświatowe

PDFInterpelacja 17-2019.pdf (328,97KB)

PDFOdpowiedz 17-2019.pdf (343,80KB)

16/2019 - Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie naprawy nawierzchni chodnika łączącego Prudnik z Łąką Prudnicką

PDFInterpelacja 16-2019.pdf (337,36KB)

PDFOdpowiedź 16-2019.pdf (224,41KB)

15/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Trojniaka w sprawie świadczenia usług przewozu pasażerów przez Zakład Usług Komunalnych z o.o. w Prudniku

PDFInterpelacja 15-2019.pdf (315,54KB)

PDFPrzekazanie 15-2019.pdf (188,89KB)

PDFOdpowiedz 15-2019.pdf (604,31KB)

14/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mroza w sprawie przejścia dla pieszych przy ul. Batorego

PDFInterpelacja 14-2019.pdf (322,27KB)

PDFOdpowiedź 14-2019.pdf (242,77KB)

13/2019 - Zapytanie radnego Edwarda Mroza w sprawie zamknięcia ruchu pojazdów wokół Rynku 

PDFZapytanie 13-2019.pdf (279,85KB)

PDFOdpowiedz 13-2019.pdf (240,30KB)

12/2019 - Zapytanie radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie sprzątania pobocza drogi prowadzącej do Klasztoru o. Franciszkanów

PDFZapytanie 12-2019.pdf (438,62KB)

PDFOdpowiedź 12-2019.pdf (225,05KB)

11/2019 - Interpelacja radnego Tomasza Wisły w sprawie instalacji stojaków rowerowych w centrum miasta Prudnika

PDFInterpelacja 11-2019.pdf (374,38KB)

PDFOdpowiedź 11-2019.pdf (182,49KB)

10/2019 - Zapytanie radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie przychodów z biletów za wejścia uczniów na basen w ramach lekcji w-f

PDFZapytanie 10-2019.pdf (406,16KB)

PDFOdpowiedź 10-2019.pdf (293,14KB)

9/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie likwidacji opłaty za basen dla uczniów w ramach lekcji w-f

PDFInterpelacja 9-2019.pdf (482,64KB)

PDFOdpowiedz 9-2019.pdf (145,70KB)

8/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie wzmocnienia nadzoru w Parku Miejskim w Prudniku przez patrole Straży Miejskiej i Policji

PDFInterpelacja 8-2019.pdf (456,04KB)

PDFPrzekazanie 8-2019.pdf (161,94KB)

PDFOdpowiedź 8-2019.pdf (153,71KB)

PDFOdpowiedz 8-2019 (2).pdf (254,11KB)

7/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie wprowadzenia zakazu lub ograniczenia możliwości używania materiałów pirotechnicznych w naszej gminie

PDFInterpelacja 7-2019.pdf (446,94KB)

PDFOdpowiedz 7-2019.pdf (532,78KB)

6/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie zabezpieczenia kanalizacyjnego przy ul. Piastowskiej 44-44A w Prudniku

PDFInterpelacja 6-2019.pdf (277,67KB)

PDFOdpowiedz 6-2019.pdf (355,11KB)

5/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie sposobu powoływania członków Przedmiotowych Komisji Konkursowych na szczeblu gminnym i powiatowym

PDFInterpelacja 5-2019.pdf (265,13KB)

PDFOdpowiedz 5-2019.pdf (561,93KB)

4/2019 - Interpelacja radnego Ryszarda Czeczel w sprawie braku znaku drogowego przy ul. Grunwaldzkiej w Prudniku w pobliżu Przedszkola "Skrzat"

PDFInterpelacja 4-2019.pdf (413,90KB)

PDFOdpowiedź 4-2019.pdf (278,28KB)

3/2019 - Interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie ankiety w sprawie budowy kanalizacji w Szybowicach, Rudziczce, Mieszkowicach i Wierzbcu

PDFInterpelacja 3-2019.pdf (365,89KB)

PDFOdpowiedz 3-2019.pdf (219,11KB)

2/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wycinki drzew rosnących w pasie drogi krajowej nr 41

PDFInterpelacja 2-2019.pdf (467,07KB)

PDFPrzekazanie 2-2019.pdf (234,62KB)

PDFOdpowiedź 2-2019.pdf (248,48KB)

1/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wykonania remontu dróg ulic Matejki, Kossaka i Słowackiego w Prudniku

PDFInterpelacja 1-2019.pdf (437,48KB)

PDFOdpowiedz 1-2019.pdf (163,34KB)


ROK 2018

12. Interpelacja radnego Ryszarda Czeczel w sprawie obniżenia krawężnika przy "Świętym Źródle"

PDFInterpelacja 12-2018.pdf (234,76KB)

PDFOdpowiedz 12-2018.pdf (188,87KB)

11. Zapytanie radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie otoczenia Klasztoru Franciszkanów w Prudniku-Lesie

PDFZapytanie 11-2018.pdf (297,58KB)

PDFOdpowiedz 11-2018.pdf (310,05KB)

10. Zapytanie radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie wiat przystankowych przy ul. Staszica

PDFZapytanie 10-2018.pdf (292,97KB)

PDFOdpowiedz 10-2018.pdf (216,56KB)

9. Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie zaplanowania w 2019 roku remontu ul. Paderewskiego

PDFInterpelacja 9-2018.pdf (245,63KB)

PDFOdpowiedz 9-2018.pdf (175,40KB)

8. Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wykonania nowych chodników przy ul. Józefa Wybickiego

PDFInterpelacja 8-2018.pdf (392,60KB)

PDFOdpowiedz 8-2018.pdf (172,00KB)

7. Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wykonania nowych chodników przy ul. Filipa Roboty

PDFInterpelacja 7-2018.pdf (412,12KB)

PDFOdpowiedz 7-2018.pdf (172,39KB)

6. Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie remontu drogi wewnętrznej przy ul. Spokojnej

PDFInterpelacja 6-2018.pdf (317,64KB)

PDFOdpowiedz 6-2018.pdf (175,76KB)

5. Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie naprawy lustra drogowego w miejscowości Rudziczka

PDFInterpelacja 5-2018.pdf (314,48KB)

PDFOdpowiedz 5-2018.pdf (185,84KB)

4. Zapytanie radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie przewróconego słupa przy Alei Wilka z Gubbio

PDFZapytanie 4-2018.pdf (265,96KB)

PDFOdpowiedz 4-2018.pdf (131,25KB)

3. Zapytanie radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie ponownego umocowania lustra na ul. Poniatowskiego

PDFZapytanie 3-2018.pdf (293,84KB)

PDFOdpowiedz 3-2018.pdf (162,64KB)

2. Zapytanie radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie zabezpieczenia pękniętego muru na ul. Traugutta

PDFZapytanie 2-2018.pdf (316,76KB)

PDFOdpowiedz 2-2018.pdf (161,52KB)

1. Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie budynku i otoczenia przy ul. Kościelnej

PDFInterpelacja 1-2018.pdf (273,82KB)

PDFOdpowiedz 1-2018.pdf (534,28KB)

 

]]>
2018-12-28 11:53:37Wioleta Kosek2023-01-27 11:53:25Joanna ChilińskaUrząd Miejski w Prudniku2018-12-28tak127252023-01-27 11:53:25Joanna Chilińska2023-01-27 07:53:28Joanna Chilińska2023-01-25 11:47:32Joanna Chilińska2023-01-25 11:31:07Joanna Chilińska2023-01-25 11:26:42Joanna Chilińska2023-01-24 14:19:32Joanna Chilińska2023-01-24 14:13:39Joanna Chilińska2023-01-17 09:12:58Joanna Chilińska2023-01-13 14:04:40Joanna Chilińska2023-01-13 14:03:01Joanna Chilińska2023-01-03 07:51:02Joanna Chilińska2022-12-21 12:07:28Joanna Chilińska2022-12-19 09:48:06Joanna Chilińska2022-12-19 08:55:12Joanna Chilińska2022-12-13 10:33:23Joanna Chilińska2022-12-13 10:20:16Joanna Chilińska2022-12-13 10:16:28Joanna Chilińska2022-12-13 10:09:23Joanna Chilińska2022-12-08 13:12:12Joanna Chilińska2022-12-08 13:10:26Joanna Chilińska2022-12-08 13:06:45Joanna Chilińska2022-12-08 13:03:45Joanna Chilińska2022-11-28 10:40:48Joanna Chilińska2022-11-28 10:35:07Joanna Chilińska2022-11-25 13:27:59Joanna Chilińska2022-11-25 13:24:37Joanna Chilińska2022-11-25 13:23:34Joanna Chilińska2022-11-25 13:22:19Joanna Chilińska2022-11-25 13:21:18Joanna Chilińska2022-11-17 07:48:32Joanna Chilińska2022-11-17 07:35:39Joanna Chilińska2022-11-03 11:27:27Joanna Chilińska2022-11-03 11:19:23Joanna Chilińska2022-11-03 11:10:55Joanna Chilińska2022-10-26 10:04:20Joanna Chilińska2022-10-26 09:49:35Joanna Chilińska2022-10-26 09:45:50Joanna Chilińska2022-10-26 09:44:11Joanna Chilińska2022-10-26 09:37:14Joanna Chilińska2022-10-26 09:24:50Joanna Chilińska2022-10-26 09:20:20Joanna Chilińska2022-10-26 09:17:58Joanna Chilińska2022-10-26 09:03:44Joanna Chilińska2022-10-18 07:48:39Joanna Chilińska2022-10-18 07:36:59Joanna Chilińska2022-10-13 11:43:46Joanna Chilińska2022-10-13 11:42:21Joanna Chilińska2022-10-13 09:58:14Joanna Chilińska2022-10-13 09:54:54Joanna Chilińska2022-10-13 09:51:56Joanna Chilińska2022-10-13 09:50:51Joanna Chilińska2022-10-13 09:49:21Joanna Chilińska2022-10-13 09:47:39Joanna Chilińska2022-10-13 09:40:44Joanna Chilińska2022-10-13 09:38:50Joanna Chilińska2022-10-05 09:54:53Joanna Chilińska2022-10-05 09:51:44Joanna Chilińska2022-10-05 09:49:54Joanna Chilińska2022-10-05 09:44:34Joanna Chilińska2022-10-05 09:11:32Joanna Chilińska2022-10-05 09:02:06Joanna Chilińska2022-10-05 09:00:11Joanna Chilińska2022-10-05 08:58:16Joanna Chilińska2022-09-29 09:43:50Joanna Chilińska2022-09-29 09:40:09Joanna Chilińska2022-09-28 09:17:44Joanna Chilińska2022-09-28 09:16:07Joanna Chilińska2022-09-28 08:34:04Joanna Chilińska2022-09-27 12:18:28Joanna Chilińska2022-09-27 12:06:18Joanna Chilińska2022-09-22 10:58:58Joanna Chilińska2022-09-22 10:53:38Joanna Chilińska2022-09-22 10:41:52Joanna Chilińska2022-09-22 10:40:55Joanna Chilińska2022-09-21 10:03:21Joanna Chilińska2022-09-21 09:58:11Joanna Chilińska2022-09-19 09:38:00Joanna Chilińska2022-09-08 12:22:35Joanna Chilińska2022-09-08 12:21:30Joanna Chilińska2022-09-07 10:20:57Joanna Chilińska2022-09-07 09:28:59Joanna Chilińska2022-09-07 09:23:47Joanna Chilińska2022-09-07 09:22:44Joanna Chilińska2022-09-07 09:20:10Joanna Chilińska2022-09-02 13:31:01Joanna Chilińska2022-09-02 13:28:46Joanna Chilińska2022-09-02 13:26:36Joanna Chilińska2022-09-02 13:24:41Joanna Chilińska2022-09-02 13:21:27Joanna Chilińska2022-09-02 12:59:15Joanna Chilińska2022-09-02 12:28:04Joanna Chilińska2022-09-02 12:26:25Joanna Chilińska2022-09-02 12:22:29Joanna Chilińska2022-09-02 12:20:28Joanna Chilińska2022-08-25 11:40:16Joanna Chilińska2022-08-25 11:37:58Joanna Chilińska2022-08-25 09:13:39Joanna Chilińska2022-08-25 08:14:25Joanna Chilińska2022-08-24 15:07:00Joanna Chilińska2022-08-24 15:05:05Joanna Chilińska2022-08-24 08:55:28Joanna Chilińska2022-08-24 08:53:06Joanna Chilińska2022-08-24 07:59:55Joanna Chilińska2022-08-24 07:48:31Joanna Chilińska2022-08-24 07:44:34Joanna Chilińska2022-08-18 11:35:13Joanna Chilińska2022-08-18 11:34:14Joanna Chilińska2022-08-18 08:58:42Joanna Chilińska2022-08-18 08:55:22Joanna Chilińska2022-08-17 14:54:45Joanna Chilińska2022-08-17 14:52:21Joanna Chilińska2022-08-17 14:48:41Joanna Chilińska2022-08-17 14:43:47Joanna Chilińska2022-08-17 14:35:16Joanna Chilińska2022-08-17 14:33:14Joanna Chilińska2022-08-04 14:27:55Joanna Chilińska2022-08-04 14:23:57Joanna Chilińska2022-08-01 10:52:55Joanna Chilińska2022-08-01 10:42:41Joanna Chilińska2022-08-01 10:35:44Joanna Chilińska2022-07-15 08:06:04Joanna Chilińska2022-07-15 08:04:52Joanna Chilińska2022-07-08 12:43:37Joanna Chilińska2022-07-08 12:42:10Joanna Chilińska2022-07-08 12:24:58Joanna Chilińska2022-07-05 11:17:21Joanna Chilińska2022-07-05 11:15:49Joanna Chilińska2022-07-05 11:12:16Joanna Chilińska2022-07-05 10:53:47Joanna Chilińska2022-07-05 10:52:11Joanna Chilińska2022-07-01 13:08:07Joanna Chilińska2022-07-01 13:01:40Joanna Chilińska2022-07-01 13:00:25Joanna Chilińska2022-07-01 12:58:01Joanna Chilińska2022-07-01 12:55:18Joanna Chilińska2022-07-01 12:54:05Joanna Chilińska2022-07-01 12:48:22Joanna Chilińska2022-06-21 14:05:50Joanna Chilińska2022-06-21 13:50:51Joanna Chilińska2022-06-21 13:46:17Joanna Chilińska2022-06-15 14:22:17Joanna Chilińska2022-06-15 14:17:45Joanna Chilińska2022-06-15 14:12:16Joanna Chilińska2022-06-15 14:11:02Joanna Chilińska2022-06-15 14:03:32Joanna Chilińska2022-06-15 13:57:49Joanna Chilińska2022-06-15 13:55:25Joanna Chilińska2022-06-15 13:45:43Joanna Chilińska2022-06-10 09:11:27Joanna Chilińska2022-06-10 09:00:24Joanna Chilińska2022-06-10 08:56:37Joanna Chilińska2022-05-24 15:17:32Joanna Chilińska2022-05-06 10:33:48Joanna Chilińska2022-05-04 15:13:03Joanna Chilińska2022-05-04 14:42:49Joanna Chilińska2022-04-28 09:01:04Joanna Chilińska2022-04-26 14:54:06Joanna Chilińska2022-04-26 14:15:29Joanna Chilińska2022-04-26 14:04:52Joanna Chilińska2022-04-26 14:01:49Joanna Chilińska2022-04-21 15:05:28Joanna Chilińska2022-04-21 07:40:11Joanna Chilińska2022-04-21 07:38:05Joanna Chilińska2022-04-20 10:37:44Joanna Chilińska2022-04-20 10:23:31Joanna Chilińska2022-04-13 13:53:51Joanna Chilińska2022-04-13 13:52:24Joanna Chilińska2022-04-13 13:50:47Joanna Chilińska2022-04-13 13:44:14Joanna Chilińska2022-04-01 13:51:07Joanna Chilińska2022-04-01 13:49:58Joanna Chilińska2022-04-01 13:42:55Joanna Chilińska2022-04-01 13:40:08Joanna Chilińska2022-04-01 13:36:11Joanna Chilińska2022-03-31 10:29:18Joanna Chilińska2022-03-31 10:27:52Joanna Chilińska2022-03-31 09:26:56Joanna Chilińska2022-03-31 09:24:10Joanna Chilińska2022-03-31 09:20:57Joanna Chilińska2022-03-31 08:11:08Joanna Chilińska2022-03-30 14:48:44Joanna Chilińska2022-03-30 11:07:02Joanna Chilińska2022-03-30 11:05:34Joanna Chilińska2022-03-30 11:03:39Joanna Chilińska2022-03-30 10:57:49Joanna Chilińska2022-03-23 14:54:30Joanna Chilińska2022-03-23 14:50:08Joanna Chilińska2022-03-23 14:26:06Joanna Chilińska2022-03-23 14:06:43Joanna Chilińska2022-03-23 14:03:03Joanna Chilińska2022-03-23 13:57:44Joanna Chilińska2022-03-23 13:53:38Joanna Chilińska2022-03-15 14:26:10Joanna Chilińska2022-03-10 14:38:30Joanna Chilińska2022-03-07 14:01:57Joanna Chilińska2022-03-07 14:00:33Joanna Chilińska2022-03-07 13:58:25Joanna Chilińska2022-03-07 13:39:28Joanna Chilińska2022-03-07 13:36:02Joanna Chilińska2022-03-07 12:22:15Joanna Chilińska2022-03-07 12:21:19Joanna Chilińska2022-03-07 12:08:01Joanna Chilińska2022-03-07 11:42:18Joanna Chilińska2022-03-07 11:40:35Joanna Chilińska2022-03-07 11:39:19Joanna Chilińska2022-03-07 11:36:55Joanna Chilińska2022-03-07 11:26:55Joanna Chilińska2022-03-07 11:21:23Joanna Chilińska2022-03-07 11:20:24Joanna Chilińska2022-03-07 11:05:43Joanna Chilińska2022-03-07 10:56:06Joanna Chilińska2022-03-07 10:52:29Joanna Chilińska2022-03-07 10:46:12Joanna Chilińska2022-03-02 13:50:45Joanna Chilińska2022-02-17 08:00:36Joanna Chilińska2022-02-17 07:59:01Joanna Chilińska2022-02-16 09:55:59Joanna Chilińska2022-02-16 09:54:39Joanna Chilińska2022-02-16 09:52:20Joanna Chilińska2022-02-16 09:49:55Joanna Chilińska2022-02-16 09:49:03Joanna Chilińska2022-02-16 09:48:14Joanna Chilińska2022-02-16 09:38:23Joanna Chilińska2022-02-16 09:35:23Joanna Chilińska2022-02-16 09:32:10Joanna Chilińska2022-02-10 11:19:37Joanna Chilińska2022-02-08 11:28:07Joanna Chilińska2022-02-07 14:33:58Joanna Chilińska2022-02-07 11:42:23Joanna Chilińska2022-02-07 11:36:52Joanna Chilińska2022-02-07 11:33:33Joanna Chilińska2022-02-07 11:27:08Joanna Chilińska2022-02-07 11:25:54Joanna Chilińska2022-02-07 11:22:35Joanna Chilińska2022-02-07 11:22:22Joanna Chilińska2022-02-07 11:22:06Joanna Chilińska2022-02-07 11:09:50Joanna Chilińska2022-02-07 11:06:12Joanna Chilińska2022-02-07 10:51:51Joanna Chilińska2022-02-07 10:14:49Joanna Chilińska2022-02-07 10:13:42Joanna Chilińska2022-01-31 09:45:01Joanna Chilińska2022-01-31 09:41:24Joanna Chilińska2022-01-31 08:48:13Joanna Chilińska2022-01-31 08:47:28Joanna Chilińska2022-01-31 08:37:59Joanna Chilińska2022-01-31 08:37:16Joanna Chilińska2022-01-31 08:22:23Joanna Chilińska2022-01-26 11:17:34Joanna Chilińska2022-01-26 11:11:21Joanna Chilińska2022-01-26 08:38:26Joanna Chilińska2022-01-26 07:59:08Joanna Chilińska2022-01-21 13:15:23Joanna Chilińska2022-01-21 12:53:40Joanna Chilińska2022-01-21 12:50:27Joanna Chilińska2022-01-20 10:56:16Joanna Chilińska2022-01-20 10:25:54Joanna Chilińska2022-01-20 09:15:58Joanna Chilińska2022-01-20 09:12:56Joanna Chilińska2022-01-20 09:10:39Joanna Chilińska2022-01-20 08:33:04Joanna Chilińska2022-01-14 11:13:11Joanna Chilińska2022-01-11 14:18:44Joanna Chilińska2022-01-11 14:10:05Joanna Chilińska2021-12-23 10:33:51Joanna Chilińska2021-12-17 13:10:19Joanna Chilińska2021-12-17 12:49:59Joanna Chilińska2021-12-16 08:07:58Joanna Chilińska2021-12-16 08:06:27Joanna Chilińska2021-12-13 10:35:57Joanna Chilińska2021-12-13 10:33:51Joanna Chilińska2021-12-13 10:29:02Joanna Chilińska2021-12-06 11:41:41Joanna Chilińska2021-12-06 11:24:04Joanna Chilińska2021-12-03 07:28:12Joanna Chilińska2021-12-01 14:26:57Joanna Chilińska2021-12-01 11:33:06Joanna Chilińska2021-11-29 11:50:06Joanna Chilińska2021-11-29 11:48:36Joanna Chilińska2021-11-29 11:47:27Joanna Chilińska2021-11-29 11:42:20Joanna Chilińska2021-11-29 11:40:05Joanna Chilińska2021-11-29 11:38:02Joanna Chilińska2021-11-29 11:36:10Joanna Chilińska2021-11-29 11:34:29Joanna Chilińska2021-11-23 13:34:04Joanna Chilińska2021-11-19 09:08:54Joanna Chilińska2021-11-15 14:40:28Joanna Chilińska2021-11-03 14:50:08Joanna Chilińska2021-11-03 14:46:40Joanna Chilińska2021-11-03 14:45:23Joanna Chilińska2021-11-03 14:42:13Joanna Chilińska2021-11-03 14:39:40Joanna Chilińska2021-10-29 09:26:17Joanna Chilińska2021-10-29 08:06:20Joanna Chilińska2021-10-27 12:17:45Joanna Chilińska2021-10-27 09:16:58Joanna Chilińska2021-10-26 12:34:01Joanna Chilińska2021-10-26 12:29:47Joanna Chilińska2021-10-26 12:28:28Joanna Chilińska2021-10-26 12:25:58Joanna Chilińska2021-10-26 12:20:33Joanna Chilińska2021-10-26 12:17:30Joanna Chilińska2021-10-26 12:14:05Joanna Chilińska2021-10-26 12:12:31Joanna Chilińska2021-10-26 12:07:36Joanna Chilińska2021-10-15 12:12:29Joanna Chilińska2021-10-15 12:00:37Joanna Chilińska2021-10-15 09:27:55Joanna Chilińska2021-09-30 08:15:32Joanna Chilińska2021-09-30 08:09:52Joanna Chilińska2021-09-30 08:04:22Joanna Chilińska2021-09-30 07:33:47Joanna Chilińska2021-09-29 12:53:07Joanna Chilińska2021-09-27 15:14:07Joanna Chilińska2021-09-27 11:17:13Joanna Chilińska2021-09-20 10:01:36Joanna Chilińska2021-09-20 09:51:05Joanna Chilińska2021-09-14 15:03:31Joanna Chilińska2021-09-14 15:00:48Joanna Chilińska2021-09-14 14:56:43Joanna Chilińska2021-09-14 14:54:37Joanna Chilińska2021-09-14 14:52:38Joanna Chilińska2021-09-08 07:53:37Joanna Chilińska2021-09-06 10:08:28Joanna Chilińska2021-09-03 11:02:28Joanna Chilińska2021-09-03 10:37:34Joanna Chilińska2021-09-03 10:34:41Joanna Chilińska2021-08-31 13:01:56Joanna Chilińska2021-08-31 12:59:03Joanna Chilińska2021-08-31 12:56:45Joanna Chilińska2021-08-31 12:54:30Joanna Chilińska2021-08-31 12:50:53Joanna Chilińska2021-08-31 11:58:32Joanna Chilińska2021-08-30 15:57:51Joanna Chilińska2021-08-30 15:54:20Joanna Chilińska2021-08-30 14:53:31Joanna Chilińska2021-08-30 14:53:14Joanna Chilińska2021-08-30 14:19:16Joanna Chilińska2021-08-25 12:38:37Joanna Chilińska2021-08-25 12:05:30Joanna Chilińska2021-08-25 12:03:18Joanna Chilińska2021-08-25 12:00:34Joanna Chilińska2021-08-25 09:11:24Joanna Chilińska2021-08-25 09:09:26Joanna Chilińska2021-08-13 09:23:07Joanna Chilińska2021-08-02 09:09:41Joanna Chilińska2021-07-09 11:33:48Joanna Chilińska2021-07-07 14:39:40Joanna Chilińska2021-07-07 08:44:30Joanna Chilińska2021-07-01 08:10:26Joanna Chilińska2021-07-01 08:06:25Joanna Chilińska2021-07-01 07:53:47Joanna Chilińska2021-06-29 13:18:48Joanna Chilińska2021-06-29 13:15:10Joanna Chilińska2021-06-29 13:05:07Joanna Chilińska2021-06-29 13:02:18Joanna Chilińska2021-06-29 10:24:03Joanna Chilińska2021-06-24 08:06:11Joanna Chilińska2021-06-21 11:09:37Joanna Chilińska2021-06-21 10:58:02Joanna Chilińska2021-06-21 10:57:07Joanna Chilińska2021-06-17 11:29:25Joanna Chilińska2021-06-17 10:44:42Joanna Chilińska2021-06-16 07:53:35Joanna Chilińska2021-06-09 11:41:51Joanna Chilińska2021-06-09 11:27:44Joanna Chilińska2021-06-09 11:25:32Joanna Chilińska2021-06-09 11:23:41Joanna Chilińska2021-06-09 11:22:54Joanna Chilińska2021-06-09 11:19:46Joanna Chilińska2021-06-09 11:17:46Joanna Chilińska2021-06-09 11:05:46Joanna Chilińska2021-06-09 10:47:40Joanna Chilińska2021-06-09 10:42:01Joanna Chilińska2021-06-01 11:30:26Joanna Chilińska2021-05-26 09:36:15Joanna Chilińska2021-05-26 09:34:54Joanna Chilińska2021-05-26 09:29:52Joanna Chilińska2021-05-26 09:27:24Joanna Chilińska2021-05-26 09:25:51Joanna Chilińska2021-05-26 09:24:42Joanna Chilińska2021-05-26 09:21:35Joanna Chilińska2021-05-26 09:19:58Joanna Chilińska2021-05-26 09:15:37Joanna Chilińska2021-05-26 09:13:28Joanna Chilińska2021-05-25 10:11:25Joanna Chilińska2021-05-25 10:08:58Joanna Chilińska2021-05-21 07:14:28Joanna Chilińska2021-05-19 07:38:33Joanna Chilińska2021-05-05 12:15:07Joanna Chilińska2021-04-30 10:54:38Joanna Chilińska2021-04-29 11:22:16Joanna Chilińska2021-04-28 08:32:54Joanna Chilińska2021-04-28 08:24:17Joanna Chilińska2021-04-26 07:59:14Joanna Chilińska2021-04-22 10:22:13Joanna Chilińska2021-04-22 09:41:25Joanna Chilińska2021-04-19 10:51:23Joanna Chilińska2021-04-09 13:53:17Joanna Chilińska2021-04-07 15:05:45Joanna Chilińska2021-04-07 12:36:56Joanna Chilińska2021-04-07 12:24:46Joanna Chilińska2021-03-31 10:30:13Joanna Chilińska2021-03-30 15:13:38Joanna Chilińska2021-03-30 14:31:50Joanna Chilińska2021-03-30 11:48:05Joanna Chilińska2021-03-30 09:50:17Joanna Chilińska2021-03-30 08:58:30Joanna Chilińska2021-03-30 08:45:05Joanna Chilińska2021-03-30 08:42:24Joanna Chilińska2021-03-29 09:17:42Joanna Chilińska2021-03-29 08:34:06Joanna Chilińska2021-03-29 08:29:42Joanna Chilińska2021-03-29 08:26:11Joanna Chilińska2021-03-29 08:14:55Joanna Chilińska2021-03-25 14:35:59Joanna Chilińska2021-03-11 09:37:06Joanna Chilińska2021-03-11 09:31:45Joanna Chilińska2021-03-11 09:20:26Joanna Chilińska2021-03-11 09:10:54Joanna Chilińska2021-03-11 09:03:33Joanna Chilińska2021-03-11 09:00:03Joanna Chilińska2021-03-09 14:20:23Joanna Chilińska2021-03-01 14:43:38Joanna Chilińska2021-03-01 10:02:57Joanna Chilińska2021-03-01 09:57:36Joanna Chilińska2021-03-01 09:46:32Joanna Chilińska2021-03-01 09:45:05Joanna Chilińska2021-02-19 08:09:48Joanna Chilińska2021-02-17 09:41:30Joanna Chilińska2021-02-11 15:01:37Joanna Chilińska2021-02-10 14:41:31Joanna Chilińska2021-02-08 11:13:26Joanna Chilińska2021-02-04 12:26:51Joanna Chilińska2021-02-04 11:39:52Joanna Chilińska2021-02-04 08:28:20Joanna Chilińska2021-01-28 08:41:42Joanna Chilińska2021-01-27 13:05:03Joanna Chilińska2021-01-26 11:41:44Joanna Chilińska2021-01-26 11:38:00Joanna Chilińska2021-01-19 13:56:49Joanna Chilińska2021-01-19 13:50:51Joanna Chilińska2021-01-19 13:34:29Joanna Chilińska2021-01-19 10:10:47Joanna Chilińska2021-01-13 13:02:22Joanna Chilińska2020-12-29 13:47:17Joanna Chilińska2020-12-28 12:07:09Joanna Chilińska2020-12-28 11:57:01Joanna Chilińska2020-12-28 11:51:06Joanna Chilińska2020-12-16 13:46:53Joanna Chilińska2020-12-07 16:19:46Joanna Chilińska2020-11-23 07:58:15Joanna Chilińska2020-11-12 11:12:44Joanna Chilińska2020-11-05 07:50:47Joanna Chilińska2020-11-05 07:45:17Joanna Chilińska2020-10-27 14:48:03Joanna Chilińska2020-10-06 11:30:15Joanna Chilińska2020-10-01 14:25:58Joanna Chilińska2020-09-29 08:56:53Joanna Chilińska2020-09-28 09:18:49Joanna Chilińska2020-09-24 07:37:14Joanna Chilińska2020-09-23 09:48:00Joanna Chilińska2020-09-23 09:43:46Joanna Chilińska2020-09-23 09:43:09Joanna Chilińska2020-09-21 07:38:10Joanna Chilińska2020-09-15 13:31:58Joanna Chilińska2020-09-15 09:55:47Joanna Chilińska2020-09-04 13:49:05Joanna Chilińska2020-09-04 13:34:21Joanna Chilińska2020-09-04 13:27:49Joanna Chilińska2020-09-04 13:18:48Joanna Chilińska2020-09-04 13:12:50Joanna Chilińska2020-09-04 13:10:36Joanna Chilińska2020-09-03 14:40:08Joanna Chilińska2020-09-03 14:29:21Joanna Chilińska2020-09-03 12:52:31Joanna Chilińska2020-09-03 12:51:51Joanna Chilińska2020-09-03 12:36:53Joanna Chilińska2020-09-02 08:36:35Joanna Chilińska2020-08-26 14:59:08Joanna Chilińska2020-08-26 07:47:48Joanna Chilińska2020-08-24 07:50:56Joanna Chilińska2020-08-18 13:20:11Joanna Chilińska2020-08-13 13:06:02Joanna Chilińska2020-08-11 14:39:58Joanna Chilińska2020-08-10 09:49:40Joanna Chilińska2020-08-07 13:28:35Joanna Chilińska2020-08-07 11:19:22Joanna Chilińska2020-08-07 11:17:51Joanna Chilińska2020-08-07 11:14:26Joanna Chilińska2020-08-06 10:55:29Joanna Chilińska2020-08-06 10:28:23Joanna Chilińska2020-08-06 10:27:20Joanna Chilińska2020-08-06 09:51:52Joanna Chilińska2020-07-14 13:32:08Joanna Chilińska2020-07-09 11:51:31Joanna Chilińska2020-07-06 11:00:55Joanna Chilińska2020-07-06 10:58:19Joanna Chilińska2020-07-06 10:54:47Joanna Chilińska2020-07-06 10:45:30Joanna Chilińska2020-07-06 10:42:07Joanna Chilińska2020-07-06 10:27:18Joanna Chilińska2020-07-06 10:21:47Joanna Chilińska2020-07-06 10:19:22Joanna Chilińska2020-07-06 10:13:29Joanna Chilińska2020-07-06 10:12:11Joanna Chilińska2020-07-06 10:07:28Joanna Chilińska2020-07-03 09:24:33Joanna Chilińska2020-06-25 09:36:25Joanna Chilińska2020-06-24 14:08:03Joanna Chilińska2020-06-24 11:12:14Joanna Chilińska2020-06-24 10:12:11Joanna Chilińska2020-06-23 12:05:07Joanna Chilińska2020-06-19 11:19:19Joanna Chilińska2020-06-19 08:07:34Joanna Chilińska2020-06-17 14:42:36Joanna Chilińska2020-06-16 11:38:25Joanna Chilińska2020-06-16 11:36:39Joanna Chilińska2020-06-16 11:34:07Joanna Chilińska2020-06-16 11:22:11Joanna Chilińska2020-06-16 11:17:14Joanna Chilińska2020-06-16 11:16:01Joanna Chilińska2020-06-16 10:38:58Joanna Chilińska2020-06-10 12:51:49Joanna Chilińska2020-06-10 09:15:32Joanna Chilińska2020-06-10 09:08:35Joanna Chilińska2020-06-10 09:05:15Joanna Chilińska2020-06-10 09:02:52Joanna Chilińska2020-06-10 09:00:37Joanna Chilińska2020-06-10 08:52:41Joanna Chilińska2020-06-10 08:50:13Joanna Chilińska2020-06-10 08:48:47Joanna Chilińska2020-06-10 08:43:57Joanna Chilińska2020-06-10 08:41:08Joanna Chilińska2020-06-10 08:40:06Joanna Chilińska2020-06-10 08:38:57Joanna Chilińska2020-06-08 14:38:58Joanna Chilińska2020-06-05 13:53:03Joanna Chilińska2020-06-05 13:46:48Joanna Chilińska2020-06-05 13:43:20Joanna Chilińska2020-06-05 10:54:04Joanna Chilińska2020-06-05 10:30:53Joanna Chilińska2020-06-05 09:52:14Joanna Chilińska2020-05-29 08:52:08Joanna Chilińska2020-05-07 09:59:30Joanna Chilińska2020-04-30 08:23:33Joanna Chilińska2020-04-30 08:04:39Joanna Chilińska2020-04-28 12:15:28Joanna Chilińska2020-04-27 12:51:23Joanna Chilińska2020-04-24 13:45:10Joanna Chilińska2020-04-16 07:51:26Joanna Chilińska2020-04-07 09:29:25Joanna Chilińska2020-04-02 11:20:47Joanna Chilińska2020-03-27 13:51:55Joanna Chilińska2020-03-24 07:46:48Joanna Chilińska2020-03-23 08:47:10Joanna Chilińska2020-03-13 11:02:16Joanna Chilińska2020-03-12 11:35:59Joanna Chilińska2020-03-05 14:42:01Joanna Chilińska2020-03-05 14:19:05Joanna Chilińska2020-03-05 12:32:48Joanna Chilińska2020-03-05 12:24:45Joanna Chilińska2020-03-05 11:37:47Joanna Chilińska2020-03-04 14:42:35Joanna Chilińska2020-03-03 12:45:18Joanna Chilińska2020-02-27 09:07:10Joanna Chilińska2020-02-20 09:48:54Joanna Chilińska2020-02-19 12:21:11Joanna Chilińska2020-02-13 13:00:07Joanna Chilińska2020-02-13 09:37:15Joanna Chilińska2020-02-13 09:05:50Joanna Chilińska2020-02-13 09:03:54Joanna Chilińska2020-02-11 10:17:07Joanna Chilińska2020-02-10 10:20:57Joanna Chilińska2020-02-04 10:52:35Joanna Chilińska2020-02-04 08:22:19Joanna Chilińska2020-02-03 16:23:17Joanna Chilińska2020-02-03 16:22:02Joanna Chilińska2020-02-03 16:12:46Joanna Chilińska2020-01-23 14:52:58Joanna Chilińska2020-01-23 14:52:19Joanna Chilińska2020-01-23 14:51:46Joanna Chilińska2020-01-23 14:50:39Joanna Chilińska2020-01-21 08:41:49Joanna Chilińska2020-01-17 09:09:20Joanna Chilińska2020-01-07 10:23:25Joanna Chilińska2020-01-03 12:56:16Joanna Chilińska2020-01-03 12:54:04Joanna Chilińska2019-12-31 09:15:59Joanna Chilińska2019-12-31 09:15:34Joanna Chilińska2019-12-18 12:02:22Joanna Chilińska2019-12-12 08:59:12Joanna Chilińska2019-12-09 09:53:23Joanna Chilińska2019-12-09 08:35:30Joanna Chilińska2019-12-05 09:15:06Joanna Chilińska2019-11-27 14:49:07Joanna Chilińska2019-11-25 13:16:58Joanna Chilińska2019-11-22 13:40:44Joanna Chilińska2019-11-21 10:54:40Joanna Chilińska2019-11-15 08:34:58Joanna Chilińska2019-11-13 15:12:27Joanna Chilińska2019-11-13 15:06:45Joanna Chilińska2019-11-12 12:20:29Joanna Chilińska2019-11-04 10:31:49Joanna Chilińska2019-10-29 09:22:48Joanna Chilińska2019-10-25 11:37:59Joanna Chilińska2019-10-25 11:37:23Joanna Chilińska2019-10-23 15:02:30Joanna Chilińska2019-10-21 09:44:26Joanna Chilińska2019-10-21 08:20:05Joanna Chilińska2019-10-17 15:09:23Joanna Chilińska2019-10-11 10:54:46Joanna Chilińska2019-10-11 10:36:33Joanna Chilińska2019-10-11 10:33:41Joanna Chilińska2019-10-08 12:12:31Joanna Chilińska2019-10-08 12:09:24Joanna Chilińska2019-10-08 12:08:41Joanna Chilińska2019-10-08 11:36:19Joanna Chilińska2019-10-08 11:22:04Joanna Chilińska2019-10-08 11:09:07Joanna Chilińska2019-10-02 09:36:38Joanna Chilińska2019-09-25 13:15:30Joanna Chilińska2019-09-19 09:09:11Joanna Chilińska2019-09-17 09:45:26Joanna Chilińska2019-09-13 13:39:42Joanna Chilińska2019-09-12 15:07:26Joanna Chilińska2019-09-11 14:48:50Joanna Chilińska2019-09-11 08:58:36Joanna Chilińska2019-09-03 11:13:42Joanna Chilińska2019-09-03 11:06:38Joanna Chilińska2019-08-19 10:45:27Joanna Chilińska2019-08-12 13:28:35Joanna Chilińska2019-08-12 13:28:04Joanna Chilińska2019-08-08 09:22:47Joanna Chilińska2019-08-01 13:10:33Wioleta Kosek2019-07-23 15:03:03Wioleta Kosek2019-07-18 07:08:19Wioleta Kosek2019-07-11 15:01:02Wioleta Kosek2019-07-10 14:37:02Wioleta Kosek2019-07-09 13:06:21Wioleta Kosek2019-07-08 15:09:29Wioleta Kosek2019-07-04 09:42:01Wioleta Kosek2019-06-18 08:26:20Wioleta Kosek2019-06-13 13:39:07Wioleta Kosek2019-06-13 09:44:12Wioleta Kosek2019-06-12 13:26:46Wioleta Kosek2019-06-11 13:24:54Wioleta Kosek2019-06-06 11:26:00Wioleta Kosek2019-06-05 13:53:39Wioleta Kosek2019-06-04 12:17:53Wioleta Kosek2019-05-30 09:22:33Wioleta Kosek2019-05-28 12:56:40Wioleta Kosek2019-05-24 10:17:00Wioleta Kosek2019-05-21 12:58:33Wioleta Kosek2019-05-21 12:58:04Wioleta Kosek2019-05-21 10:11:52Wioleta Kosek2019-05-21 06:57:15Wioleta Kosek2019-05-17 08:12:39Wioleta Kosek2019-05-15 14:48:10Wioleta Kosek2019-05-15 12:00:15Wioleta Kosek2019-05-09 14:23:18Wioleta Kosek2019-05-07 11:58:26Wioleta Kosek2019-05-07 11:40:44Wioleta Kosek2019-05-07 11:39:13Wioleta Kosek2019-04-30 15:08:24Wioleta Kosek2019-04-29 07:43:45Wioleta Kosek2019-04-24 09:32:32Wioleta Kosek2019-04-19 08:39:36Wioleta Kosek2019-04-17 08:14:44Wioleta Kosek2019-04-17 07:56:54Wioleta Kosek2019-04-16 07:12:46Wioleta Kosek2019-04-12 10:41:50Wioleta Kosek2019-04-04 13:03:26Wioleta Kosek2019-04-03 09:35:35Wioleta Kosek2019-04-03 09:26:45Wioleta Kosek2019-04-03 09:15:19Wioleta Kosek2019-04-03 09:14:34Wioleta Kosek2019-04-03 08:41:11Wioleta Kosek2019-03-26 15:04:20Wioleta Kosek2019-03-25 09:09:08Wioleta Kosek2019-03-22 12:22:33Wioleta Kosek2019-03-21 15:10:00Wioleta Kosek2019-03-20 14:27:17Wioleta Kosek2019-03-20 14:20:46Wioleta Kosek2019-03-18 08:18:34Wioleta Kosek2019-03-14 14:55:27Wioleta Kosek2019-03-14 14:33:39Wioleta Kosek2019-03-08 12:25:26Wioleta Kosek2019-03-08 11:45:52Wioleta Kosek2019-02-28 09:34:32Wioleta Kosek2019-02-28 07:43:01Wioleta Kosek2019-02-27 07:19:30Wioleta Kosek2019-02-25 09:08:20Wioleta Kosek2019-02-25 08:30:27Wioleta Kosek2019-02-21 14:03:36Wioleta Kosek2019-02-20 09:14:41Wioleta Kosek2019-02-19 08:30:32Wioleta Kosek2019-02-18 13:38:06Wioleta Kosek2019-02-18 13:18:37Wioleta Kosek2019-02-15 08:58:15Wioleta Kosek2019-02-15 08:35:34Wioleta Kosek2019-02-15 08:33:44Wioleta Kosek2019-01-28 08:38:10Wioleta Kosek2019-01-28 08:37:35Wioleta Kosek2019-01-16 15:03:33Wioleta Kosek2018-12-28 11:53:37Wioleta Kosekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60584/7-2023-odpowiedz.pdf7-2023 Odpowiedźpdf236.53 KB3nie2023-01-27 11:52:17Joanna Chilińska2023-01-27 11:52:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2023-01-27 11:52:50Joanna Chilińskautworzenie-pliku7-2023 Odpowiedź.pdf2023-01-27 11:52:17Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60574/2-2023-odpowiedz.pdf2-2023 Odpowiedźpdf208.82 KB11nie2023-01-25 11:46:25Joanna Chilińska2023-01-25 11:47:06Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2023-01-25 11:47:06Joanna Chilińskautworzenie-pliku2-2023 Odpowiedź.pdf2023-01-25 11:46:25Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60573/7-2023-interpelacja.pdf7-2023 Interpelacjapdf323.3 KB17nie2023-01-25 11:23:19Joanna Chilińska2023-01-25 11:30:39Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2023-01-25 11:30:39Joanna Chilińskautworzenie-pliku7-2023 Interpelacja.pdf2023-01-25 11:23:19Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60572/6-2023-interpelacja.pdf6-2023 Interpelacjapdf289.61 KB17nie2023-01-25 11:23:18Joanna Chilińska2023-01-25 11:30:00Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2023-01-25 11:30:40Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2023-01-25 11:30:16Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2023-01-25 11:30:00Joanna Chilińskautworzenie-pliku6-2023 Interpelacja.pdf2023-01-25 11:23:18Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60571/5-2023-interpelacja.pdf5-2023 Interpelacjapdf322.11 KB10nie2023-01-25 11:23:17Joanna Chilińska2023-01-25 11:26:14Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2023-01-25 11:26:14Joanna Chilińskautworzenie-pliku5-2023 Interpelacja.pdf2023-01-25 11:23:17Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60570/4-2023-interpelacja.pdf4-2023 Interpelacjapdf309.41 KB10nie2023-01-25 11:23:16Joanna Chilińska2023-01-25 11:24:01Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2023-01-25 11:26:14Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2023-01-25 11:26:02Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2023-01-25 11:25:00Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2023-01-25 11:24:01Joanna Chilińskautworzenie-pliku4-2023 Interpelacja.pdf2023-01-25 11:23:16Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60564/106-2022-odpowiedz.pdf106-2022 Odpowiedźpdf860.26 KB7nie2023-01-24 14:11:52Joanna Chilińska2023-01-24 14:13:11Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2023-01-24 14:13:15Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2023-01-24 14:13:11Joanna Chilińskautworzenie-pliku106-2022 Odpowiedź.pdf2023-01-24 14:11:52Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60563/104-2022-odpowiedz.pdf104-2022 Odpowiedźpdf778.06 KB8nie2023-01-24 14:11:51Joanna Chilińska2023-01-24 14:13:11Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2023-01-24 14:13:15Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2023-01-24 14:13:11Joanna Chilińskautworzenie-pliku104-2022 Odpowiedź.pdf2023-01-24 14:11:51Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60562/103-2022-odpowiedz.pdf103-2022 Odpowiedźpdf172.81 KB7nie2023-01-24 14:11:50Joanna Chilińska2023-01-24 14:13:11Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2023-01-24 14:13:15Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2023-01-24 14:13:11Joanna Chilińskautworzenie-pliku103-2022 Odpowiedź.pdf2023-01-24 14:11:50Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60522/105-2022-odpowiedz.pdf105-2022 Odpowiedźpdf922.5 KB17nie2023-01-17 09:11:45Joanna Chilińska2023-01-17 09:12:29Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2023-01-17 09:12:29Joanna Chilińskautworzenie-pliku105-2022 Odpowiedź.pdf2023-01-17 09:11:45Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60517/3-2023-interpelacja.pdf3 -2023 Interpelacjapdf300.28 KB33nie2023-01-13 13:58:42Joanna Chilińska2023-01-13 14:04:17Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2023-01-13 14:04:17Joanna Chilińskautworzenie-pliku3 -2023 Interpelacja.pdf2023-01-13 13:58:42Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60516/2-2023-interpelacja.pdf2-2023 Interpelacjapdf310.67 KB20nie2023-01-13 13:58:42Joanna Chilińska2023-01-13 14:02:15Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2023-01-13 14:02:38Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2023-01-13 14:02:15Joanna Chilińskautworzenie-pliku2-2023 Interpelacja.pdf2023-01-13 13:58:42Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60515/1-2023-interpelacja.pdf1-2023 Interpelacjapdf354.38 KB24nie2023-01-13 13:58:41Joanna Chilińska2023-01-13 14:02:15Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2023-01-13 14:02:38Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2023-01-13 14:02:15Joanna Chilińskautworzenie-pliku1-2023 Interpelacja.pdf2023-01-13 13:58:41Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60487/101-2022-odpowiedz.pdf101-2022 Odpowiedźpdf2 MB19nie2023-01-03 07:49:38Joanna Chilińska2023-01-03 07:50:26Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2023-01-03 07:50:26Joanna Chilińskautworzenie-pliku101-2022 Odpowiedź.pdf2023-01-03 07:49:38Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60486/99-2022-odpowiedz.pdf99-2022 Odpowiedźpdf194.86 KB16nie2023-01-03 07:49:37Joanna Chilińska2023-01-03 07:50:26Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2023-01-03 07:50:26Joanna Chilińskautworzenie-pliku99-2022 Odpowiedź.pdf2023-01-03 07:49:37Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60356/106-2022-interpelacja.pdf106-2022 Interpelacjapdf474.56 KB25nie2022-12-21 12:05:32Joanna Chilińska2022-12-21 12:07:02Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-12-21 12:07:02Joanna Chilińskautworzenie-pliku106-2022 Interpelacja.pdf2022-12-21 12:05:32Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60355/105-2022-przekazanie.pdf105-2022 Przekazaniepdf372.92 KB18nie2022-12-21 12:05:31Joanna Chilińska2022-12-21 12:06:56Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-12-21 12:07:02Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-12-21 12:06:56Joanna Chilińskautworzenie-pliku105-2022 Przekazanie.pdf2022-12-21 12:05:31Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60350/100-2022-odpowiedz.pdf100-2022 Odpowiedźpdf382.11 KB19nie2022-12-19 09:46:58Joanna Chilińska2022-12-19 09:47:45Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-12-19 09:47:45Joanna Chilińskautworzenie-pliku100-2022 Odpowiedź.pdf2022-12-19 09:46:58Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60349/102-2022-odpowiedz.pdf102-2022 Odpowiedźpdf194.17 KB21nie2022-12-19 08:53:46Joanna Chilińska2022-12-19 08:54:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-12-19 08:54:50Joanna Chilińskautworzenie-pliku102-2022 Odpowiedź.pdf2022-12-19 08:53:46Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60326/105-2022-interpelacja.pdf105-2022 Interpelacjapdf503.03 KB18nie2022-12-13 10:32:25Joanna Chilińska2022-12-13 10:32:59Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-12-13 10:32:59Joanna Chilińskautworzenie-pliku105-2022 Interpelacja.pdf2022-12-13 10:32:25Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60325/103-2022-interpelacja.pdf103-2022 Interpelacjapdf292.85 KB37nie2022-12-13 10:19:19Joanna Chilińska2022-12-13 10:19:53Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-12-13 10:19:53Joanna Chilińskautworzenie-pliku103-2022 Interpelacja.pdf2022-12-13 10:19:19Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60324/100-2022-interpelacja.pdf100-2022 Interpelacjapdf514.25 KB16nie2022-12-13 10:17:54Joanna Chilińska2022-12-13 10:18:33Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-12-13 10:19:53Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-12-13 10:19:33Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-12-13 10:19:00Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-12-13 10:18:59Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-12-13 10:18:33Joanna Chilińskautworzenie-pliku100-2022 Interpelacja.pdf2022-12-13 10:17:54Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60323/99-2022-interpelacja.pdf99-2022 Interpelacjapdf439.77 KB10nie2022-12-13 10:15:32Joanna Chilińska2022-12-13 10:16:06Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-12-13 10:16:06Joanna Chilińskautworzenie-pliku99-2022 Interpelacja.pdf2022-12-13 10:15:32Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60322/104-2022-przekazanie.pdf104-2022 Przekazaniepdf235.91 KB16nie2022-12-13 10:13:34Joanna Chilińska2022-12-13 10:14:32Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-12-13 10:16:06Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-12-13 10:16:00Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-12-13 10:15:33Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-12-13 10:14:59Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-12-13 10:14:32Joanna Chilińskautworzenie-pliku104-2022 Przekazanie.pdf2022-12-13 10:13:34Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60301/104-2022-interpelacja.pdf104-2022 Interpelacjapdf370.62 KB20nie2022-12-08 13:02:43Joanna Chilińska2022-12-08 13:10:02Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-12-08 13:10:02Joanna Chilińskautworzenie-pliku104-2022 Interpelacja.pdf2022-12-08 13:02:43Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60300/102-2022-interpelacja.pdf102-2022 Interpelacjapdf603.23 KB15nie2022-12-08 13:02:42Joanna Chilińska2022-12-08 13:06:22Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-12-08 13:06:22Joanna Chilińskautworzenie-pliku102-2022 Interpelacja.pdf2022-12-08 13:02:42Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60299/101-2022-interpelacja.pdf101-2022 Interpelacjapdf247.96 KB23nie2022-12-08 13:02:41Joanna Chilińska2022-12-08 13:03:23Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-12-08 13:03:23Joanna Chilińskautworzenie-pliku101-2022 Interpelacja.pdf2022-12-08 13:02:41Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60186/97-2022-odpowiedz.pdf97-2022 Odpowiedźpdf170.21 KB27nie2022-11-28 10:34:02Joanna Chilińska2022-11-28 10:34:42Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-11-28 10:34:42Joanna Chilińskautworzenie-pliku97-2022 Odpowiedź.pdf2022-11-28 10:34:02Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60183/98-2022-odpowiedz.pdf98-2022 Odpowiedźpdf554.71 KB40nie2022-11-25 13:20:22Joanna Chilińska2022-11-25 13:20:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-11-25 13:20:55Joanna Chilińskautworzenie-pliku98-2022 Odpowiedź.pdf2022-11-25 13:20:22Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60148/98-2022-interpelacja.pdf98-2022 Interpelacjapdf331.15 KB25nie2022-11-17 07:33:36Joanna Chilińska2022-11-17 07:35:19Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-11-17 07:35:19Joanna Chilińskautworzenie-pliku98-2022 Interpelacja.pdf2022-11-17 07:33:36Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60147/97-2022-interpelacja.pdf97-2022 Interpelacjapdf403.52 KB17nie2022-11-17 07:32:13Joanna Chilińska2022-11-17 07:33:33Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-11-17 07:35:19Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-11-17 07:34:34Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-11-17 07:33:33Joanna Chilińskautworzenie-pliku97-2022 Interpelacja.pdf2022-11-17 07:32:13Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60100/89-2022-odpowiedz.pdf89-2022 Odpowiedźpdf774.85 KB22nie2022-11-03 11:09:58Joanna Chilińska2022-11-03 11:10:32Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-11-03 11:10:32Joanna Chilińskautworzenie-pliku89-2022 Odpowiedź.pdf2022-11-03 11:09:58Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60011/91-2022-odpowiedz.pdf91-2022 Odpowiedźpdf214.53 KB25nie2022-10-26 10:03:21Joanna Chilińska2022-10-26 10:03:57Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 10:03:58Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 10:03:57Joanna Chilińskautworzenie-pliku91-2022 Odpowiedź.pdf2022-10-26 10:03:21Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60010/91-2022-interpelacja.pdf91-2022 Interpelacjapdf320.14 KB21nie2022-10-26 10:03:20Joanna Chilińska2022-10-26 10:03:57Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 10:03:58Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 10:03:57Joanna Chilińskautworzenie-pliku91-2022 Interpelacja.pdf2022-10-26 10:03:20Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60008/92-2022-odpowiedz.pdf92-2022 Odpowiedźpdf166.54 KB23nie2022-10-26 09:41:40Joanna Chilińska2022-10-26 09:43:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 09:43:49Joanna Chilińskautworzenie-pliku92-2022 Odpowiedź.pdf2022-10-26 09:41:40Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60007/92-2022-interpelacja.pdf92-2022 Interpelacjapdf317.85 KB16nie2022-10-26 09:41:40Joanna Chilińska2022-10-26 09:43:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 09:43:49Joanna Chilińskautworzenie-pliku92-2022 Interpelacja.pdf2022-10-26 09:41:40Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60006/94-2022-interpelacja.pdf94-2022 Interpelacjapdf431.6 KB24nie2022-10-26 09:28:36Joanna Chilińska2022-10-26 09:30:10Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 09:36:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 09:30:10Joanna Chilińskautworzenie-pliku94-2022 Interpelacja.pdf2022-10-26 09:28:36Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60005/94-2022-odpowiedz.pdf94-2022 Odpowiedźpdf253.76 KB31nie2022-10-26 09:26:43Joanna Chilińska2022-10-26 09:27:32Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 09:36:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 09:30:10Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 09:29:25Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 09:29:19Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 09:28:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 09:28:45Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 09:28:35Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 09:28:27Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 09:28:21Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 09:27:57Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 09:27:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 09:27:32Joanna Chilińskautworzenie-pliku94-2022 Odpowiedź.pdf2022-10-26 09:26:43Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60003/939596-2022-odpowiedz.pdf93.95.96-2022 Odpowiedźpdf719.03 KB34nie2022-10-26 09:17:00Joanna Chilińska2022-10-26 09:17:35Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 09:17:37Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 09:17:35Joanna Chilińskautworzenie-pliku93.95.96-2022 Odpowiedź.pdf2022-10-26 09:17:00Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60002/96-2022-interpelacja.pdf96-2022 Interpelacjapdf251.88 KB22nie2022-10-26 09:16:16Joanna Chilińska2022-10-26 09:17:17Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 09:17:37Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 09:17:35Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 09:17:17Joanna Chilińskautworzenie-pliku96-2022 Interpelacja.pdf2022-10-26 09:16:16Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60001/95-2022-interpelacja.pdf95-2022 Interpelacjapdf301.63 KB21nie2022-10-26 09:16:16Joanna Chilińska2022-10-26 09:17:17Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 09:17:37Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 09:17:35Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 09:17:17Joanna Chilińskautworzenie-pliku95-2022 Interpelacja.pdf2022-10-26 09:16:16Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60000/93-2022-interpelacja.pdf93-2022 Interpelacjapdf269.18 KB19nie2022-10-26 09:16:15Joanna Chilińska2022-10-26 09:17:17Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 09:17:37Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 09:17:35Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 09:17:17Joanna Chilińskautworzenie-pliku93-2022 Interpelacja.pdf2022-10-26 09:16:15Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59999/85-2022-odpowiedz.pdf85-2022 Odpowiedźpdf464.72 KB32nie2022-10-26 09:02:20Joanna Chilińska2022-10-26 09:03:23Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-26 09:03:23Joanna Chilińskautworzenie-pliku85-2022 Odpowiedź.pdf2022-10-26 09:02:20Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59969/841-2022-odpowiedz.pdf84.1-2022 Odpowiedźpdf328.12 KB26nie2022-10-18 07:36:10Joanna Chilińska2022-10-18 07:36:40Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-18 07:36:40Joanna Chilińskautworzenie-pliku84.1-2022 Odpowiedź.pdf2022-10-18 07:36:10Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59949/86-2022-odpowiedz.pdf86-2022 Odpowiedźpdf319.72 KB50nie2022-10-13 11:41:35Joanna Chilińska2022-10-13 11:42:03Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-13 11:42:03Joanna Chilińskautworzenie-pliku86-2022 Odpowiedź.pdf2022-10-13 11:41:35Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59948/87-2022-przekazanie.pdf87-2022 Przekazaniepdf206.45 KB19nie2022-10-13 09:57:02Joanna Chilińska2022-10-13 09:57:54Joanna Chilińskausuniecie-pliku-ze-strony2022-10-13 09:58:11Joanna Chilińskausuniecie-pliku-ze-strony2022-10-13 09:58:08Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-13 09:57:54Joanna Chilińskautworzenie-pliku87-2022 Przekazanie.pdf2022-10-13 09:57:02Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59947/74-2022-odpowiedz.pdf74-2022 Odpowiedźpdf2.01 MB18nie2022-10-13 09:32:30Joanna Chilińska2022-10-13 09:50:30Joanna Chilińskausuniecie-pliku-ze-strony2022-10-13 09:50:41Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-13 09:50:30Joanna Chilińskautworzenie-pliku74-2022 Odpowiedź.pdf2022-10-13 09:32:30Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59946/75-2022-odpowiedz.pdf75-2022 Odpowiedźpdf276.11 KB22nie2022-10-13 09:32:30Joanna Chilińska2022-10-13 09:33:11Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-13 09:38:29Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-13 09:33:11Joanna Chilińskautworzenie-pliku75-2022 Odpowiedź.pdf2022-10-13 09:32:30Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59945/84-2022-odpowiedz.pdf84-2022 Odpowiedźpdf448.18 KB32nie2022-10-13 09:32:29Joanna Chilińska2022-10-13 09:48:59Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-13 09:48:59Joanna Chilińskautworzenie-pliku84-2022 Odpowiedź.pdf2022-10-13 09:32:29Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59944/88-2022-odpowiedz.pdf88-2022 Odpowiedźpdf176.56 KB23nie2022-10-13 09:32:28Joanna Chilińska2022-10-13 09:40:24Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-13 09:40:24Joanna Chilińskautworzenie-pliku88-2022 Odpowiedź.pdf2022-10-13 09:32:28Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59943/90-2022-odpowiedz.pdf90-2022 Odpowiedźpdf231.84 KB34nie2022-10-13 09:32:27Joanna Chilińska2022-10-13 09:54:31Joanna Chilińskausuniecie-pliku-ze-strony2022-10-13 09:55:01Joanna Chilińskausuniecie-pliku-ze-strony2022-10-13 09:54:46Joanna Chilińskausuniecie-pliku-ze-strony2022-10-13 09:54:40Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-13 09:54:31Joanna Chilińskautworzenie-pliku90-2022 Odpowiedź.pdf2022-10-13 09:32:27Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59931/85-2022-interpelacja.pdf85-2022 Interpelacjapdf431.82 KB56nie2022-10-05 08:57:18Joanna Chilińska2022-10-05 08:57:53Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-05 08:57:53Joanna Chilińskautworzenie-pliku85-2022 Interpelacja.pdf2022-10-05 08:57:18Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59930/86-2022-interpelacja.pdf86-2022 Interpelacjapdf291.93 KB27nie2022-10-05 08:57:17Joanna Chilińska2022-10-05 08:59:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-05 08:59:50Joanna Chilińskautworzenie-pliku86-2022 Interpelacja.pdf2022-10-05 08:57:17Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59929/87-2022-interpelacja.pdf87-2022 Interpelacjapdf460.08 KB21nie2022-10-05 08:57:16Joanna Chilińska2022-10-05 09:11:09Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-05 09:11:09Joanna Chilińskautworzenie-pliku87-2022 Interpelacja.pdf2022-10-05 08:57:16Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59928/88-2022-interpelacja.pdf88-2022 Interpelacjapdf430.81 KB22nie2022-10-05 08:57:15Joanna Chilińska2022-10-05 09:44:13Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-05 09:44:13Joanna Chilińskautworzenie-pliku88-2022 Interpelacja.pdf2022-10-05 08:57:15Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59927/89-2022-interpelacja.pdf89-2022 Interpelacjapdf271.59 KB34nie2022-10-05 08:57:14Joanna Chilińska2022-10-05 09:47:03Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-05 09:49:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-05 09:49:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-05 09:49:03Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-05 09:48:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-05 09:48:03Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-05 09:47:06Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-05 09:47:03Joanna Chilińskautworzenie-pliku89-2022 Interpelacja.pdf2022-10-05 08:57:14Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59926/90-2022-interpelacja.pdf90-2022 Interpelacjapdf267.95 KB26nie2022-10-05 08:57:13Joanna Chilińska2022-10-05 09:49:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-10-05 09:49:31Joanna Chilińskautworzenie-pliku90-2022 Interpelacja.pdf2022-10-05 08:57:13Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59888/842-2022-przekazanie.pdf84.2-2022 Przekazaniepdf186 KB20nie2022-09-29 09:42:31Joanna Chilińska2022-09-29 09:43:29Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-29 09:43:29Joanna Chilińskautworzenie-pliku84.2-2022 Przekazanie.pdf2022-09-29 09:42:31Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59887/841-2022-przekazanie.pdf84.1-2022 Przekazaniepdf236.83 KB22nie2022-09-29 09:42:21Joanna Chilińska2022-09-29 09:43:29Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-29 09:43:29Joanna Chilińskautworzenie-pliku84.1-2022 Przekazanie.pdf2022-09-29 09:42:21Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59886/84-2022-interpelacja.pdf84-2022 Interpelacjapdf281.19 KB26nie2022-09-29 09:41:58Joanna Chilińska2022-09-29 09:43:29Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-29 09:43:29Joanna Chilińskautworzenie-pliku84-2022 Interpelacja.pdf2022-09-29 09:41:58Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59871/78-2022-przekazanie.pdf78-2022 Przekazaniepdf175.43 KB16nie2022-09-28 09:15:03Joanna Chilińska2022-09-28 09:15:44Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-28 09:15:44Joanna Chilińskautworzenie-pliku78-2022 Przekazanie.pdf2022-09-28 09:15:03Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59870/72-2022-odpowiedz.pdf72-2022 Odpowiedźpdf210.09 KB25nie2022-09-28 09:14:13Joanna Chilińska2022-09-28 09:15:24Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-28 09:15:44Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-28 09:15:24Joanna Chilińskautworzenie-pliku72-2022 Odpowiedź.pdf2022-09-28 09:14:13Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59869/83-2022-odpowiedz.pdf83-2022 Odpowiedźpdf157.21 KB37nie2022-09-27 12:05:12Joanna Chilińska2022-09-27 12:05:57Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-27 12:05:57Joanna Chilińskautworzenie-pliku83-2022 Odpowiedź.pdf2022-09-27 12:05:12Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59868/73-2022-odpowiedz.pdf73-2022 Odpowiedźpdf198.38 KB25nie2022-09-27 12:05:11Joanna Chilińska2022-09-27 12:05:57Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-27 12:05:57Joanna Chilińskautworzenie-pliku73-2022 Odpowiedź.pdf2022-09-27 12:05:11Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59860/70-2022-odpowiedz.pdf70-2022 Odpowiedźpdf554.81 KB28nie2022-09-23 11:20:33Joanna Chilińska2022-09-23 11:21:57Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-27 12:05:57Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-27 12:05:00Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-23 11:47:09Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-23 11:46:09Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-23 11:45:08Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-23 11:44:08Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-23 11:43:07Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-23 11:42:07Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-23 11:41:07Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-23 11:40:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-23 11:39:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-23 11:38:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-23 11:37:04Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-23 11:36:04Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-23 11:35:03Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-23 11:34:03Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-23 11:33:02Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-23 11:32:02Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-23 11:31:01Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-23 11:30:01Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-23 11:29:00Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-23 11:28:00Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-23 11:27:00Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-23 11:25:59Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-23 11:24:59Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-23 11:23:58Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-23 11:22:57Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-23 11:21:57Joanna Chilińskautworzenie-pliku70-2022 Odpowiedź.pdf2022-09-23 11:20:33Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59800/83-2022-interpelacja.pdf83-2022 Interpelacjapdf252.33 KB25nie2022-09-22 10:58:09Joanna Chilińska2022-09-22 10:58:37Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-22 10:58:37Joanna Chilińskautworzenie-pliku83-2022 Interpelacja.pdf2022-09-22 10:58:09Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59799/76-2022-odpowiedz.pdf76-2022 Odpowiedźpdf309.72 KB17nie2022-09-22 10:40:06Joanna Chilińska2022-09-22 10:40:33Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-22 10:40:33Joanna Chilińskautworzenie-pliku76-2022 Odpowiedź.pdf2022-09-22 10:40:06Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59789/82-2022-odpowiedz.pdf82-2022 Odpowiedźpdf207.23 KB26nie2022-09-21 09:57:08Joanna Chilińska2022-09-21 09:57:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-21 09:57:50Joanna Chilińskautworzenie-pliku82-2022 Odpowiedź.pdf2022-09-21 09:57:08Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59788/75-2022-przekazanie.pdf75-2022 Przekazaniepdf191.06 KB18nie2022-09-21 09:57:08Joanna Chilińska2022-09-21 09:57:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-21 09:57:50Joanna Chilińskautworzenie-pliku75-2022 Przekazanie.pdf2022-09-21 09:57:08Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59739/77-2022-odpowiedz.pdf77-2022 Odpowiedźpdf277.79 KB35nie2022-09-19 09:36:20Joanna Chilińska2022-09-19 09:37:22Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-19 09:37:22Joanna Chilińskautworzenie-pliku77-2022 Odpowiedź.pdf2022-09-19 09:36:20Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59738/80-2022-odpowiedz.pdf80-2022 Odpowiedźpdf193.27 KB36nie2022-09-19 09:34:33Joanna Chilińska2022-09-19 09:37:22Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-19 09:37:22Joanna Chilińskautworzenie-pliku80-2022 Odpowiedź.pdf2022-09-19 09:34:33Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59737/79-2022-odpowiedz.pdf79-2022 Odpowiedźpdf241.36 KB25nie2022-09-19 09:34:32Joanna Chilińska2022-09-19 09:37:22Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-19 09:37:22Joanna Chilińskautworzenie-pliku79-2022 Odpowiedź.pdf2022-09-19 09:34:32Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59735/68-2022-przekazanie.pdf68-2022 Przekazaniepdf119.14 KB16nie2022-09-19 09:34:31Joanna Chilińska2022-09-19 09:35:43Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-19 09:37:22Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-19 09:36:43Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-19 09:35:43Joanna Chilińskautworzenie-pliku68-2022 Przekazanie.pdf2022-09-19 09:34:31Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59734/68-2022-odpowiedz.pdf68-2022 Odpowiedźpdf855.94 KB20nie2022-09-19 09:34:30Joanna Chilińska2022-09-19 09:35:43Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-19 09:37:22Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-19 09:36:43Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-19 09:35:43Joanna Chilińskautworzenie-pliku68-2022 Odpowiedź.pdf2022-09-19 09:34:30Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59621/77-2022-przekazanie.pdf77-2022 Przekazaniepdf184.21 KB22nie2022-09-08 12:20:13Joanna Chilińska2022-09-08 12:21:07Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-08 12:21:07Joanna Chilińskautworzenie-pliku77-2022 Przekazanie.pdf2022-09-08 12:20:13Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59601/70-2022-odpowiedz.pdf70-2022 Odpowiedźpdf282.87 KB41nie2022-09-07 09:21:39Joanna Chilińska2022-09-07 09:22:22Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-07 09:22:22Joanna Chilińskautworzenie-pliku70-2022 Odpowiedź.pdf2022-09-07 09:21:39Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59600/81-2022-odpowiedz.pdf81-2022 Odpowiedźpdf245.76 KB55nie2022-09-07 09:18:54Joanna Chilińska2022-09-07 09:19:46Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-07 09:19:46Joanna Chilińskautworzenie-pliku81-2022 Odpowiedź.pdf2022-09-07 09:18:54Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59599/71-2022-odpowiedz.pdf71-2022 Odpowiedźpdf889.86 KB33nie2022-09-07 09:18:53Joanna Chilińska2022-09-07 09:19:46Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-07 09:19:46Joanna Chilińskautworzenie-pliku71-2022 Odpowiedź.pdf2022-09-07 09:18:53Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59565/82-2022-interpelacja.pdf82-2022 Interpelacjapdf280.46 KB26nie2022-09-02 12:11:39Joanna Chilińska2022-09-02 13:30:39Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-02 13:30:39Joanna Chilińskautworzenie-pliku82-2022 Interpelacja.pdf2022-09-02 12:11:39Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59564/81-2022-interpelacja.pdf81-2022 Interpelacjapdf492.59 KB31nie2022-09-02 12:11:38Joanna Chilińska2022-09-02 13:26:15Joanna Chilińskausuniecie-pliku-ze-strony2022-09-02 13:26:25Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-02 13:26:15Joanna Chilińskautworzenie-pliku81-2022 Interpelacja.pdf2022-09-02 12:11:38Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59563/80-2022-interpelacja.pdf80-2022 Interpelacjapdf301.62 KB28nie2022-09-02 12:11:37Joanna Chilińska2022-09-02 13:24:20Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-02 13:24:20Joanna Chilińskautworzenie-pliku80-2022 Interpelacja.pdf2022-09-02 12:11:37Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59562/79-2022-interpelacja.pdf79-2022 Interpelacjapdf268.88 KB21nie2022-09-02 12:11:37Joanna Chilińska2022-09-02 13:21:07Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-02 13:21:07Joanna Chilińskautworzenie-pliku79-2022 Interpelacja.pdf2022-09-02 12:11:37Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59561/78-2022-interpelacja.pdf78-2022 Interpelacjapdf568.37 KB25nie2022-09-02 12:11:36Joanna Chilińska2022-09-02 12:27:43Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-02 12:27:43Joanna Chilińskautworzenie-pliku78-2022 Interpelacja.pdf2022-09-02 12:11:36Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59560/77-2022-interpelacja.pdf77-2022 Interpelacjapdf558.28 KB24nie2022-09-02 12:11:35Joanna Chilińska2022-09-02 12:26:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-02 12:26:05Joanna Chilińskautworzenie-pliku77-2022 Interpelacja.pdf2022-09-02 12:11:35Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59559/76-2022-interpelacja.pdf76-2022 Interpelacjapdf513.21 KB24nie2022-09-02 12:11:34Joanna Chilińska2022-09-02 12:20:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-02 12:20:05Joanna Chilińskautworzenie-pliku76-2022 Interpelacja.pdf2022-09-02 12:11:34Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59558/75-2022-interpelacja.pdf75-2022 Interpelacjapdf534.98 KB26nie2022-09-02 12:11:33Joanna Chilińska2022-09-02 12:13:32Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-02 12:20:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-02 12:19:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-02 12:18:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-02 12:17:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-02 12:16:32Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-02 12:15:32Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-02 12:14:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-09-02 12:13:32Joanna Chilińskautworzenie-pliku75-2022 Interpelacja.pdf2022-09-02 12:11:33Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59482/74-2022-interpelacja.pdf74-2022 Interpelacjapdf257.6 KB35nie2022-08-24 14:58:53Joanna Chilińska2022-08-25 11:39:58Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-08-25 11:39:58Joanna Chilińskautworzenie-pliku74-2022 Interpelacja.pdf2022-08-24 14:58:53Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59481/73-2022-interpelacja.pdf73-2022 Interpelacjapdf262.13 KB30nie2022-08-24 14:58:52Joanna Chilińska2022-08-25 09:04:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-08-25 09:13:17Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-08-25 09:12:51Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-08-25 09:11:51Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-08-25 09:10:51Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-08-25 09:09:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-08-25 09:08:51Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-08-25 09:07:51Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-08-25 09:06:51Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-08-25 09:05:51Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-08-25 09:04:50Joanna Chilińskautworzenie-pliku73-2022 Interpelacja.pdf2022-08-24 14:58:52Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59480/72-2022-interpelacja.pdf72-2022 Interpelacjapdf296.85 KB39nie2022-08-24 14:58:51Joanna Chilińska2022-08-24 15:06:42Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-08-24 15:06:42Joanna Chilińskautworzenie-pliku72-2022 Interpelacja.pdf2022-08-24 14:58:51Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59479/71-2022-interpelacja.pdf71-2022 Interpelacjapdf308.77 KB30nie2022-08-24 14:58:51Joanna Chilińska2022-08-24 15:04:45Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-08-24 15:04:45Joanna Chilińskautworzenie-pliku71-2022 Interpelacja.pdf2022-08-24 14:58:51Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59474/69-2022-odpowiedz.pdf69-2022 Odpowiedźpdf482.01 KB49nie2022-08-24 07:43:39Joanna Chilińska2022-08-24 07:44:09Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-08-24 07:44:09Joanna Chilińskautworzenie-pliku69-2022 Odpowiedź.pdf2022-08-24 07:43:39Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59279/70-2022-interpelacja.pdf70-2022 Interpelacjapdf394.45 KB47nie2022-08-17 14:30:26Joanna Chilińska2022-08-17 14:54:28Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-08-17 14:54:28Joanna Chilińskautworzenie-pliku70-2022 Interpelacja.pdf2022-08-17 14:30:26Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59278/69-2022-interpelacja.pdf69-2022 Interpelacja.pdf339.51 KB38nie2022-08-17 14:30:25Joanna Chilińska2022-08-17 14:48:23Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-08-17 14:48:23Joanna Chilińskautworzenie-pliku69-2022 Interpelacja..pdf2022-08-17 14:30:25Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59277/68-2022-interpelacja.pdf68-2022 Interpelacja.pdf273.35 KB33nie2022-08-17 14:30:24Joanna Chilińska2022-08-17 14:43:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-08-17 14:43:31Joanna Chilińskautworzenie-pliku68-2022 Interpelacja..pdf2022-08-17 14:30:24Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59276/67-2022-odpowiedz.pdf67-2022 Odpowiedźpdf470.51 KB45nie2022-08-17 14:30:23Joanna Chilińska2022-08-17 14:34:57Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-08-17 14:34:57Joanna Chilińskautworzenie-pliku67-2022 Odpowiedź.pdf2022-08-17 14:30:23Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59275/67-2022-interpelacja.pdf67-2022 Interpelacja.pdf272.62 KB26nie2022-08-17 14:30:23Joanna Chilińska2022-08-18 08:55:01Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-08-18 08:55:01Joanna Chilińskautworzenie-pliku67-2022 Interpelacja..pdf2022-08-17 14:30:23Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59274/66-2022-odpowiedz.pdf66-2022 Odpowiedźpdf237.75 KB30nie2022-08-17 14:30:22Joanna Chilińska2022-08-17 14:32:51Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-08-17 14:32:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-08-17 14:32:51Joanna Chilińskautworzenie-pliku66-2022 Odpowiedź.pdf2022-08-17 14:30:22Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59273/66-2022-interpelacja.pdf66-2022 Interpelacja.pdf284.06 KB27nie2022-08-17 14:30:21Joanna Chilińska2022-08-17 14:32:51Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-08-17 14:32:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-08-17 14:32:51Joanna Chilińskautworzenie-pliku66-2022 Interpelacja..pdf2022-08-17 14:30:21Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59211/53-2022-odpowiedz.pdf53-2022 Odpowiedźpdf2.02 MB21nie2022-08-04 14:23:08Joanna Chilińska2022-08-04 14:23:38Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-08-04 14:23:38Joanna Chilińskautworzenie-pliku53-2022 Odpowiedź.pdf2022-08-04 14:23:08Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59202/64-2022-odpowiedz.pdf64-2022 Odpowiedźpdf176.5 KB42nie2022-08-01 10:34:27Joanna Chilińska2022-08-01 10:35:17Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-08-01 10:35:17Joanna Chilińskautworzenie-pliku64-2022 Odpowiedź.pdf2022-08-01 10:34:27Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59201/65-2022-odpowiedz.pdf65-2022 Odpowiedźpdf208.85 KB43nie2022-08-01 10:33:57Joanna Chilińska2022-08-01 10:35:17Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-08-01 10:35:17Joanna Chilińskautworzenie-pliku65-2022 Odpowiedź.pdf2022-08-01 10:33:57Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59034/60-2022-odpowiedz.pdf60-2022 Odpowiedźpdf299.17 KB55nie2022-07-15 08:04:03Joanna Chilińska2022-07-15 08:04:35Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-15 08:04:35Joanna Chilińskautworzenie-pliku60-2022 Odpowiedź.pdf2022-07-15 08:04:03Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58988/59-2022-odpowiedz.pdf59-2022 Odpowiedźpdf591.41 KB34nie2022-07-08 12:42:44Joanna Chilińska2022-07-08 12:43:19Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:43:19Joanna Chilińskautworzenie-pliku59-2022 Odpowiedź.pdf2022-07-08 12:42:44Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58987/58-2022-odpowiedz.pdf58-2022 Odpowiedźpdf769.47 KB41nie2022-07-08 12:41:11Joanna Chilińska2022-07-08 12:41:49Joanna Chilińskausuniecie-pliku-ze-strony2022-07-08 12:42:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:41:49Joanna Chilińskautworzenie-pliku58-2022 Odpowiedź.pdf2022-07-08 12:41:11Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58986/65-2022-interpelacja.pdf65-2022 Interpelacjapdf283.13 KB65nie2022-07-08 12:06:28Joanna Chilińska2022-07-08 12:24:39Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:24:39Joanna Chilińskautworzenie-pliku65-2022 Interpelacja.pdf2022-07-08 12:06:28Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58985/64-2022-interpelacja.pdf64-2022 Interpelacjapdf274.54 KB41nie2022-07-08 12:06:28Joanna Chilińska2022-07-08 12:14:12Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:24:39Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:24:13Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:23:13Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:22:12Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:21:12Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:20:13Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:19:13Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:18:14Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:17:13Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:16:13Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:15:12Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:14:12Joanna Chilińskautworzenie-pliku64-2022 Interpelacja.pdf2022-07-08 12:06:28Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58984/62-2022-odpowiedz.pdf62-2022 Odpowiedźpdf193.41 KB43nie2022-07-08 12:06:27Joanna Chilińska2022-07-08 12:08:12Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:24:39Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:24:13Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:23:13Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:22:12Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:21:12Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:20:13Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:19:13Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:18:14Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:17:13Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:16:13Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:15:12Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:14:12Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:13:12Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:12:13Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:11:12Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:10:13Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:09:12Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-08 12:08:12Joanna Chilińskautworzenie-pliku62-2022 Odpowiedź.pdf2022-07-08 12:06:27Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58957/61-2022-odpowiedz.pdf61-2022 Odpowiedźpdf223.92 KB34nie2022-07-05 11:14:51Joanna Chilińska2022-07-05 11:15:28Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-05 11:15:28Joanna Chilińskautworzenie-pliku61-2022 Odpowiedź.pdf2022-07-05 11:14:51Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58955/128-2021-odpowiedz.pdf128-2021 Odpowiedźpdf3.33 MB20nie2022-07-05 10:51:09Joanna Chilińska2022-07-05 10:51:52Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-05 10:51:52Joanna Chilińskautworzenie-pliku128-2021 Odpowiedź.pdf2022-07-05 10:51:09Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58939/56-2022-odpowiedz.pdf56-2022 Odpowiedźpdf491.99 KB41nie2022-07-01 13:00:53Joanna Chilińska2022-07-01 13:01:21Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-01 13:01:21Joanna Chilińskautworzenie-pliku56-2022 Odpowiedź.pdf2022-07-01 13:00:53Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58938/63-2022-odpowiedz.pdf63-2022 Odpowiedźpdf168.14 KB37nie2022-07-01 12:47:29Joanna Chilińska2022-07-01 13:00:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-01 13:00:05Joanna Chilińskautworzenie-pliku63-2022 Odpowiedź.pdf2022-07-01 12:47:29Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58937/63-2022-interpelacja.pdf63-2022 Interpelacjapdf314.97 KB33nie2022-07-01 12:47:28Joanna Chilińska2022-07-01 12:59:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-01 13:00:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-01 12:59:52Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-01 12:59:47Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-01 12:59:35Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-01 12:59:31Joanna Chilińskautworzenie-pliku63-2022 Interpelacja.pdf2022-07-01 12:47:28Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58936/62-2022-interpelacja.pdf62-2022 Interpelacjapdf280.58 KB31nie2022-07-01 12:47:27Joanna Chilińska2022-07-01 12:57:44Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-01 12:57:44Joanna Chilińskautworzenie-pliku62-2022 Interpelacja.pdf2022-07-01 12:47:27Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58935/61-2022-interpelacja.pdf61-2022 Interpelacjapdf267.19 KB36nie2022-07-01 12:47:27Joanna Chilińska2022-07-01 12:49:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-01 12:53:48Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-01 12:53:48Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-01 12:53:47Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-01 12:53:47Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-01 12:49:50Joanna Chilińskautworzenie-pliku61-2022 Interpelacja.pdf2022-07-01 12:47:27Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58934/60-2022-interpelacja.pdf60-2022 Interpelacjapdf259.12 KB38nie2022-07-01 12:47:26Joanna Chilińska2022-07-01 12:48:03Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-01 12:48:03Joanna Chilińskautworzenie-pliku60-2022 Interpelacja.pdf2022-07-01 12:47:26Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58933/60-2022-przekazanie.pdf60 -2022 Przekazaniepdf119.31 KB34nie2022-07-01 12:47:25Joanna Chilińska2022-07-01 12:48:03Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-07-01 12:48:03Joanna Chilińskautworzenie-pliku60 -2022 Przekazanie.pdf2022-07-01 12:47:25Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58823/48-2022-odpowiedz.pdf48-2022 Odpowiedźpdf155.19 KB29nie2022-06-21 13:50:03Joanna Chilińska2022-06-21 13:50:28Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-21 13:50:28Joanna Chilińskautworzenie-pliku48-2022 Odpowiedź.pdf2022-06-21 13:50:03Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58822/59-2022-przekazanie.pdf59-2022 Przekazaniepdf348.67 KB24nie2022-06-21 13:42:53Joanna Chilińska2022-06-21 13:45:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-21 13:45:54Joanna Chilińskautworzenie-pliku59-2022 Przekazanie.pdf2022-06-21 13:42:53Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58821/58-2022-przekazanie.pdf58-2022 Przekazaniepdf370.32 KB28nie2022-06-21 13:42:52Joanna Chilińska2022-06-21 13:45:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-21 13:45:54Joanna Chilińskautworzenie-pliku58-2022 Przekazanie.pdf2022-06-21 13:42:52Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58820/52-2022-odpowiedz.pdf52-2022 Odpowiedźpdf176.68 KB29nie2022-06-21 13:42:51Joanna Chilińska2022-06-21 13:45:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-21 13:45:54Joanna Chilińskautworzenie-pliku52-2022 Odpowiedź.pdf2022-06-21 13:42:51Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58819/57-2022-odpowiedz-pok.pdf57-2022 Odpowiedź POKpdf4.54 MB41nie2022-06-21 13:42:19Joanna Chilińska2022-06-21 13:44:04Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-21 13:45:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-21 13:45:03Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-21 13:44:04Joanna Chilińskautworzenie-pliku57-2022 Odpowiedź POK.pdf2022-06-21 13:42:19Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58818/57-2022-odpowiedz-asip.pdf57-2022 Odpowiedź ASiPpdf469.61 KB34nie2022-06-21 13:42:18Joanna Chilińska2022-06-21 13:44:04Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-21 13:45:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-21 13:45:03Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-21 13:44:04Joanna Chilińskautworzenie-pliku57-2022 Odpowiedź ASiP.pdf2022-06-21 13:42:18Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58817/55-2022-odpowiedz.pdf55-2022 Odpowiedźpdf1.23 MB48nie2022-06-21 13:42:17Joanna Chilińska2022-06-21 13:44:04Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-21 13:45:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-21 13:45:03Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-21 13:44:04Joanna Chilińskautworzenie-pliku55-2022 Odpowiedź.pdf2022-06-21 13:42:17Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58801/51-2022-odpowiedz.pdf51-2022 Odpowiedźpdf271.28 KB36nie2022-06-15 14:16:59Joanna Chilińska2022-06-15 14:17:26Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-15 14:17:26Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-15 14:17:26Joanna Chilińskautworzenie-pliku51-2022 Odpowiedź.pdf2022-06-15 14:16:59Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58800/54-2022-odpowiedz.pdf54-2022 Odpowiedźpdf252.1 KB53nie2022-06-15 14:11:29Joanna Chilińska2022-06-15 14:11:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-15 14:11:55Joanna Chilińskautworzenie-pliku54-2022 Odpowiedź.pdf2022-06-15 14:11:29Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58799/59-2022-interpelacja.pdf59-2022 Interpelacjapdf293.43 KB29nie2022-06-15 13:54:40Joanna Chilińska2022-06-15 14:03:12Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-15 14:03:12Joanna Chilińskautworzenie-pliku59-2022 Interpelacja.pdf2022-06-15 13:54:40Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58798/58-2022-interpelacja.pdf58-2022 Interpelacjapdf332.19 KB28nie2022-06-15 13:54:39Joanna Chilińska2022-06-15 14:01:52Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-15 14:03:12Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-15 14:02:52Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-15 14:02:25Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-15 14:02:16Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-15 14:02:12Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-15 14:01:52Joanna Chilińskautworzenie-pliku58-2022 Interpelacja.pdf2022-06-15 13:54:39Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58797/57-2022-interpelacja.pdf57-2022 Interpelacjapdf284.76 KB36nie2022-06-15 13:54:39Joanna Chilińska2022-06-15 14:00:53Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-15 14:03:12Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-15 14:02:52Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-15 14:02:25Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-15 14:02:16Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-15 14:02:12Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-15 14:01:52Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-15 14:01:25Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-15 14:01:16Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-15 14:01:11Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-15 14:00:53Joanna Chilińskautworzenie-pliku57-2022 Interpelacja.pdf2022-06-15 13:54:39Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58796/56-2022-interpelacja.pdf56-2022 Interpelacjapdf273.12 KB43nie2022-06-15 13:54:38Joanna Chilińska2022-06-15 13:57:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-15 13:57:31Joanna Chilińskautworzenie-pliku56-2022 Interpelacja.pdf2022-06-15 13:54:38Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58795/55-2022-interpelacja.pdf55-2022 Interpelacjapdf300.05 KB30nie2022-06-15 13:54:37Joanna Chilińska2022-06-15 13:55:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-15 13:55:05Joanna Chilińskautworzenie-pliku55-2022 Interpelacja.pdf2022-06-15 13:54:37Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58721/54-2022-interpelacja.pdf54-2022 Interpelacjapdf452.75 KB37nie2022-06-10 08:51:01Joanna Chilińska2022-06-10 09:00:03Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-10 09:00:03Joanna Chilińskautworzenie-pliku54-2022 Interpelacja.pdf2022-06-10 08:51:01Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58720/53-2022-przekazanie.pdf53-2022 Przekazaniepdf229.23 KB45nie2022-06-10 08:51:00Joanna Chilińska2022-06-10 08:56:17Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-10 08:56:17Joanna Chilińskautworzenie-pliku53-2022 Przekazanie.pdf2022-06-10 08:51:00Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58719/53-2022-interpelacja.pdf53-2022 Interpelacjapdf263.21 KB40nie2022-06-10 08:51:00Joanna Chilińska2022-06-10 08:56:17Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-10 08:56:17Joanna Chilińskautworzenie-pliku53-2022 Interpelacja.pdf2022-06-10 08:51:00Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58718/52-2022-interpelacja.pdf52-2022 Interpelacjapdf250.23 KB27nie2022-06-10 08:50:59Joanna Chilińska2022-06-10 08:55:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-10 08:56:17Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-10 08:56:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-10 08:55:05Joanna Chilińskautworzenie-pliku52-2022 Interpelacja.pdf2022-06-10 08:50:59Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58717/51-2022-interpelacja.pdf51-2022 Interpelacjapdf453.11 KB26nie2022-06-10 08:50:58Joanna Chilińska2022-06-10 08:53:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-10 08:56:17Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-10 08:56:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-10 08:55:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-10 08:54:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-06-10 08:53:05Joanna Chilińskautworzenie-pliku51-2022 Interpelacja.pdf2022-06-10 08:50:58Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58652/50-2022-odpowiedz.pdf50-2022 Odpowiedźpdf287.95 KB41nie2022-05-24 15:16:35Joanna Chilińska2022-05-24 15:17:10Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-05-24 15:17:10Joanna Chilińskautworzenie-pliku50-2022 Odpowiedź.pdf2022-05-24 15:16:35Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58651/46-2022-odpowiedz.pdf46-2022 Odpowiedźpdf223.94 KB37nie2022-05-24 15:16:35Joanna Chilińska2022-05-24 15:17:10Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-05-24 15:17:10Joanna Chilińskautworzenie-pliku46-2022 Odpowiedź.pdf2022-05-24 15:16:35Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58386/50-2022-interpelacja.pdf50-2022 Interpelacjapdf432.9 KB36nie2022-05-06 10:32:55Joanna Chilińska2022-05-06 10:33:26Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-05-06 10:33:26Joanna Chilińskautworzenie-pliku50-2022 Interpelacja.pdf2022-05-06 10:32:55Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58373/49-2022-odpowiedz.pdf49-2022 Odpowiedźpdf337.89 KB59nie2022-05-04 14:41:56Joanna Chilińska2022-05-04 14:42:33Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-05-04 14:42:33Joanna Chilińskautworzenie-pliku49-2022 Odpowiedź.pdf2022-05-04 14:41:56Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58372/49-2022-interpelacja.pdf49-2022 Interpelacjapdf331.68 KB40nie2022-05-04 14:41:55Joanna Chilińska2022-05-04 14:42:33Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-05-04 14:42:33Joanna Chilińskautworzenie-pliku49-2022 Interpelacja.pdf2022-05-04 14:41:55Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58319/45-2022-odpowiedz.pdf45-2022 Odpowiedźpdf512.54 KB68nie2022-04-28 09:00:18Joanna Chilińska2022-04-28 09:00:45Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-28 09:00:45Joanna Chilińskautworzenie-pliku45-2022 Odpowiedź.pdf2022-04-28 09:00:18Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58303/27-2022-odpowiedz.pdf27-2022 Odpowiedźpdf377.26 KB43nie2022-04-26 14:00:03Joanna Chilińska2022-04-26 14:01:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-26 14:01:31Joanna Chilińskautworzenie-pliku27-2022 Odpowiedź.pdf2022-04-26 14:00:03Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58302/48-2022-interpelacja.pdf48-2022 Interpelacjapdf261.54 KB50nie2022-04-26 13:56:59Joanna Chilińska2022-04-26 14:53:41Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-26 14:53:48Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-26 14:53:41Joanna Chilińskautworzenie-pliku48-2022 Interpelacja.pdf2022-04-26 13:56:59Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58301/47-2022-odpowiedz.pdf47-2022 Odpowiedźpdf182.82 KB80nie2022-04-26 13:56:59Joanna Chilińska2022-04-26 14:04:16Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-26 14:04:20Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-26 14:04:16Joanna Chilińskautworzenie-pliku47-2022 Odpowiedź.pdf2022-04-26 13:56:59Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58300/47-2022-interpelacja.pdf47-2022 Interpelacjapdf477.93 KB40nie2022-04-26 13:56:58Joanna Chilińska2022-04-26 14:04:16Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-26 14:04:20Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-26 14:04:16Joanna Chilińskautworzenie-pliku47-2022 Interpelacja.pdf2022-04-26 13:56:58Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58299/46-2022-interpelacja.pdf46-2022 Interpelacjapdf360.85 KB50nie2022-04-26 13:56:57Joanna Chilińska2022-04-26 14:01:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-26 14:01:31Joanna Chilińskautworzenie-pliku46-2022 Interpelacja.pdf2022-04-26 13:56:57Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58298/41-2022-odpowiedz.pdf41-2022 Odpowiedźpdf176.96 KB33nie2022-04-26 13:56:56Joanna Chilińska2022-04-26 14:53:48Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-26 14:53:48Joanna Chilińskautworzenie-pliku41-2022 Odpowiedź.pdf2022-04-26 13:56:56Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58297/36-2022-odpowiedz.pdf36-2022 Odpowiedźpdf195.95 KB34nie2022-04-26 13:56:56Joanna Chilińska2022-04-26 14:53:41Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-26 14:53:48Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-26 14:53:41Joanna Chilińskautworzenie-pliku36-2022 Odpowiedź.pdf2022-04-26 13:56:56Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58250/42-2022-odpowiedz.pdf42-2022 Odpowiedźpdf204.72 KB38nie2022-04-21 07:37:04Joanna Chilińska2022-04-21 07:37:46Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-21 07:37:46Joanna Chilińskautworzenie-pliku42-2022 Odpowiedź.pdf2022-04-21 07:37:04Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58242/44-2022-odpowiedz.pdf44-2022 Odpowiedźpdf290.58 KB40nie2022-04-20 10:21:22Joanna Chilińska2022-04-20 10:23:18Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-20 10:23:18Joanna Chilińskautworzenie-pliku44-2022 Odpowiedź.pdf2022-04-20 10:21:22Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58241/43-2022-odpowiedz.pdf43-2022 Odpowiedźpdf232.87 KB29nie2022-04-20 10:21:21Joanna Chilińska2022-04-20 10:23:18Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-20 10:23:18Joanna Chilińskautworzenie-pliku43-2022 Odpowiedź.pdf2022-04-20 10:21:21Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58201/45-2022-interpelacja.pdf45-2022 Interpelacjapdf406.24 KB50nie2022-04-13 13:32:38Joanna Chilińska2022-04-13 13:50:33Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-13 13:50:33Joanna Chilińskautworzenie-pliku45-2022 Interpelacja.pdf2022-04-13 13:32:38Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58200/44-2022-interpelacja.pdf44-2022 Interpelacja pdf255.44 KB38nie2022-04-13 13:32:37Joanna Chilińska2022-04-13 13:43:59Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-13 13:43:59Joanna Chilińskautworzenie-pliku44-2022 Interpelacja .pdf2022-04-13 13:32:37Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58199/40-2022-odpowiedz.pdf40-2022 Odpowiedźpdf320.4 KB60nie2022-04-13 13:32:37Joanna Chilińska2022-04-13 13:33:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-13 13:43:59Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-13 13:43:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-13 13:42:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-13 13:41:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-13 13:40:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-13 13:39:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-13 13:38:56Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-13 13:37:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-13 13:36:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-13 13:35:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-13 13:34:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-13 13:33:54Joanna Chilińskautworzenie-pliku40-2022 Odpowiedź.pdf2022-04-13 13:32:37Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58198/37-2022-odpowiedz.pdf37-2022 Odpowiedźpdf195.11 KB46nie2022-04-13 13:32:36Joanna Chilińska2022-04-13 13:33:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-13 13:43:59Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-13 13:43:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-13 13:42:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-13 13:41:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-13 13:40:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-13 13:39:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-13 13:38:56Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-13 13:37:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-13 13:36:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-13 13:35:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-13 13:34:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-13 13:33:54Joanna Chilińskautworzenie-pliku37-2022 Odpowiedź.pdf2022-04-13 13:32:36Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58197/22-2022-odpowiedz.pdf22-2022 Odpowiedźpdf259.42 KB39nie2022-04-13 13:32:35Joanna Chilińska2022-04-13 13:52:11Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-13 13:52:11Joanna Chilińskautworzenie-pliku22-2022 Odpowiedź.pdf2022-04-13 13:32:35Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58101/43-2022-interpelacja.pdf43-2022 Interpelacjapdf446.5 KB25nie2022-04-01 13:35:28Joanna Chilińska2022-04-01 13:42:34Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-01 13:42:35Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-01 13:42:34Joanna Chilińskautworzenie-pliku43-2022 Interpelacja.pdf2022-04-01 13:35:28Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58100/42-2022-interpelacja.pdf42-2022 Interpelacjapdf353.18 KB34nie2022-04-01 13:35:28Joanna Chilińska2022-04-01 13:39:48Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-01 13:39:48Joanna Chilińskautworzenie-pliku42-2022 Interpelacja.pdf2022-04-01 13:35:28Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58099/41-2022-interpelacja.pdf41-2022 Interpelacjapdf309.04 KB28nie2022-04-01 13:35:27Joanna Chilińska2022-04-01 13:35:52Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-01 13:35:52Joanna Chilińskautworzenie-pliku41-2022 Interpelacja.pdf2022-04-01 13:35:27Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58098/39-2022-odpowiedz.pdf39-2022 Odpowiedźpdf417.64 KB86nie2022-04-01 13:33:03Joanna Chilińska2022-04-01 13:34:06Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-01 13:35:52Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-01 13:35:06Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-04-01 13:34:06Joanna Chilińskautworzenie-pliku39-2022 Odpowiedź.pdf2022-04-01 13:33:03Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58088/25-2022-odpowiedz.pdf25-2022 Odpowiedźpdf186.47 KB33nie2022-03-31 10:27:08Joanna Chilińska2022-03-31 10:27:34Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-31 10:27:34Joanna Chilińskautworzenie-pliku25-2022 Odpowiedź.pdf2022-03-31 10:27:08Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58086/31-2022-odpowiedz.pdf31-2022 Odpowiedźpdf195.21 KB31nie2022-03-31 09:19:22Joanna Chilińska2022-03-31 09:20:25Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-31 09:20:40Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-31 09:20:25Joanna Chilińskautworzenie-pliku31-2022 Odpowiedź.pdf2022-03-31 09:19:22Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58085/24-2022-odpowiedz.pdf24-2022 Odpowiedźpdf157.63 KB23nie2022-03-31 09:19:21Joanna Chilińska2022-03-31 09:20:40Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-31 09:20:40Joanna Chilińskautworzenie-pliku24-2022 Odpowiedź.pdf2022-03-31 09:19:21Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58084/14-2022-odpowiedz.pdf14-2022 Odpowiedźpdf202.75 KB24nie2022-03-31 09:19:21Joanna Chilińska2022-03-31 09:20:25Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-31 09:20:40Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-31 09:20:25Joanna Chilińskautworzenie-pliku14-2022 Odpowiedź.pdf2022-03-31 09:19:21Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58080/35-2022-odpowiedz.pdf35-2022 Odpowiedźpdf373.4 KB50nie2022-03-30 14:47:57Joanna Chilińska2022-03-30 14:48:26Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-30 14:48:26Joanna Chilińskautworzenie-pliku35-2022 Odpowiedź.pdf2022-03-30 14:47:57Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58070/38-2022-odpowiedz.pdf38-2022 Odpowiedźpdf192.31 KB61nie2022-03-30 10:59:45Joanna Chilińska2022-03-30 11:03:15Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-30 11:03:19Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-30 11:03:15Joanna Chilińskautworzenie-pliku38-2022 Odpowiedź.pdf2022-03-30 10:59:45Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58069/37-2022-przekazanie.pdf37-2022 Przekazaniepdf223.67 KB33nie2022-03-30 10:59:44Joanna Chilińska2022-03-30 11:03:19Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-30 11:03:19Joanna Chilińskautworzenie-pliku37-2022 Przekazanie.pdf2022-03-30 10:59:44Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58068/29-2022-odpowiedz.pdf29-2022 Odpowiedźpdf278.37 KB43nie2022-03-30 10:59:43Joanna Chilińska2022-03-30 11:03:15Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-30 11:03:19Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-30 11:03:15Joanna Chilińskautworzenie-pliku29-2022 Odpowiedź.pdf2022-03-30 10:59:43Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58067/27-2022-odpowiedz.pdf27-2022 Odpowiedźpdf307.49 KB35nie2022-03-30 10:59:42Joanna Chilińska2022-03-30 11:02:45Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-30 11:03:19Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-30 11:03:15Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-30 11:02:45Joanna Chilińskautworzenie-pliku27-2022 Odpowiedź.pdf2022-03-30 10:59:42Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58066/40-2022-interpelacja.pdf40-2022 Interpelacjapdf352.77 KB50nie2022-03-30 10:58:59Joanna Chilińska2022-03-30 11:01:15Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-30 11:03:19Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-30 11:03:15Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-30 11:02:45Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-30 11:02:15Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-30 11:01:45Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-30 11:01:15Joanna Chilińskautworzenie-pliku40-2022 Interpelacja.pdf2022-03-30 10:58:59Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58065/39-2022-interpelacja.pdf39-2022 Interpelacjapdf352.98 KB54nie2022-03-30 10:57:03Joanna Chilińska2022-03-30 10:57:33Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-30 10:57:33Joanna Chilińskautworzenie-pliku39-2022 Interpelacja.pdf2022-03-30 10:57:03Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57980/38-2022-interpelacja.pdf38-2022 Interpelacjapdf333.37 KB39nie2022-03-23 13:55:47Joanna Chilińska2022-03-23 14:06:30Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-23 14:06:30Joanna Chilińskautworzenie-pliku38-2022 Interpelacja.pdf2022-03-23 13:55:47Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57979/37-2022-interpelacja.pdf37-2022 Interpelacjapdf359.03 KB38nie2022-03-23 13:55:46Joanna Chilińska2022-03-23 14:02:48Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-23 14:02:48Joanna Chilińskautworzenie-pliku37-2022 Interpelacja.pdf2022-03-23 13:55:46Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57978/36-2022-interpelacja.pdf36-2022 Interpelacjapdf317.57 KB36nie2022-03-23 13:55:46Joanna Chilińska2022-03-23 13:56:58Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-23 13:57:33Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-23 13:57:04Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-23 13:56:58Joanna Chilińskautworzenie-pliku36-2022 Interpelacja.pdf2022-03-23 13:55:46Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57977/34-2022-odpowiedz.pdf34-2022 Odpowiedźpdf199.85 KB56nie2022-03-23 12:43:36Joanna Chilińska2022-03-23 13:52:57Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-23 13:53:24Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-23 13:52:57Joanna Chilińskautworzenie-pliku34-2022 Odpowiedź.pdf2022-03-23 12:43:36Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57976/32-2022-odpowiedz.pdf32-2022 Odpowiedźpdf690.54 KB46nie2022-03-23 12:43:35Joanna Chilińska2022-03-23 13:52:57Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-23 13:53:24Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-23 13:52:57Joanna Chilińskautworzenie-pliku32-2022 Odpowiedź.pdf2022-03-23 12:43:35Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57974/28-2022-odpowiedz.pdf28-2022 Odpowiedźpdf246.73 KB38nie2022-03-23 12:43:34Joanna Chilińska2022-03-23 13:53:24Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-23 13:53:24Joanna Chilińskautworzenie-pliku28-2022 Odpowiedź.pdf2022-03-23 12:43:34Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57973/23-2022-odpowiedz.pdf23-2022 Odpowiedźpdf192.68 KB30nie2022-03-23 12:43:33Joanna Chilińska2022-03-23 13:53:24Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-23 13:53:24Joanna Chilińskautworzenie-pliku23-2022 Odpowiedź.pdf2022-03-23 12:43:33Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57972/20-2022-odpowiedz.pdf20-2022 Odpowiedźpdf189.74 KB30nie2022-03-23 12:43:33Joanna Chilińska2022-03-23 13:52:57Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-23 13:53:24Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-23 13:52:57Joanna Chilińskautworzenie-pliku20-2022 Odpowiedź.pdf2022-03-23 12:43:33Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57971/30-2022-odpowiedz.pdf30-2022 Odpowiedźpdf563.04 KB73nie2022-03-23 12:42:32Joanna Chilińska2022-03-23 13:52:57Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-23 13:53:24Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-23 13:52:57Joanna Chilińskautworzenie-pliku30-2022 Odpowiedź.pdf2022-03-23 12:42:32Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57825/33-2022-odpowiedz.pdf33-2022 Odpowiedźpdf731.52 KB52nie2022-03-15 14:25:22Joanna Chilińska2022-03-15 14:25:52Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-15 14:25:52Joanna Chilińskautworzenie-pliku33-2022 Odpowiedź.pdf2022-03-15 14:25:22Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57777/29-2022-przekazanie.pdf29-2022 Przekazaniepdf218.72 KB52nie2022-03-10 14:36:51Joanna Chilińska2022-03-10 14:38:08Joanna Chilińskamodyfikacja-wlasciwosci-pliku2022-03-30 11:25:24Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-10 14:38:08Joanna Chilińskautworzenie-pliku29-2022 Odpowiedź.pdf2022-03-10 14:36:51Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57776/27-2022-przekazanie.pdf27-2022 Przekazaniepdf224.3 KB60nie2022-03-10 14:36:06Joanna Chilińska2022-03-10 14:38:08Joanna Chilińskamodyfikacja-wlasciwosci-pliku2022-03-30 10:59:24Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-10 14:38:08Joanna Chilińskautworzenie-pliku27-2022 Odpowiedź.pdf2022-03-10 14:36:06Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57775/26-2022-odpowiedz.pdf26-2022 Odpowiedźpdf223.7 KB43nie2022-03-10 14:36:04Joanna Chilińska2022-03-10 14:38:08Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-10 14:38:08Joanna Chilińskautworzenie-pliku26-2022 Odpowiedź.pdf2022-03-10 14:36:04Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57774/17-2022-przekazanie.pdf17-2022 Przekazaniepdf203.67 KB28nie2022-03-10 14:35:42Joanna Chilińska2022-03-10 14:37:34Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-10 14:38:08Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-10 14:37:34Joanna Chilińskautworzenie-pliku17-2022 Przekazanie.pdf2022-03-10 14:35:42Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57773/17-2022-odpowiedz.pdf17-2022 Odpowiedźpdf195.32 KB39nie2022-03-10 14:35:42Joanna Chilińska2022-03-10 14:37:34Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-10 14:38:08Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-10 14:37:34Joanna Chilińskautworzenie-pliku17-2022 Odpowiedź.pdf2022-03-10 14:35:42Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57740/35-2022-interpelacja.pdf35-2022 Interpelacjapdf537.72 KB76nie2022-03-07 10:45:17Joanna Chilińska2022-03-07 13:58:02Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:58:02Joanna Chilińskautworzenie-pliku35-2022 Interpelacja.pdf2022-03-07 10:45:17Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57739/34-2022-interpelacja.pdf34-2022 Interpelacja.pdf347.89 KB52nie2022-03-07 10:45:17Joanna Chilińska2022-03-07 13:42:30Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:58:02Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:57:59Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:57:44Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:57:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:56:59Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:56:45Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:56:33Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:55:58Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:55:45Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:55:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:54:58Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:54:44Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:54:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:53:58Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:53:44Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:53:30Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:52:56Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:52:41Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:52:30Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:51:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:51:42Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:51:30Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:50:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:50:41Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:50:30Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:49:56Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:49:42Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:49:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:48:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:48:42Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:48:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:47:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:47:42Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:47:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:46:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:46:43Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:46:30Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:45:56Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:45:43Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:45:30Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:44:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:44:44Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:44:29Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:43:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:43:42Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:43:30Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:42:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:42:42Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:42:30Joanna Chilińskautworzenie-pliku34-2022 Interpelacja..pdf2022-03-07 10:45:17Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57738/33-2022-interpelacja.pdf33-2022 Interpelacja.pdf309.75 KB43nie2022-03-07 10:45:15Joanna Chilińska2022-03-07 12:30:08Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:35:39Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:34:42Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:33:44Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:32:42Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:31:43Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 13:30:43Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:38:08Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:37:45Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:37:39Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:37:26Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:37:07Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:36:46Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:36:40Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:36:28Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:36:07Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:35:45Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:35:40Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:35:26Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:35:08Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:34:47Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:34:39Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:34:27Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:34:08Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:33:45Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:33:41Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:33:27Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:33:07Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:32:45Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:32:40Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:32:27Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:32:07Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:31:46Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:31:41Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:31:28Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:31:07Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:30:45Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:30:40Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:30:27Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:30:08Joanna Chilińskautworzenie-pliku33-2022 Interpelacja..pdf2022-03-07 10:45:15Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57737/32-2022-interpelacja.pdf32-2022 Interpelacja.pdf514.06 KB38nie2022-03-07 10:45:15Joanna Chilińska2022-03-07 12:21:01Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:21:01Joanna Chilińskautworzenie-pliku32-2022 Interpelacja..pdf2022-03-07 10:45:15Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57736/31-2022-interpelacja.pdf31-2022 Interpelacja.pdf488.52 KB48nie2022-03-07 10:45:14Joanna Chilińska2022-03-07 12:07:40Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 12:07:40Joanna Chilińskautworzenie-pliku31-2022 Interpelacja..pdf2022-03-07 10:45:14Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57735/30-2022-interpelacja.pdf30-2022 Interpelacja.pdf499.5 KB36nie2022-03-07 10:45:13Joanna Chilińska2022-03-07 11:41:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:41:54Joanna Chilińskautworzenie-pliku30-2022 Interpelacja..pdf2022-03-07 10:45:13Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57734/29-2022-interpelacja.pdf29-2022 Interpelacja.pdf334.83 KB43nie2022-03-07 10:45:12Joanna Chilińska2022-03-07 11:38:52Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:38:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:38:52Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:38:52Joanna Chilińskautworzenie-pliku29-2022 Interpelacja..pdf2022-03-07 10:45:12Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57733/28-2022-interpelacja.pdf28-2022 Interpelacja.pdf349.24 KB33nie2022-03-07 10:45:11Joanna Chilińska2022-03-07 11:36:21Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:36:26Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:36:21Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:36:21Joanna Chilińskautworzenie-pliku28-2022 Interpelacja..pdf2022-03-07 10:45:11Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57732/27-2022-interpelacja.pdf27-2022 Interpelacja.pdf256.57 KB31nie2022-03-07 10:45:11Joanna Chilińska2022-03-07 11:26:33Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:26:33Joanna Chilińskautworzenie-pliku27-2022 Interpelacja..pdf2022-03-07 10:45:11Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57731/26-2022-interpelacja.pdf26-2022 Interpelacja.pdf314.6 KB32nie2022-03-07 10:45:10Joanna Chilińska2022-03-07 11:20:00Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:20:00Joanna Chilińskautworzenie-pliku26-2022 Interpelacja..pdf2022-03-07 10:45:10Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57730/25-2022-interpelacja.pdf25-2022 Interpelacja.pdf369.65 KB33nie2022-03-07 10:45:09Joanna Chilińska2022-03-07 11:08:32Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:20:00Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:14:40Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:14:37Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:14:32Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:14:11Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:13:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:13:40Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:13:35Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:13:32Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:13:11Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:12:56Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:12:40Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:12:36Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:12:32Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:12:10Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:11:56Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:11:42Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:11:36Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:11:32Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:11:09Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:10:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:10:41Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:10:35Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:10:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:10:09Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:09:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:09:41Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:09:35Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:09:32Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:09:11Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:08:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:08:39Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:08:35Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 11:08:32Joanna Chilińskautworzenie-pliku25-2022 Interpelacja..pdf2022-03-07 10:45:09Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57729/24-2022-interpelacja.pdf24-2022 Interpelacja.pdf324.87 KB34nie2022-03-07 10:45:08Joanna Chilińska2022-03-07 10:52:08Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 10:52:08Joanna Chilińskautworzenie-pliku24-2022 Interpelacja..pdf2022-03-07 10:45:08Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57728/23-2022-interpelacja.pdf23-2022 Interpelacja.pdf303.76 KB40nie2022-03-07 10:45:08Joanna Chilińska2022-03-07 10:45:51Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-07 10:45:51Joanna Chilińskautworzenie-pliku23-2022 Interpelacja..pdf2022-03-07 10:45:08Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57646/22-2022-odpowiedz.pdf22-2022 Odpowiedźpdf213.5 KB87nie2022-03-02 13:47:38Joanna Chilińska2022-03-02 13:49:25Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-02 13:50:22Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-02 13:49:25Joanna Chilińskautworzenie-pliku22-2022 Odpowiedź.pdf2022-03-02 13:47:38Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57645/21-2022-odpowiedz.pdf21-2022 Odpowiedźpdf1.64 MB66nie2022-03-02 13:47:38Joanna Chilińska2022-03-02 13:49:25Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-02 13:50:22Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-02 13:49:25Joanna Chilińskautworzenie-pliku21-2022 Odpowiedź.pdf2022-03-02 13:47:38Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57644/19-2022-odpowiedz.pdf19-2022 Odpowiedźpdf177.11 KB43nie2022-03-02 13:47:37Joanna Chilińska2022-03-02 13:49:25Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-02 13:50:22Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-02 13:49:25Joanna Chilińskautworzenie-pliku19-2022 Odpowiedź.pdf2022-03-02 13:47:37Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57643/18-2022-odpowiedz.pdf18-2022 Odpowiedźpdf172.75 KB40nie2022-03-02 13:47:36Joanna Chilińska2022-03-02 13:48:26Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-02 13:50:22Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-02 13:49:25Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-02 13:48:26Joanna Chilińskautworzenie-pliku18-2022 Odpowiedź.pdf2022-03-02 13:47:36Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57642/16-2022-odpowiedz.pdf16-2022 Odpowiedźpdf200.95 KB38nie2022-03-02 13:47:36Joanna Chilińska2022-03-02 13:48:26Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-02 13:50:22Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-02 13:49:25Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-03-02 13:48:26Joanna Chilińskautworzenie-pliku16-2022 Odpowiedź.pdf2022-03-02 13:47:36Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57532/9-2022-odpowiedz.pdf9-2022 Odpowiedźpdf1.33 MB37nie2022-02-17 07:58:16Joanna Chilińska2022-02-17 07:58:41Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-17 07:58:41Joanna Chilińskautworzenie-pliku9-2022 Odpowiedź.pdf2022-02-17 07:58:16Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57511/22-2022-interpelacja.pdf22-2022 Interpelacjapdf268.27 KB104nie2022-02-16 09:33:04Joanna Chilińska2022-02-16 09:54:23Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-16 09:54:23Joanna Chilińskautworzenie-pliku22-2022 Interpelacja.pdf2022-02-16 09:33:04Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57510/21-2022-interpelacja.pdf21-2022 Interpelacjapdf248 KB55nie2022-02-16 09:33:03Joanna Chilińska2022-02-16 09:53:43Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-16 09:54:23Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-16 09:54:19Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-16 09:54:00Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-16 09:53:43Joanna Chilińskautworzenie-pliku21-2022 Interpelacja.pdf2022-02-16 09:33:03Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57509/20-2022-interpelacja.pdf20-2022 Interpelacjapdf259 KB41nie2022-02-16 09:33:03Joanna Chilińska2022-02-16 09:52:04Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-16 09:52:04Joanna Chilińskautworzenie-pliku20-2022 Interpelacja.pdf2022-02-16 09:33:03Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57508/19-2022-interpelacja.pdf19-2022 Interpelacjapdf293.83 KB42nie2022-02-16 09:33:02Joanna Chilińska2022-02-16 09:38:06Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-16 09:38:06Joanna Chilińskautworzenie-pliku19-2022 Interpelacja.pdf2022-02-16 09:33:02Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57507/18-2022-interpelacja.pdf18-2022 Interpelacjapdf309.88 KB59nie2022-02-16 09:33:01Joanna Chilińska2022-02-16 09:37:32Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-16 09:38:06Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-16 09:37:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-16 09:37:47Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-16 09:37:32Joanna Chilińskautworzenie-pliku18-2022 Interpelacja.pdf2022-02-16 09:33:01Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57506/17-2022-interpelacja.pdf17-2022 Interpelacjapdf332.17 KB48nie2022-02-16 09:33:01Joanna Chilińska2022-02-16 09:35:08Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-16 09:35:08Joanna Chilińskautworzenie-pliku17-2022 Interpelacja.pdf2022-02-16 09:33:01Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57505/13-2022-odpowiedz.pdf13-2022 Odpowiedźpdf207.18 KB56nie2022-02-16 09:30:53Joanna Chilińska2022-02-16 09:31:48Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-16 09:31:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-16 09:31:48Joanna Chilińskautworzenie-pliku13-2022 Odpowiedź.pdf2022-02-16 09:30:53Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57504/12-2022-odpowiedz.pdf12-2022 Odpowiedźpdf224.26 KB56nie2022-02-16 09:30:52Joanna Chilińska2022-02-16 09:31:48Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-16 09:31:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-16 09:31:48Joanna Chilińskautworzenie-pliku12-2022 Odpowiedź.pdf2022-02-16 09:30:52Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57463/15-2022-przekazanie.pdf15-2022 Przekazaniepdf168.2 KB35nie2022-02-10 11:18:20Joanna Chilińska2022-02-10 11:19:12Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-10 11:19:12Joanna Chilińskautworzenie-pliku15-2022 Przekazanie.pdf2022-02-10 11:18:20Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57462/11-2022-odpowiedz.pdf11-2022 Odpowiedź pdf171.25 KB38nie2022-02-10 11:18:19Joanna Chilińska2022-02-10 11:19:12Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-10 11:19:12Joanna Chilińskautworzenie-pliku11-2022 Odpowiedź .pdf2022-02-10 11:18:19Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57461/10-2022-odpowiedz.pdf10-2022 Odpowiedź pdf179.19 KB38nie2022-02-10 11:18:18Joanna Chilińska2022-02-10 11:19:12Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-10 11:19:12Joanna Chilińskautworzenie-pliku10-2022 Odpowiedź .pdf2022-02-10 11:18:18Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57423/16-2022-interpelacja.pdf16-2022 Interpelacja pdf319.28 KB37nie2022-02-08 11:27:19Joanna Chilińska2022-02-08 11:27:51Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-08 11:27:51Joanna Chilińskautworzenie-pliku16-2022 Interpelacja .pdf2022-02-08 11:27:19Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57415/9-2022-odpowiedz.pdf9-2022 Odpowiedźpdf220.59 KB36nie2022-02-07 14:32:58Joanna Chilińska2022-02-07 14:33:36Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-07 14:33:36Joanna Chilińskautworzenie-pliku9-2022 Odpowiedź.pdf2022-02-07 14:32:58Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57414/8-2022-odpowiedz.pdf8-2022 Odpowiedźpdf185.76 KB32nie2022-02-07 14:32:58Joanna Chilińska2022-02-07 14:33:36Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-07 14:33:36Joanna Chilińskautworzenie-pliku8-2022 Odpowiedź.pdf2022-02-07 14:32:58Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57413/7-2022-odpowiedz.pdf7-2022 Odpowiedźpdf209.65 KB42nie2022-02-07 14:32:57Joanna Chilińska2022-02-07 14:33:36Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-07 14:33:36Joanna Chilińskautworzenie-pliku7-2022 Odpowiedź.pdf2022-02-07 14:32:57Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57412/15-2022-interpelacja.pdf15-2022 Interpelacja pdf321.61 KB41nie2022-02-07 11:12:47Joanna Chilińska2022-02-07 11:36:31Joanna Chilińskausuniecie-pliku-ze-strony2022-02-07 11:36:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-07 11:36:36Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-07 11:36:31Joanna Chilińskautworzenie-pliku15-2022 Interpelacja .pdf2022-02-07 11:12:47Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57411/14-2022-interpelacja.pdf14-2022 Interpelacjapdf362.01 KB52nie2022-02-07 11:12:46Joanna Chilińska2022-02-07 11:33:04Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-07 11:33:16Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-07 11:33:04Joanna Chilińskautworzenie-pliku14-2022 Interpelacja.pdf2022-02-07 11:12:46Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57410/13-2022-interpelacja.pdf13-2022 Interpelacjapdf443.8 KB66nie2022-02-07 11:12:45Joanna Chilińska2022-02-07 11:25:38Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-07 11:25:38Joanna Chilińskautworzenie-pliku13-2022 Interpelacja.pdf2022-02-07 11:12:45Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57409/12-2022-interpelacja.pdf12-2022 Interpelacjapdf466.74 KB58nie2022-02-07 11:12:45Joanna Chilińska2022-02-07 11:13:13Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-07 11:22:17Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-02-07 11:13:13Joanna Chilińskautworzenie-pliku12-2022 Interpelacja.pdf2022-02-07 11:12:45Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57342/11-2022-interpelacja.pdf11-2022 Interpelacjapdf464.81 KB36nie2022-01-31 08:19:28Joanna Chilińska2022-01-31 08:47:09Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-31 08:47:09Joanna Chilińskautworzenie-pliku11-2022 Interpelacja.pdf2022-01-31 08:19:28Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57341/10-2022-interpelacja.pdf10-2022 Interpelacjapdf468.79 KB32nie2022-01-31 08:19:27Joanna Chilińska2022-01-31 08:45:45Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-31 08:47:09Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-31 08:46:45Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-31 08:46:39Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-31 08:46:21Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-31 08:46:14Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-31 08:45:45Joanna Chilińskautworzenie-pliku10-2022 Interpelacja.pdf2022-01-31 08:19:27Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57340/9-2022-interpelacja.pdf9-2022 Interpelacjapdf477.94 KB36nie2022-01-31 08:19:26Joanna Chilińska2022-01-31 08:37:02Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-31 08:37:02Joanna Chilińskautworzenie-pliku9-2022 Interpelacja.pdf2022-01-31 08:19:26Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57339/8-2022-interpelacja.pdf8-2022 Interpelacjapdf443.62 KB35nie2022-01-31 08:19:26Joanna Chilińska2022-01-31 08:22:08Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-31 08:22:08Joanna Chilińskautworzenie-pliku8-2022 Interpelacja.pdf2022-01-31 08:19:26Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57338/7-2022-interpelacja.pdf7-2022 Interpelacjapdf475.79 KB39nie2022-01-31 08:19:25Joanna Chilińska2022-01-31 08:20:15Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-31 08:22:08Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-31 08:21:13Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-31 08:20:15Joanna Chilińskautworzenie-pliku7-2022 Interpelacja.pdf2022-01-31 08:19:25Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57288/127-2021-odpowiedz.pdf127-2021 Odpowiedźpdf185.18 KB31nie2022-01-26 11:16:52Joanna Chilińska2022-01-26 11:17:15Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-26 11:17:15Joanna Chilińskautworzenie-pliku127-2021 Odpowiedź.pdf2022-01-26 11:16:52Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57282/134-2021-odpowiedz.pdf134-2021 Odpowiedźpdf280.65 KB33nie2022-01-26 07:57:24Joanna Chilińska2022-01-26 07:58:57Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-26 07:58:57Joanna Chilińskautworzenie-pliku134-2021 Odpowiedź.pdf2022-01-26 07:57:24Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57281/6-2022-odpowiedz.pdf6-2022 Odpowiedźpdf292.17 KB37nie2022-01-26 07:57:23Joanna Chilińska2022-01-26 07:58:42Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-26 07:58:57Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-26 07:58:42Joanna Chilińskautworzenie-pliku6-2022 Odpowiedź.pdf2022-01-26 07:57:23Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57279/4-2022-odpowiedz.pdf4-2022 Odpowiedźpdf174.81 KB30nie2022-01-26 07:57:22Joanna Chilińska2022-01-26 07:58:42Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-26 07:58:57Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-26 07:58:42Joanna Chilińskautworzenie-pliku4-2022 Odpowiedź.pdf2022-01-26 07:57:22Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57278/3-2022-odpowiedz.pdf3-2022 Odpowiedźpdf280.54 KB45nie2022-01-26 07:57:21Joanna Chilińska2022-01-26 07:58:42Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-26 07:58:57Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-26 07:58:42Joanna Chilińskautworzenie-pliku3-2022 Odpowiedź.pdf2022-01-26 07:57:21Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57277/2-2022-odpowiedz.pdf2-2022 Odpowiedźpdf202.02 KB60nie2022-01-26 07:57:21Joanna Chilińska2022-01-26 07:58:42Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-26 07:58:57Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-26 07:58:42Joanna Chilińskautworzenie-pliku2-2022 Odpowiedź.pdf2022-01-26 07:57:21Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57260/5-2022-odpowiedz.pdf5-2022 Odpowiedźpdf458.02 KB45nie2022-01-21 12:49:42Joanna Chilińska2022-01-21 12:50:07Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-21 12:50:07Joanna Chilińskautworzenie-pliku5-2022 Odpowiedź.pdf2022-01-21 12:49:42Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57232/1-2022-odpowiedz.pdf1-2022 Odpowiedźpdf219.93 KB53nie2022-01-20 10:25:14Joanna Chilińska2022-01-20 10:25:36Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-20 10:25:36Joanna Chilińskautworzenie-pliku1-2022 Odpowiedź.pdf2022-01-20 10:25:14Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57231/133-2021-odpowiedz.pdf133-2021 Odpowiedźpdf176.71 KB32nie2022-01-20 08:31:03Joanna Chilińska2022-01-20 08:32:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-20 08:32:50Joanna Chilińskautworzenie-pliku133-2021 Odpowiedź.pdf2022-01-20 08:31:03Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57230/132-2021-odpowiedz.pdf132-2021 Odpowiedźpdf201.58 KB30nie2022-01-20 08:31:03Joanna Chilińska2022-01-20 08:32:43Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-20 08:32:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-20 08:32:43Joanna Chilińskautworzenie-pliku132-2021 Odpowiedź.pdf2022-01-20 08:31:03Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57229/99-2021-odpowiedz.pdf99-2021 Odpowiedźpdf293.13 KB28nie2022-01-20 08:30:47Joanna Chilińska2022-01-20 08:32:43Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-20 08:32:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-20 08:32:43Joanna Chilińskautworzenie-pliku99-2021 Odpowiedź.pdf2022-01-20 08:30:47Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57228/6-2022-interpelacja.pdf6-2022 Interpelacjapdf328.11 KB37nie2022-01-20 08:30:46Joanna Chilińska2022-01-20 09:15:37Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-20 09:15:37Joanna Chilińskautworzenie-pliku6-2022 Interpelacja.pdf2022-01-20 08:30:46Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57227/5-2022-interpelacja.pdf5-2022 Interpelacjapdf319.31 KB59nie2022-01-20 08:30:45Joanna Chilińska2022-01-20 09:15:01Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-20 09:15:37Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-20 09:15:21Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-20 09:15:09Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-20 09:15:01Joanna Chilińskautworzenie-pliku5-2022 Interpelacja.pdf2022-01-20 08:30:45Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57226/4-2022-interpelacja.pdf4-2022 Interpelacjapdf330.37 KB30nie2022-01-20 08:30:45Joanna Chilińska2022-01-20 09:12:40Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-20 09:12:40Joanna Chilińskautworzenie-pliku4-2022 Interpelacja.pdf2022-01-20 08:30:45Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57225/3-2022-interpelacja.pdf3-2022 Interpelacjapdf331.88 KB43nie2022-01-20 08:30:44Joanna Chilińska2022-01-20 09:10:10Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-20 09:10:24Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-20 09:10:10Joanna Chilińskautworzenie-pliku3-2022 Interpelacja.pdf2022-01-20 08:30:44Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57173/2-2022-interpelacja.pdf2-2022 Interpelacjapdf328.33 KB38nie2022-01-14 11:10:29Joanna Chilińska2022-01-14 11:12:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-14 11:12:54Joanna Chilińskautworzenie-pliku2-2022 Interpelacja.pdf2022-01-14 11:10:29Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57172/1-2022-interpelacja.pdf1-2022 Interpelacjapdf429.34 KB57nie2022-01-14 11:10:28Joanna Chilińska2022-01-14 11:11:23Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-14 11:12:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-14 11:12:22Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-14 11:11:23Joanna Chilińskautworzenie-pliku1-2022 Interpelacja.pdf2022-01-14 11:10:28Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57123/134-2021-interpelacja.pdf134-2021 Interpelacjapdf225.17 KB38nie2022-01-11 14:18:00Joanna Chilińska2022-01-11 14:18:26Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-11 14:18:26Joanna Chilińskautworzenie-pliku134-2021 Interpelacja.pdf2022-01-11 14:18:00Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57122/136-2021-odpowiedz.pdf136-2021 Odpowiedźpdf187.15 KB54nie2022-01-11 14:09:09Joanna Chilińska2022-01-11 14:09:47Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-11 14:09:47Joanna Chilińskautworzenie-pliku136-2021 Odpowiedź.pdf2022-01-11 14:09:09Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/57121/135-2021-odpowiedz.pdf135-2021 Odpowiedźpdf593.45 KB74nie2022-01-11 14:09:09Joanna Chilińska2022-01-11 14:09:47Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2022-01-11 14:09:47Joanna Chilińskautworzenie-pliku135-2021 Odpowiedź.pdf2022-01-11 14:09:09Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56977/131-2021-odpowiedz.pdf131-2021 Odpowiedźpdf271.96 KB41nie2021-12-23 10:32:45Joanna Chilińska2021-12-23 10:33:34Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-12-23 10:33:34Joanna Chilińskautworzenie-pliku131-2021 Odpowiedź.pdf2021-12-23 10:32:45Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56941/136-2021-interpelacja.pdf136-2021 Interpelacjapdf253.85 KB44nie2021-12-17 12:48:06Joanna Chilińska2021-12-17 13:09:56Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-12-17 13:09:56Joanna Chilińskautworzenie-pliku136-2021 Interpelacja.pdf2021-12-17 12:48:06Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56940/135-2021-interpelacja.pdf135-2021 Interpelacjapdf256.21 KB44nie2021-12-17 12:48:05Joanna Chilińska2021-12-17 13:09:20Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-12-17 13:09:56Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-12-17 13:09:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-12-17 13:09:20Joanna Chilińskautworzenie-pliku135-2021 Interpelacja.pdf2021-12-17 12:48:05Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56938/133-2021-interpelacja.pdf133-2021 Interpelacjapdf220.36 KB42nie2021-12-17 12:48:04Joanna Chilińska2021-12-17 12:49:43Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-12-17 12:49:43Joanna Chilińskautworzenie-pliku133-2021 Interpelacja.pdf2021-12-17 12:48:04Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56937/132-2021-interpelacja.pdf132-2021 Interpelacjapdf252.56 KB40nie2021-12-17 12:48:03Joanna Chilińska2021-12-17 12:48:53Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-12-17 12:49:43Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-12-17 12:48:53Joanna Chilińskautworzenie-pliku132-2021 Interpelacja.pdf2021-12-17 12:48:03Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56933/130-2021-odpowiedz.pdf130-2021 Odpowiedźpdf173.63 KB38nie2021-12-16 08:07:10Joanna Chilińska2021-12-16 08:07:43Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-12-16 08:07:43Joanna Chilińskautworzenie-pliku130-2021 Odpowiedź.pdf2021-12-16 08:07:10Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56932/125-2021-odpowiedz.pdf125-2021 Odpowiedźpdf207.76 KB42nie2021-12-16 08:07:09Joanna Chilińska2021-12-16 08:07:43Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-12-16 08:07:43Joanna Chilińskautworzenie-pliku125-2021 Odpowiedź.pdf2021-12-16 08:07:09Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56931/124-2021-odpowiedz.pdf124-2021 Odpowiedźpdf302.82 KB38nie2021-12-16 08:05:47Joanna Chilińska2021-12-16 08:06:13Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-12-16 08:06:13Joanna Chilińskautworzenie-pliku124-2021 Odpowiedź.pdf2021-12-16 08:05:47Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56930/122-2021-odpowiedz.pdf122-2021 Odpowiedźpdf508.35 KB48nie2021-12-16 08:05:19Joanna Chilińska2021-12-16 08:05:53Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-12-16 08:06:13Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-12-16 08:05:53Joanna Chilińskautworzenie-pliku122-2021 Odpowiedź.pdf2021-12-16 08:05:19Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56902/131-2021-interpelacja.pdf131 - 2021 Interpelacjapdf311.64 KB52nie2021-12-13 10:33:17Joanna Chilińska2021-12-13 10:35:42Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-12-13 10:35:42Joanna Chilińskautworzenie-pliku131 - 2021 Interpelacja.pdf2021-12-13 10:33:17Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56901/130-2021-interpelacja.pdf130 - 2021 Interpelacjapdf342.17 KB46nie2021-12-13 10:33:16Joanna Chilińska2021-12-13 10:33:39Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-12-13 10:33:39Joanna Chilińskautworzenie-pliku130 - 2021 Interpelacja.pdf2021-12-13 10:33:16Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56839/129-2021-interpelacja.pdf129-2021 Interpelacjapdf1.23 MB129nie2021-12-06 11:20:47Joanna Chilińska2021-12-06 11:41:25Joanna Chilińskazamiana-pliku129-2021 Interpelacja.pdf2021-12-13 10:25:40Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-12-06 11:41:25Joanna Chilińskautworzenie-pliku129-2021 Interpelacja.pdf2021-12-06 11:20:47Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56838/128-2021-interpelacja.pdf128-2021 Interpelacjapdf306.98 KB48nie2021-12-06 11:20:47Joanna Chilińska2021-12-06 11:23:47Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-12-06 11:23:47Joanna Chilińskautworzenie-pliku128-2021 Interpelacja.pdf2021-12-06 11:20:47Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56802/123-2021-odpowiedz.pdf123-2021 Odpowiedźpdf837.93 KB82nie2021-12-03 07:27:36Joanna Chilińska2021-12-03 07:27:59Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-12-03 07:27:59Joanna Chilińskautworzenie-pliku123-2021 Odpowiedź.pdf2021-12-03 07:27:36Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56793/121-2021-odpowiedz.pdf121 -2021 Odpowiedźpdf222.55 KB41nie2021-12-01 14:26:13Joanna Chilińska2021-12-01 14:26:39Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-12-01 14:26:39Joanna Chilińskautworzenie-pliku121 -2021 Odpowiedź.pdf2021-12-01 14:26:13Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56792/112-2021-odpowiedz.pdf112-2021 Odpowiedźpdf313.39 KB49nie2021-12-01 11:32:28Joanna Chilińska2021-12-01 11:32:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-12-01 11:32:50Joanna Chilińskautworzenie-pliku112-2021 Odpowiedź.pdf2021-12-01 11:32:28Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56720/127-2021-interpelacja.pdf127-2021 Interpelacjapdf237.61 KB49nie2021-11-29 11:33:41Joanna Chilińska2021-11-29 11:49:51Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-29 11:49:51Joanna Chilińskautworzenie-pliku127-2021 Interpelacja.pdf2021-11-29 11:33:41Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56719/126-2021-interpelacja.pdf126-2021 Interpelacjapdf456.16 KB48nie2021-11-29 11:33:40Joanna Chilińska2021-11-29 11:47:11Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-29 11:47:11Joanna Chilińskautworzenie-pliku126-2021 Interpelacja.pdf2021-11-29 11:33:40Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56718/125-2021-interpelacja.pdf125-2021 Interpelacjapdf497.94 KB46nie2021-11-29 11:33:39Joanna Chilińska2021-11-29 11:45:40Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-29 11:47:11Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-29 11:46:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-29 11:46:39Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-29 11:46:32Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-29 11:46:26Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-29 11:46:23Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-29 11:46:18Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-29 11:45:51Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-29 11:45:40Joanna Chilińskautworzenie-pliku125-2021 Interpelacja.pdf2021-11-29 11:33:39Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56717/124-2021-interpelacja.pdf124-2021 Interpelacjapdf452.14 KB43nie2021-11-29 11:33:39Joanna Chilińska2021-11-29 11:39:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-29 11:39:51Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-29 11:39:50Joanna Chilińskautworzenie-pliku124-2021 Interpelacja.pdf2021-11-29 11:33:39Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56716/123-2021-interpelacja.pdf123-2021 Interpelacjapdf276.7 KB41nie2021-11-29 11:33:38Joanna Chilińska2021-11-29 11:37:48Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-29 11:37:48Joanna Chilińskautworzenie-pliku123-2021 Interpelacja.pdf2021-11-29 11:33:38Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56715/122-2021-interpelacja.pdf122-2021 Interpelacjapdf277.76 KB42nie2021-11-29 11:33:37Joanna Chilińska2021-11-29 11:35:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-29 11:35:55Joanna Chilińskautworzenie-pliku122-2021 Interpelacja.pdf2021-11-29 11:33:37Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56714/121-2021-interpelacja.pdf121-2021 Interpelacjapdf261.75 KB33nie2021-11-29 11:33:37Joanna Chilińska2021-11-29 11:34:16Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-29 11:34:16Joanna Chilińskautworzenie-pliku121-2021 Interpelacja.pdf2021-11-29 11:33:37Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56655/116-2021-odpowiedz.pdf116-2021 Odpowiedźpdf320.27 KB49nie2021-11-23 13:33:27Joanna Chilińska2021-11-23 13:33:47Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-23 13:33:47Joanna Chilińskautworzenie-pliku116-2021 Odpowiedź.pdf2021-11-23 13:33:27Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56654/117-2021-odpowiedz.pdf117-2021 Odpowiedźpdf214.05 KB54nie2021-11-19 09:07:55Joanna Chilińska2021-11-19 09:08:37Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-19 09:08:37Joanna Chilińskautworzenie-pliku117-2021 Odpowiedź.pdf2021-11-19 09:07:55Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56653/115-2021-odpowiedz.pdf115-2021 Odpowiedźpdf180.55 KB41nie2021-11-19 09:07:55Joanna Chilińska2021-11-19 09:08:37Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-19 09:08:37Joanna Chilińskautworzenie-pliku115-2021 Odpowiedź.pdf2021-11-19 09:07:55Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56617/120-2021-odpowiedz.pdf120-2021 Odpowiedźpdf176.34 KB57nie2021-11-15 14:39:25Joanna Chilińska2021-11-15 14:40:12Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-15 14:40:12Joanna Chilińskautworzenie-pliku120-2021 Odpowiedź.pdf2021-11-15 14:39:25Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56616/119-2021-odpowiedz.pdf119-2021 Odpowiedźpdf315.92 KB41nie2021-11-15 14:39:24Joanna Chilińska2021-11-15 14:40:12Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-15 14:40:12Joanna Chilińskautworzenie-pliku119-2021 Odpowiedź.pdf2021-11-15 14:39:24Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56615/118-2021-odpowiedz.pdf118-2021 Odpowiedźpdf154.73 KB54nie2021-11-15 14:39:23Joanna Chilińska2021-11-15 14:40:12Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-15 14:40:12Joanna Chilińskautworzenie-pliku118-2021 Odpowiedź.pdf2021-11-15 14:39:23Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56424/120-2021-interpelacja.pdf120-2021 Interpelacjapdf380.29 KB43nie2021-11-03 14:34:44Joanna Chilińska2021-11-03 14:48:43Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-03 14:49:52Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-03 14:49:42Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-03 14:49:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-03 14:49:10Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-03 14:49:02Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-03 14:49:00Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-03 14:48:43Joanna Chilińskautworzenie-pliku120-2021 Interpelacja.pdf2021-11-03 14:34:44Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56423/119-2021-interpelacja.pdf119-2021 Interpelacjapdf286.39 KB40nie2021-11-03 14:34:43Joanna Chilińska2021-11-03 14:49:52Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-03 14:49:52Joanna Chilińskautworzenie-pliku119-2021 Interpelacja.pdf2021-11-03 14:34:43Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56422/118-2021-interpelacja.pdf118-2021 Interpelacjapdf243.78 KB33nie2021-11-03 14:34:43Joanna Chilińska2021-11-03 14:45:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-03 14:45:05Joanna Chilińskautworzenie-pliku118-2021 Interpelacja.pdf2021-11-03 14:34:43Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56421/117-2021-interpelacja.pdf117-2021 Interpelacjapdf448.68 KB39nie2021-11-03 14:34:42Joanna Chilińska2021-11-03 14:39:23Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-03 14:39:23Joanna Chilińskautworzenie-pliku117-2021 Interpelacja.pdf2021-11-03 14:34:42Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56420/116-2021-interpelacja.pdf116-2021 Interpelacjapdf256.34 KB57nie2021-11-03 14:34:41Joanna Chilińska2021-11-03 14:38:10Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-03 14:39:23Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-03 14:39:10Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-03 14:38:10Joanna Chilińskautworzenie-pliku116-2021 Interpelacja.pdf2021-11-03 14:34:41Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56419/115-2021-interpelacja.pdf115-2021 Interpelacjapdf351.49 KB41nie2021-11-03 14:34:41Joanna Chilińska2021-11-03 14:36:10Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-03 14:39:23Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-03 14:39:10Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-03 14:38:10Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-03 14:37:10Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-11-03 14:36:10Joanna Chilińskautworzenie-pliku115-2021 Interpelacja.pdf2021-11-03 14:34:41Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56405/114-2021-odpowiedz.pdf114-2021 Odpowiedźpdf223.3 KB55nie2021-10-29 09:25:28Joanna Chilińska2021-10-29 09:26:02Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-29 09:26:02Joanna Chilińskautworzenie-pliku114-2021 Odpowiedź.pdf2021-10-29 09:25:28Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56404/110-2021-odpowiedz.pdf110-2021 Odpowiedźpdf241.03 KB43nie2021-10-29 09:25:28Joanna Chilińska2021-10-29 09:26:02Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-29 09:26:02Joanna Chilińskautworzenie-pliku110-2021 Odpowiedź.pdf2021-10-29 09:25:28Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56403/113-2021-odpowiedz.pdf113-2021 Odpowiedźpdf200.3 KB53nie2021-10-29 08:04:51Joanna Chilińska2021-10-29 08:06:07Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-29 08:06:07Joanna Chilińskautworzenie-pliku113-2021 Odpowiedź.pdf2021-10-29 08:04:51Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56402/112-2021-przekazanie.pdf112-2021 Przekazaniepdf219.68 KB48nie2021-10-29 08:04:50Joanna Chilińska2021-10-29 08:05:48Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-29 08:06:07Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-29 08:05:48Joanna Chilińskautworzenie-pliku112-2021 Przekazanie.pdf2021-10-29 08:04:50Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56401/111-2021-odpowiedz.pdf111-2021 Odpowiedźpdf207.7 KB49nie2021-10-29 08:04:50Joanna Chilińska2021-10-29 08:05:48Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-29 08:06:07Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-29 08:05:48Joanna Chilińskautworzenie-pliku111-2021 Odpowiedź.pdf2021-10-29 08:04:50Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56400/103-2021-odpowiedz.pdf103-2021 Odpowiedźpdf370.83 KB39nie2021-10-29 08:04:49Joanna Chilińska2021-10-29 08:06:07Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-29 08:06:07Joanna Chilińskautworzenie-pliku103-2021 Odpowiedź.pdf2021-10-29 08:04:49Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56398/109-2021-odpowiedz.pdf109-2021 Odpowiedźpdf220.97 KB39nie2021-10-27 12:16:45Joanna Chilińska2021-10-27 12:17:26Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-27 12:17:26Joanna Chilińskautworzenie-pliku109-2021 Odpowiedź.pdf2021-10-27 12:16:45Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56397/107-2021-odpowiedz.pdf107-2021 Odpowiedźpdf181.16 KB40nie2021-10-27 09:16:25Joanna Chilińska2021-10-27 09:16:46Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-27 09:16:46Joanna Chilińskautworzenie-pliku107-2021 Odpowiedź.pdf2021-10-27 09:16:25Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56384/106-2021-odpowiedz.pdf106-2021 Odpowiedźpdf201.65 KB50nie2021-10-26 12:32:52Joanna Chilińska2021-10-26 12:33:29Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-26 12:33:45Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-26 12:33:29Joanna Chilińskautworzenie-pliku106-2021 Odpowiedź.pdf2021-10-26 12:32:52Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56383/105-2021-odpowiedz.pdf105-2021 Odpowiedźpdf167.9 KB47nie2021-10-26 12:32:52Joanna Chilińska2021-10-26 12:33:45Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-26 12:33:45Joanna Chilińskautworzenie-pliku105-2021 Odpowiedź.pdf2021-10-26 12:32:52Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56382/108-2021-odpowiedz.pdf108-2021 Odpowiedźpdf275.79 KB56nie2021-10-26 12:29:10Joanna Chilińska2021-10-26 12:29:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-26 12:29:31Joanna Chilińskautworzenie-pliku108-2021 Odpowiedź.pdf2021-10-26 12:29:10Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56381/114-2021-interpelacja.pdf114-2021 Interpelacjapdf329.63 KB49nie2021-10-26 12:06:33Joanna Chilińska2021-10-26 12:28:13Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-26 12:28:13Joanna Chilińskautworzenie-pliku114-2021 Interpelacja.pdf2021-10-26 12:06:33Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56380/113-2021-interpelacja.pdf113-2021 Interpelacjapdf344.46 KB40nie2021-10-26 12:06:32Joanna Chilińska2021-10-26 12:25:43Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-26 12:25:43Joanna Chilińskautworzenie-pliku113-2021 Interpelacja.pdf2021-10-26 12:06:32Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56379/112-2021-interpelacja.pdf112-2021 Interpelacjapdf425.23 KB64nie2021-10-26 12:06:31Joanna Chilińska2021-10-26 12:20:17Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-26 12:20:17Joanna Chilińskautworzenie-pliku112-2021 Interpelacja.pdf2021-10-26 12:06:31Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56378/111-2021-interpelacja.pdf111-2021 Interpelacjapdf343.99 KB42nie2021-10-26 12:06:31Joanna Chilińska2021-10-26 12:16:24Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-26 12:17:13Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-26 12:16:57Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-26 12:16:52Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-26 12:16:51Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-26 12:16:24Joanna Chilińskautworzenie-pliku111-2021 Interpelacja.pdf2021-10-26 12:06:31Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56377/110-2021-interpelacja.pdf110-2021 Interpelacjapdf461.99 KB42nie2021-10-26 12:06:30Joanna Chilińska2021-10-26 12:11:52Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-26 12:12:15Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-26 12:11:56Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-26 12:11:52Joanna Chilińskautworzenie-pliku110-2021 Interpelacja.pdf2021-10-26 12:06:30Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56376/109-2021-interpelacja.pdf109-2021 Interpelacjapdf419.98 KB47nie2021-10-26 12:06:29Joanna Chilińska2021-10-26 12:07:20Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-26 12:07:20Joanna Chilińskautworzenie-pliku109-2021 Interpelacja.pdf2021-10-26 12:06:29Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56315/108-2021-interpelacja.pdf108-2021 Interpelacjapdf318.03 KB53nie2021-10-15 12:11:56Joanna Chilińska2021-10-15 12:12:15Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-15 12:12:15Joanna Chilińskautworzenie-pliku108-2021 Interpelacja.pdf2021-10-15 12:11:56Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56314/107-2021-interpelacja.pdf107 - 2021 Interpelacjapdf807.26 KB48nie2021-10-15 12:10:36Joanna Chilińska2021-10-15 12:10:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-15 12:12:15Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-15 12:11:57Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-15 12:11:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-15 12:10:57Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-15 12:10:55Joanna Chilińskautworzenie-pliku107 - 2021 Interpelacja.pdf2021-10-15 12:10:36Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56313/104-2021-odpowiedz.pdf104-2021 Odpowiedźpdf668.25 KB91nie2021-10-15 12:00:01Joanna Chilińska2021-10-15 12:00:22Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-15 12:00:22Joanna Chilińskautworzenie-pliku104-2021 Odpowiedź.pdf2021-10-15 12:00:01Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56310/106-2021-interpelacja.pdf106-2021 Interpelacjapdf331.28 KB68nie2021-10-15 09:26:59Joanna Chilińska2021-10-15 09:27:44Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-10-15 09:27:44Joanna Chilińskautworzenie-pliku106-2021 Interpelacja.pdf2021-10-15 09:26:59Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56219/83-2021-odpowiedz.pdf83-2021 Odpowiedźpdf640.95 KB97nie2021-09-30 08:14:54Joanna Chilińska2021-09-30 08:15:17Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-30 08:15:17Joanna Chilińskautworzenie-pliku83-2021 Odpowiedź.pdf2021-09-30 08:14:54Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56218/105-2021-interpelacja.pdf105-2021 Interpelacjapdf400.48 KB70nie2021-09-30 08:01:55Joanna Chilińska2021-09-30 08:09:37Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-30 08:09:37Joanna Chilińskautworzenie-pliku105-2021 Interpelacja.pdf2021-09-30 08:01:55Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56217/104-2021-przekazanie.pdf104-2021 Przekazaniepdf199.45 KB74nie2021-09-30 08:01:55Joanna Chilińska2021-09-30 08:04:07Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-30 08:04:07Joanna Chilińskautworzenie-pliku104-2021 Przekazanie.pdf2021-09-30 08:01:55Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56216/104-2021-interpelacja.pdf104-2021 Interpelacjapdf303.05 KB59nie2021-09-30 08:01:54Joanna Chilińska2021-09-30 08:04:07Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-30 08:04:07Joanna Chilińskautworzenie-pliku104-2021 Interpelacja.pdf2021-09-30 08:01:54Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56215/103-2021-interpelacja.pdf103-2021 Interpelacjapdf446.24 KB85nie2021-09-30 08:01:54Joanna Chilińska2021-09-30 08:02:21Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-30 08:04:07Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-30 08:03:25Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-30 08:03:22Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-30 08:02:25Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-30 08:02:21Joanna Chilińskautworzenie-pliku103-2021 Interpelacja.pdf2021-09-30 08:01:54Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56214/97-2021-odpowiedz.pdf97-2021 Odpowiedźpdf150 KB51nie2021-09-30 07:24:37Joanna Chilińska2021-09-30 07:33:35Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-30 07:33:35Joanna Chilińskautworzenie-pliku97-2021 Odpowiedź.pdf2021-09-30 07:24:37Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56213/95-2021-odpowiedz.pdf95-2021 Odpowiedźpdf232.36 KB48nie2021-09-30 07:24:36Joanna Chilińska2021-09-30 07:33:35Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-30 07:33:35Joanna Chilińskautworzenie-pliku95-2021 Odpowiedź.pdf2021-09-30 07:24:36Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56191/102-2021-odpowiedz.pdf102-2021 Odpowiedźpdf358.62 KB57nie2021-09-27 15:13:18Joanna Chilińska2021-09-27 15:13:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-27 15:13:50Joanna Chilińskautworzenie-pliku102-2021 Odpowiedź.pdf2021-09-27 15:13:18Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56190/88-2021-odpowiedz.pdf88-2021 Odpowiedźpdf709.98 KB51nie2021-09-27 15:13:17Joanna Chilińska2021-09-27 15:13:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-27 15:13:50Joanna Chilińskautworzenie-pliku88-2021 Odpowiedź.pdf2021-09-27 15:13:17Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56170/101-2021-odpowiedz.pdf101-2021 Odpowiedźpdf224.89 KB61nie2021-09-27 11:16:19Joanna Chilińska2021-09-27 11:16:57Joanna Chilińskamodyfikacja-wlasciwosci-pliku2021-09-27 15:12:08Joanna Chilińskazamiana-pliku101-2021 Odpowiedź (2).pdf2021-09-27 15:11:53Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-27 11:16:58Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-27 11:16:57Joanna Chilińskautworzenie-pliku101-2021 Odpowiedź.pdf2021-09-27 11:16:19Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56169/98-2021-odpowiedz.pdf98-2021 Odpowiedżpdf224.86 KB68nie2021-09-27 11:16:18Joanna Chilińska2021-09-27 11:16:57Joanna Chilińskamodyfikacja-wlasciwosci-pliku2021-09-27 15:11:24Joanna Chilińskazamiana-pliku98-2021 Odpowiedź (2).pdf2021-09-27 15:11:08Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-27 11:16:58Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-27 11:16:57Joanna Chilińskautworzenie-pliku98-2021 Odpowiedź.pdf2021-09-27 11:16:18Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55963/100-2021-odpowiedz.pdf100-2021 Odpowiedźpdf252.43 KB68nie2021-09-14 15:00:09Joanna Chilińska2021-09-14 15:00:34Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 15:00:34Joanna Chilińskautworzenie-pliku100-2021 Odpowiedź.pdf2021-09-14 15:00:09Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55962/87-2021-odpowiedz.pdf87-2021 Odpowiedźpdf316.4 KB48nie2021-09-14 14:50:42Joanna Chilińska2021-09-14 14:52:30Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 14:52:30Joanna Chilińskautworzenie-pliku87-2021 Odpowiedź.pdf2021-09-14 14:50:42Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55961/90-2021-interpelacja.pdf90-2021 Interpelacjapdf510.68 KB41nie2021-09-14 14:50:42Joanna Chilińska2021-09-29 12:52:52Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-29 12:52:52Joanna Chilińskazamiana-pliku90-2021 Interpelacja.pdf2021-09-29 12:51:37Joanna Chilińskautworzenie-pliku90-2021 Interpelacja.pdf2021-09-14 14:50:42Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55960/90-2021-odpowiedz.pdf90-2021 Odpowiedźpdf199.9 KB81nie2021-09-14 14:50:41Joanna Chilińska2021-09-14 14:52:25Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 14:52:30Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 14:52:25Joanna Chilińskautworzenie-pliku90-2021 Odpowiedź.pdf2021-09-14 14:50:41Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55959/91-2021-odpowiedz.pdf91-2021 Odpowiedźpdf184.06 KB57nie2021-09-14 14:50:40Joanna Chilińska2021-09-14 14:51:24Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 14:52:30Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 14:52:25Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 14:51:24Joanna Chilińskautworzenie-pliku91-2021 Odpowiedź.pdf2021-09-14 14:50:40Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55958/92-2021-odpowiedz.pdf92-2021 Odpowiedźpdf178.32 KB41nie2021-09-14 14:50:40Joanna Chilińska2021-09-14 14:51:24Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 14:52:30Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 14:52:25Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 14:51:24Joanna Chilińskautworzenie-pliku92-2021 Odpowiedź.pdf2021-09-14 14:50:40Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55957/93-2021-odpowiedz.pdf93-2021 Odpowiedźpdf187.28 KB43nie2021-09-14 14:50:39Joanna Chilińska2021-09-14 14:52:25Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 14:52:30Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 14:52:25Joanna Chilińskautworzenie-pliku93-2021 Odpowiedź.pdf2021-09-14 14:50:39Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55953/98-2021-interpelacja.pdf98-2021 Interpelacjapdf275.35 KB76nie2021-09-14 14:50:37Joanna Chilińska2021-09-14 14:54:24Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 14:54:26Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 14:54:24Joanna Chilińskautworzenie-pliku98-2021 Interpelacja.pdf2021-09-14 14:50:37Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55952/99-2021-interpelacja.pdf99-2021 Interpelacjapdf349.22 KB53nie2021-09-14 14:50:36Joanna Chilińska2021-09-14 14:56:24Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 14:56:30Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 14:56:24Joanna Chilińskautworzenie-pliku99-2021 Interpelacja.pdf2021-09-14 14:50:36Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55951/99-2021-odpowiedz.pdf99-2021 Odpowiedźpdf178.6 KB90nie2021-09-14 14:50:36Joanna Chilińska2021-09-14 14:56:30Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 14:56:30Joanna Chilińskautworzenie-pliku99-2021 Odpowiedź.pdf2021-09-14 14:50:36Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55950/100-2021-interpelacja.pdf100-2021 Interpelacjapdf433.41 KB43nie2021-09-14 14:50:35Joanna Chilińska2021-09-14 14:59:01Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 15:00:34Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 15:00:26Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 15:00:01Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 14:59:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 14:59:53Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 14:59:24Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 14:59:01Joanna Chilińskautworzenie-pliku100-2021 Interpelacja.pdf2021-09-14 14:50:35Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55949/101-2021-interpelacja.pdf101-2021 Interpelacjapdf262.58 KB71nie2021-09-14 14:50:35Joanna Chilińska2021-09-14 15:02:06Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 15:03:18Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 15:03:06Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 15:03:02Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 15:02:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 15:02:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 15:02:24Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 15:02:06Joanna Chilińskautworzenie-pliku101-2021 Interpelacja.pdf2021-09-14 14:50:35Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55948/102-2021-interpelacja.pdf102-2021 Interpelacjapdf302 KB73nie2021-09-14 14:50:34Joanna Chilińska2021-09-14 15:03:18Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-14 15:03:18Joanna Chilińskautworzenie-pliku102-2021 Interpelacja.pdf2021-09-14 14:50:34Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55919/96-2021-odpowiedz.pdf96-2021 Odpowiedźpdf220.31 KB66nie2021-09-08 07:53:05Joanna Chilińska2021-09-08 07:53:27Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-08 07:53:27Joanna Chilińskautworzenie-pliku96-2021 Odpowiedź.pdf2021-09-08 07:53:05Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55915/94-2021-odpowiedz.pdf94-2021 Odpowiedźpdf177.05 KB77nie2021-09-06 10:07:51Joanna Chilińska2021-09-06 10:08:16Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-06 10:08:16Joanna Chilińskautworzenie-pliku94-2021 Odpowiedź.pdf2021-09-06 10:07:51Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55912/95-2021-interpelacja.pdf95-2021 Interpelacjapdf239.63 KB57nie2021-09-03 10:34:08Joanna Chilińska2021-09-03 10:34:30Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-03 10:34:30Joanna Chilińskautworzenie-pliku95-2021 Interpelacja.pdf2021-09-03 10:34:08Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55911/96-2021-interpelacja.pdf96-2021 Interpelacjapdf306.41 KB43nie2021-09-03 10:34:07Joanna Chilińska2021-09-03 10:37:23Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-03 10:37:23Joanna Chilińskautworzenie-pliku96-2021 Interpelacja.pdf2021-09-03 10:34:07Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55910/97-2021-interpelacja.pdf97-2021 Interpelacjapdf299.87 KB73nie2021-09-03 10:34:06Joanna Chilińska2021-09-03 11:02:15Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-09-03 11:02:15Joanna Chilińskautworzenie-pliku97-2021 Interpelacja.pdf2021-09-03 10:34:06Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55879/94-2021-interpelacja.pdf94-2021 Interpelacjapdf305.67 KB47nie2021-08-31 13:01:13Joanna Chilińska2021-08-31 13:01:44Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-31 13:01:44Joanna Chilińskautworzenie-pliku94-2021 Interpelacja.pdf2021-08-31 13:01:13Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55877/93-2021-interpelacja.pdf93-2021 Interpelacjapdf464.26 KB51nie2021-08-31 11:57:47Joanna Chilińska2021-08-31 12:58:52Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-31 12:58:52Joanna Chilińskautworzenie-pliku93-2021 Interpelacja.pdf2021-08-31 11:57:47Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55876/92-2021-interpelacja.pdf92-2021 Interpelacjapdf473.44 KB52nie2021-08-31 11:57:46Joanna Chilińska2021-08-31 12:57:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-31 12:58:52Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-31 12:57:55Joanna Chilińskautworzenie-pliku92-2021 Interpelacja.pdf2021-08-31 11:57:46Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55875/91-2021-interpelacja.pdf91-2021 Interpelacjapdf396.32 KB52nie2021-08-31 11:57:46Joanna Chilińska2021-08-31 12:54:10Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-31 12:54:17Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-31 12:54:10Joanna Chilińskautworzenie-pliku91-2021 Interpelacja.pdf2021-08-31 11:57:46Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55873/89-2021-interpelacja.pdf89-2021 Interpelacjapdf258.93 KB66nie2021-08-31 11:57:44Joanna Chilińska2021-08-31 11:58:19Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-31 11:58:19Joanna Chilińskautworzenie-pliku89-2021 Interpelacja.pdf2021-08-31 11:57:44Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55807/88-2021-interpelacja.pdf88-2021 Interpelacjapdf1.17 MB86nie2021-08-30 15:55:47Joanna Chilińska2021-08-30 15:57:41Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-30 15:57:41Joanna Chilińskautworzenie-pliku88-2021 Interpelacja.pdf2021-08-30 15:55:47Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55806/87-2021-interpelacja.pdf87-2021 Interpelacjapdf335.36 KB57nie2021-08-30 15:55:46Joanna Chilińska2021-08-30 15:56:35Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-30 15:57:41Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-30 15:57:35Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-30 15:56:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-30 15:56:35Joanna Chilińskautworzenie-pliku87-2021 Interpelacja.pdf2021-08-30 15:55:46Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55805/86-2021-odpowiedz.pdf86-2021 Odpowiedźpdf156.51 KB52nie2021-08-30 15:53:30Joanna Chilińska2021-08-30 15:54:09Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-30 15:54:09Joanna Chilińskautworzenie-pliku86-2021 Odpowiedź.pdf2021-08-30 15:53:30Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55804/86-2021-interpelacja.pdf86-2021 Interpelacjapdf457.19 KB48nie2021-08-30 15:53:29Joanna Chilińska2021-08-30 15:54:09Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-30 15:54:09Joanna Chilińskautworzenie-pliku86-2021 Interpelacja.pdf2021-08-30 15:53:29Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55800/73-2021-odpowiedz.pdf73-2021 Odpowiedźpdf690.88 KB65nie2021-08-30 14:18:46Joanna Chilińska2021-08-30 14:19:06Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-30 14:19:06Joanna Chilińskautworzenie-pliku73-2021 Odpowiedź.pdf2021-08-30 14:18:46Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55785/75-2021-odpowiedz.pdf75-2021 Odpowiedźpdf198.5 KB51nie2021-08-25 12:37:37Joanna Chilińska2021-08-25 12:38:24Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-25 12:38:24Joanna Chilińskautworzenie-pliku75-2021 Odpowiedź.pdf2021-08-25 12:37:37Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55779/85-2021-odpowiedz.pdf85-2021 Odpowiedźpdf172.73 KB49nie2021-08-25 08:55:48Joanna Chilińska2021-08-25 12:05:16Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-25 12:05:16Joanna Chilińskautworzenie-pliku85-2021 Odpowiedź.pdf2021-08-25 08:55:48Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55778/85-2021-interpelacja.pdf85-2021 Interpelacjapdf423.75 KB60nie2021-08-25 08:55:47Joanna Chilińska2021-08-25 12:05:16Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-25 12:05:16Joanna Chilińskautworzenie-pliku85-2021 Interpelacja.pdf2021-08-25 08:55:47Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55777/84-2021-odpowiedz.pdf84-2021 Odpowiedźpdf200.37 KB56nie2021-08-25 08:55:46Joanna Chilińska2021-08-25 12:03:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-25 12:03:05Joanna Chilińskautworzenie-pliku84-2021 Odpowiedź.pdf2021-08-25 08:55:46Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55776/84-2021-interpelacja.pdf84-2021 Interpelacjapdf1.41 MB64nie2021-08-25 08:55:46Joanna Chilińska2021-08-25 12:03:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-25 12:03:05Joanna Chilińskautworzenie-pliku84-2021 Interpelacja.pdf2021-08-25 08:55:46Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55775/83-2021-interpelacja.pdf83-2021 Interpelacjapdf1.25 MB101nie2021-08-25 08:55:45Joanna Chilińska2021-08-25 09:11:13Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-25 09:11:13Joanna Chilińskautworzenie-pliku83-2021 Interpelacja.pdf2021-08-25 08:55:45Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55774/82-2021-odpowiedz.pdf82-2021 Odpowiedźpdf221.55 KB58nie2021-08-25 08:55:45Joanna Chilińska2021-08-25 09:13:20Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-25 12:00:20Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-25 11:59:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-25 11:58:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-25 11:57:55Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-25 09:13:20Joanna Chilińskautworzenie-pliku82-2021 Odpowiedź.pdf2021-08-25 08:55:45Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55773/82-2021-interpelacja.pdf82-2021 Interpelacjapdf273.22 KB50nie2021-08-25 08:55:44Joanna Chilińska2021-08-25 08:57:19Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-25 09:09:14Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-25 09:08:19Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-25 09:07:19Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-25 09:06:18Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-25 09:05:19Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-25 09:04:19Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-25 09:03:19Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-25 09:02:19Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-25 09:01:19Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-25 09:00:19Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-25 08:59:19Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-25 08:58:19Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-25 08:57:19Joanna Chilińskautworzenie-pliku82-2021 Interpelacja.pdf2021-08-25 08:55:44Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55653/76-2021-odpowiedz.pdf76-2021 Odpowiedźpdf891.09 KB52nie2021-08-13 09:22:06Joanna Chilińska2021-08-13 09:22:56Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-13 09:22:56Joanna Chilińskautworzenie-pliku76-2021 Odpowiedź.pdf2021-08-13 09:22:06Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55652/721-2021-odpowiedz.pdf72.1-2021 Odpowiedźpdf270.42 KB105nie2021-08-13 09:22:06Joanna Chilińska2021-08-13 09:22:56Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-13 09:22:56Joanna Chilińskautworzenie-pliku72.1-2021 Odpowiedź.pdf2021-08-13 09:22:06Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55621/81-2021-odpowiedz.pdf81-2021 Odpowiedźpdf354.08 KB71nie2021-08-02 09:05:26Joanna Chilińska2021-08-02 09:09:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-02 09:09:28Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-02 09:09:05Joanna Chilińskautworzenie-pliku81-2021 Odpowiedź.pdf2021-08-02 09:05:26Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55620/80-2021-odpowiedz.pdf80-2021 Odpowiedźpdf429.93 KB97nie2021-08-02 09:05:25Joanna Chilińska2021-08-02 09:09:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-02 09:09:28Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-02 09:09:05Joanna Chilińskautworzenie-pliku80-2021 Odpowiedź.pdf2021-08-02 09:05:25Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55619/79-2021-odpowiedz-zwik.pdf79-2021 Odpowiedź ZWiKpdf448 KB74nie2021-08-02 09:05:24Joanna Chilińska2021-08-02 09:08:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-02 09:09:28Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-02 09:09:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-02 09:08:05Joanna Chilińskamodyfikacja-wlasciwosci-pliku2021-08-02 09:06:30Joanna Chilińskamodyfikacja-wlasciwosci-pliku2021-08-02 09:05:46Joanna Chilińskamodyfikacja-wlasciwosci-pliku2021-08-02 09:05:44Joanna Chilińskautworzenie-pliku79-2021 Odpowiedź.pdf2021-08-02 09:05:24Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55618/79-2021-odpowiedz-zuk.pdf79-2021 Odpowiedź ZUKpdf298.49 KB64nie2021-08-02 09:05:23Joanna Chilińska2021-08-02 09:08:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-02 09:09:28Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-02 09:09:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-02 09:08:05Joanna Chilińskautworzenie-pliku79-2021 Odpowiedź ZUK.pdf2021-08-02 09:05:23Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55617/79-2021-odpowiedz-zec.pdf79-2021 Odpowiedź ZECpdf227.72 KB61nie2021-08-02 09:05:23Joanna Chilińska2021-08-02 09:08:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-02 09:09:28Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-02 09:09:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-02 09:08:05Joanna Chilińskautworzenie-pliku79-2021 Odpowiedź ZEC.pdf2021-08-02 09:05:23Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55616/79-2021-odpoowiedz-ptbs.pdf79-2021 Odpoowiedź PTBSpdf299.88 KB72nie2021-08-02 09:05:22Joanna Chilińska2021-08-02 09:08:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-02 09:09:28Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-02 09:09:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-02 09:08:05Joanna Chilińskautworzenie-pliku79-2021 Odpoowiedź PTBS.pdf2021-08-02 09:05:22Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55615/78-2021-odpowiedz.pdf78-2021 Odpowiedźpdf441.31 KB73nie2021-08-02 09:05:21Joanna Chilińska2021-08-02 09:09:28Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-02 09:09:28Joanna Chilińskautworzenie-pliku78-2021 Odpowiedź.pdf2021-08-02 09:05:21Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55614/77-2021-odpowiedz.pdf77-2021 Odpowiedźpdf333.84 KB77nie2021-08-02 09:05:21Joanna Chilińska2021-08-02 09:09:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-02 09:09:28Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-02 09:09:05Joanna Chilińskautworzenie-pliku77-2021 Odpowiedź.pdf2021-08-02 09:05:21Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55613/74-2021-odpowiedz.pdf74-2021 Odpowiedźpdf364.25 KB62nie2021-08-02 09:05:20Joanna Chilińska2021-08-02 09:09:28Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-02 09:09:28Joanna Chilińskautworzenie-pliku74-2021 Odpowiedź.pdf2021-08-02 09:05:20Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55612/71-2021-odpowiedz.pdf71-2021 Odpowiedźpdf262.9 KB74nie2021-08-02 09:05:19Joanna Chilińska2021-08-02 09:07:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-02 09:09:28Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-02 09:09:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-02 09:08:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-02 09:07:05Joanna Chilińskautworzenie-pliku71-2021 Odpowiedź.pdf2021-08-02 09:05:19Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55611/55-2021-odpowiedz.pdf55-2021 Odpowiedźpdf325.92 KB48nie2021-08-02 09:05:19Joanna Chilińska2021-08-02 09:07:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-02 09:09:28Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-02 09:09:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-02 09:08:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-08-02 09:07:05Joanna Chilińskautworzenie-pliku55-2021 Odpowiedź.pdf2021-08-02 09:05:19Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55372/81-2021-interpelacja.pdf81-2021 Interpelacjapdf481.79 KB71nie2021-07-09 11:15:38Joanna Chilińska2021-07-09 11:26:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:33:36Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:32:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:31:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:30:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:29:51Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:28:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:27:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:26:49Joanna Chilińskautworzenie-pliku81-2021 Interpelacja.pdf2021-07-09 11:15:38Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55371/80-2021-interpelacja.pdf80-2021 Interpelacjapdf267.78 KB58nie2021-07-09 11:15:38Joanna Chilińska2021-07-09 11:20:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:33:36Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:32:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:31:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:30:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:29:51Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:28:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:27:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:26:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:25:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:24:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:23:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:22:51Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:21:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:20:49Joanna Chilińskautworzenie-pliku80-2021 Interpelacja.pdf2021-07-09 11:15:38Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55370/79-2021-interpelacja.pdf79-2021 Interpelacjapdf269.8 KB63nie2021-07-09 11:15:37Joanna Chilińska2021-07-09 11:18:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:33:36Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:32:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:31:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:30:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:29:51Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:28:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:27:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:26:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:25:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:24:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:23:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:22:51Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:21:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:20:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:19:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:18:49Joanna Chilińskautworzenie-pliku79-2021 Interpelacja.pdf2021-07-09 11:15:37Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55369/72-2021-odpowiedz.pdf72-2021 Odpowiedźpdf254.32 KB70nie2021-07-09 11:15:36Joanna Chilińska2021-07-09 11:16:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:33:36Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:32:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:31:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:30:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:29:51Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:28:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:27:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:26:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:25:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:24:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:23:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:22:51Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:21:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:20:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:19:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:18:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:17:48Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:16:49Joanna Chilińskautworzenie-pliku72-2021 Odpowiedź.pdf2021-07-09 11:15:36Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55358/72-2021-przekazanie.pdf72-2021 Przekazaniepdf168.63 KB54nie2021-07-09 11:15:03Joanna Chilińska2021-07-09 11:15:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:33:36Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:32:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:31:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:30:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:29:51Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:28:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:27:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:26:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:25:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:24:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:23:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:22:51Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:21:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:20:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:19:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:18:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:17:48Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:16:49Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-09 11:15:49Joanna Chilińskautworzenie-pliku72-2021 Przekazanie.pdf2021-07-09 11:15:03Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55302/68-2021-przekazanie-wg-wlaciwosci.pdf68-2021 Przekazanie wg. właciwościpdf270.04 KB69nie2021-07-07 14:38:50Joanna Chilińska2021-07-07 14:39:28Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-07 14:39:28Joanna Chilińskautworzenie-pliku68-2021 Przekazanie wg. właciwości.pdf2021-07-07 14:38:50Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55301/76-2021-przekazanie.pdf76-2021 Przekazaniepdf235.56 KB41nie2021-07-07 14:36:40Joanna Chilińska2021-07-07 14:37:09Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-07 14:39:28Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-07 14:39:10Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-07 14:38:10Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-07 14:37:09Joanna Chilińskautworzenie-pliku76-2021 Przekazanie.pdf2021-07-07 14:36:40Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55300/70-2021-odpowiedz.pdf70-2021 Odpowiedżpdf188.47 KB74nie2021-07-07 14:36:39Joanna Chilińska2021-07-07 14:38:10Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-07 14:39:28Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-07 14:39:10Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-07 14:38:10Joanna Chilińskautworzenie-pliku70-2021 Odpowiedż.pdf2021-07-07 14:36:39Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55296/64-2021-odpowiedz.pdf64-2021 Odpowiedźpdf261.65 KB85nie2021-07-07 08:43:22Joanna Chilińska2021-07-07 08:43:43Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-07 08:44:16Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-07 08:43:43Joanna Chilińskautworzenie-pliku64-2021 Odpowiedź.pdf2021-07-07 08:43:22Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55250/56-2021-odpowiedz.pdf56-2021 Odpowiedźpdf150.17 KB49nie2021-07-01 08:09:46Joanna Chilińska2021-07-01 08:10:14Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-01 08:10:14Joanna Chilińskautworzenie-pliku56-2021 Odpowiedź.pdf2021-07-01 08:09:46Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55249/53-2021-odpowiedz.pdf53-2021 Odpowiedźpdf148 KB54nie2021-07-01 08:09:46Joanna Chilińska2021-07-01 08:10:14Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-01 08:10:14Joanna Chilińskautworzenie-pliku53-2021 Odpowiedź.pdf2021-07-01 08:09:46Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55248/47-2021-odpowiedz.pdf47-2021 Odpowiedźpdf222.75 KB38nie2021-07-01 08:09:07Joanna Chilińska2021-07-01 08:09:28Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-01 08:10:14Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-01 08:09:41Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-01 08:09:28Joanna Chilińskautworzenie-pliku47-2021 Odpowiedź.pdf2021-07-01 08:09:07Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55235/78-2021-interpelacja.pdf78-2021 Interpelacjapdf388.66 KB72nie2021-06-29 12:59:29Joanna Chilińska2021-07-01 08:08:28Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-01 08:10:14Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-01 08:09:41Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-01 08:09:28Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-01 08:08:40Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-01 08:08:28Joanna Chilińskautworzenie-pliku78-2021 Interpelacja.pdf2021-06-29 12:59:29Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55234/77-2021-interpelacja.pdf77-2021 Interpelacjapdf159.69 KB75nie2021-06-29 12:59:28Joanna Chilińska2021-07-01 07:55:00Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-01 08:06:12Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-01 08:05:28Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-01 08:04:29Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-01 08:03:28Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-01 07:55:00Joanna Chilińskautworzenie-pliku77-2021 Interpelacja.pdf2021-06-29 12:59:28Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55233/76-2021-interpelacja.pdf76-2021 Interpelacjapdf168.26 KB71nie2021-06-29 12:59:27Joanna Chilińska2021-07-01 07:53:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-01 07:53:36Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-01 07:53:31Joanna Chilińskautworzenie-pliku76-2021 Interpelacja.pdf2021-06-29 12:59:27Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55232/75-2021-interpelacja.pdf75-2021 Interpelacjapdf171.53 KB65nie2021-06-29 12:59:27Joanna Chilińska2021-07-01 07:52:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-01 07:53:36Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-01 07:53:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-01 07:52:31Joanna Chilińskautworzenie-pliku75-2021 Interpelacja.pdf2021-06-29 12:59:27Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55231/74-2021-interpelacja.pdf74-2021 Interpelacjapdf156.66 KB63nie2021-06-29 12:59:26Joanna Chilińska2021-07-01 07:51:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-01 07:53:36Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-01 07:53:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-01 07:52:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-07-01 07:51:31Joanna Chilińskautworzenie-pliku74-2021 Interpelacja.pdf2021-06-29 12:59:26Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55230/73-2021-interpelacja.pdf73-2021 Interpelacjapdf1023.35 KB93nie2021-06-29 12:59:26Joanna Chilińska2021-06-29 13:18:39Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-29 13:18:39Joanna Chilińskautworzenie-pliku73-2021 Interpelacja.pdf2021-06-29 12:59:26Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55229/72-2021-interpelacja.pdf72-2021 Interpelacjapdf484.98 KB53nie2021-06-29 12:59:25Joanna Chilińska2021-06-29 13:04:57Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-29 13:04:57Joanna Chilińskautworzenie-pliku72-2021 Interpelacja.pdf2021-06-29 12:59:25Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55228/71-2021-interpelacja.pdf71-2021 Interpelacjapdf456.91 KB88nie2021-06-29 12:59:24Joanna Chilińska2021-06-29 13:02:09Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-29 13:02:09Joanna Chilińskautworzenie-pliku71-2021 Interpelacja.pdf2021-06-29 12:59:24Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55227/70-2021-interpelacja.pdf70-2021 Interpelacjapdf425.68 KB69nie2021-06-29 12:59:24Joanna Chilińska2021-06-29 13:00:43Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-29 13:02:09Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-29 13:01:43Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-29 13:00:43Joanna Chilińskautworzenie-pliku70-2021 Interpelacja.pdf2021-06-29 12:59:24Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55188/68-2021-odpowiedz.pdf68-2021 Odpowiedźpdf384.35 KB53nie2021-06-29 10:23:30Joanna Chilińska2021-06-29 10:23:54Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-29 10:23:54Joanna Chilińskautworzenie-pliku68-2021 Odpowiedź.pdf2021-06-29 10:23:30Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55169/69-2021-odpowiedz.pdf69-2021 Odpowiedźpdf295.71 KB62nie2021-06-24 08:05:38Joanna Chilińska2021-06-24 08:05:57Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-24 08:05:57Joanna Chilińskautworzenie-pliku69-2021 Odpowiedź.pdf2021-06-24 08:05:38Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55145/67-2021-odpowiedz.pdf67-2021 Odpowiedźpdf219.85 KB61nie2021-06-21 11:08:55Joanna Chilińska2021-06-21 11:09:15Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-21 11:09:15Joanna Chilińskautworzenie-pliku67-2021 Odpowiedź.pdf2021-06-21 11:08:55Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55144/68-2021-odpowiedz.pdf68-2021 Odpowiedźpdf527.13 KB50nie2021-06-21 10:55:53Joanna Chilińska2021-06-21 10:56:19Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-21 10:56:51Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-21 10:56:19Joanna Chilińskautworzenie-pliku68-2021 Odpowiedź.pdf2021-06-21 10:55:53Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55143/59-2021-odpowiedz.pdf59-2021 Odpowiedźpdf202.03 KB47nie2021-06-21 10:55:51Joanna Chilińska2021-06-21 10:56:51Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-21 10:56:51Joanna Chilińskautworzenie-pliku59-2021 Odpowiedź.pdf2021-06-21 10:55:51Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55142/58-2021-odpowiedz.pdf58-2021 Odpowiedźpdf190.3 KB54nie2021-06-21 10:55:50Joanna Chilińska2021-06-21 10:56:51Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-21 10:56:51Joanna Chilińskautworzenie-pliku58-2021 Odpowiedź.pdf2021-06-21 10:55:50Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55078/69-2021-interpelacja.pdf69-2021 Interpelacjapdf478.29 KB57nie2021-06-17 10:41:45Joanna Chilińska2021-06-17 11:29:11Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-17 11:29:11Joanna Chilińskautworzenie-pliku69-2021 Interpelacja.pdf2021-06-17 10:41:45Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55077/68-2021-interpelacja.pdf68-2021 Interpelacjapdf689.88 KB45nie2021-06-17 10:41:45Joanna Chilińska2021-06-17 11:28:20Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-17 11:29:11Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-17 11:28:45Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-17 11:28:20Joanna Chilińskautworzenie-pliku68-2021 Interpelacja.pdf2021-06-17 10:41:45Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55076/67-2021-interpelacja.pdf67-2021 Interpelacjapdf1.24 MB72nie2021-06-17 10:41:44Joanna Chilińska2021-06-17 11:26:20Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-17 11:29:11Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-17 11:28:45Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-17 11:28:20Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-17 11:27:45Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-17 11:27:20Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-17 11:26:45Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-17 11:26:20Joanna Chilińskautworzenie-pliku67-2021 Interpelacja.pdf2021-06-17 10:41:44Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55075/66-2021-odpowiedz.pdf66-2021 Odpowiedźpdf354.88 KB120nie2021-06-17 10:41:43Joanna Chilińska2021-06-17 10:44:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-17 10:44:31Joanna Chilińskautworzenie-pliku66-2021 Odpowiedź.pdf2021-06-17 10:41:43Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55074/65-2021-odpowiedz.pdf65-2021 Odpowiedźpdf209.81 KB98nie2021-06-17 10:41:43Joanna Chilińska2021-06-17 10:44:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-17 10:44:31Joanna Chilińskautworzenie-pliku65-2021 Odpowiedź.pdf2021-06-17 10:41:43Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55073/64-2021-przekazanie.pdf64-2021 Przekazaniepdf217.63 KB97nie2021-06-17 10:41:42Joanna Chilińska2021-06-17 10:43:57Joanna Chilińskamodyfikacja-wlasciwosci-pliku2021-07-07 08:43:02Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-17 10:44:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-17 10:43:57Joanna Chilińskautworzenie-pliku64-2021 Odpowiedź.pdf2021-06-17 10:41:42Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55072/63-2021-odpowiedz.pdf63-2021 Odpowiedźpdf185.95 KB51nie2021-06-17 10:41:42Joanna Chilińska2021-06-17 10:44:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-17 10:44:31Joanna Chilińskautworzenie-pliku63-2021 Odpowiedź.pdf2021-06-17 10:41:42Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55071/60-2021-odpowiedz.pdf60-2021 odpowiedźpdf288.94 KB107nie2021-06-17 10:41:41Joanna Chilińska2021-06-17 10:42:57Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-17 10:44:31Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-17 10:43:57Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-17 10:42:57Joanna Chilińskautworzenie-pliku60-2021 odpowiedź.pdf2021-06-17 10:41:41Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55056/62-2021-odpowiedz.pdf62-2021 Odpowiedźpdf211.19 KB57nie2021-06-16 07:52:06Joanna Chilińska2021-06-16 07:53:17Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-16 07:53:28Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-16 07:53:17Joanna Chilińskautworzenie-pliku62-2021 Odpowiedź.pdf2021-06-16 07:52:06Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55055/54-2021-odpowiedz.pdf54-2021 Odpowiedźpdf225.15 KB52nie2021-06-16 07:52:06Joanna Chilińska2021-06-16 07:53:28Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-16 07:53:28Joanna Chilińskautworzenie-pliku54-2021 Odpowiedź.pdf2021-06-16 07:52:06Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55054/52-2021-odpowiedz.pdf52-2021 Odpowiedźpdf216.16 KB40nie2021-06-16 07:52:05Joanna Chilińska2021-06-16 07:53:28Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-16 07:53:28Joanna Chilińskautworzenie-pliku52-2021 Odpowiedź.pdf2021-06-16 07:52:05Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55045/55-2021-odpowiedz.pdf55-2021 Odpowiedźpdf206.41 KB54nie2021-06-09 11:40:59Joanna Chilińska2021-06-09 11:41:42Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-09 11:41:42Joanna Chilińskautworzenie-pliku55-2021 Odpowiedź.pdf2021-06-09 11:40:59Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55044/51-2021-odpowiedz.pdf51-2021 Odpowiedźpdf190 KB70nie2021-06-09 11:40:59Joanna Chilińska2021-06-09 11:41:40Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-09 11:41:42Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-09 11:41:40Joanna Chilińskautworzenie-pliku51-2021 Odpowiedź.pdf2021-06-09 11:40:59Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55043/45-2021-odpowiedz.pdf45-2021 Odpowiedźpdf261.21 KB86nie2021-06-09 11:40:58Joanna Chilińska2021-06-09 11:41:19Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-09 11:41:42Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-09 11:41:40Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-09 11:41:22Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-09 11:41:19Joanna Chilińskautworzenie-pliku45-2021 Odpowiedź.pdf2021-06-09 11:40:58Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55042/66-2021-interpelacja.pdf66-2021 Interpelacjapdf357.21 KB69nie2021-06-09 10:40:46Joanna Chilińska2021-06-09 11:27:34Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-09 11:27:34Joanna Chilińskautworzenie-pliku66-2021 Interpelacja.pdf2021-06-09 10:40:46Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55041/65-2021-interpelacja.pdf65-2021 Interpelacjapdf423.46 KB116nie2021-06-09 10:40:45Joanna Chilińska2021-06-09 11:25:20Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-09 11:25:20Joanna Chilińskautworzenie-pliku65-2021 Interpelacja.pdf2021-06-09 10:40:45Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55040/64-2021-interpelacja.pdf64-2021 Interpelacjapdf335.42 KB85nie2021-06-09 10:40:44Joanna Chilińska2021-06-09 11:22:43Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-09 11:22:43Joanna Chilińskautworzenie-pliku64-2021 Interpelacja.pdf2021-06-09 10:40:44Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55039/63-2021-interpelacja.pdf63-2021 Interpelacjapdf617.2 KB64nie2021-06-09 10:40:44Joanna Chilińska2021-06-09 11:19:35Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-09 11:19:35Joanna Chilińskautworzenie-pliku63-2021 Interpelacja.pdf2021-06-09 10:40:44Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55038/62-2021-interpelacja.pdf62-2021 Interpelacjapdf472.82 KB57nie2021-06-09 10:40:43Joanna Chilińska2021-06-09 11:17:36Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-09 11:17:36Joanna Chilińskautworzenie-pliku62-2021 Interpelacja.pdf2021-06-09 10:40:43Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55037/61-2021-interpelacja.pdf61-2021 Interpelacjapdf355.7 KB81nie2021-06-09 10:40:42Joanna Chilińska2021-06-09 11:05:36Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-09 11:05:36Joanna Chilińskautworzenie-pliku61-2021 Interpelacja.pdf2021-06-09 10:40:42Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55036/60-2021-interpelacja.pdf60-2021 Interpelacjapdf334.59 KB80nie2021-06-09 10:40:42Joanna Chilińska2021-06-09 10:47:30Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-09 10:47:30Joanna Chilińskautworzenie-pliku60-2021 Interpelacja.pdf2021-06-09 10:40:42Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55035/59-2021-interpelacja.pdf59-2021 Interpelacjapdf259.98 KB50nie2021-06-09 10:40:41Joanna Chilińska2021-06-09 10:46:16Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-09 10:47:30Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-09 10:47:16Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-09 10:46:47Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-09 10:46:16Joanna Chilińskautworzenie-pliku59-2021 Interpelacja.pdf2021-06-09 10:40:41Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/55034/58-2021-interpelacja.pdf58-2021 Interpelacjapdf267.6 KB77nie2021-06-09 10:40:40Joanna Chilińska2021-06-09 10:41:47Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-09 10:41:50Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-09 10:41:47Joanna Chilińskautworzenie-pliku58-2021 Interpelacja.pdf2021-06-09 10:40:40Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54980/57-2021-odpowiedz.pdf57-2021 Odpowiedźpdf856.99 KB98nie2021-06-01 11:29:53Joanna Chilińska2021-06-01 11:30:15Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-06-01 11:30:15Joanna Chilińskautworzenie-pliku57-2021 Odpowiedź.pdf2021-06-01 11:29:53Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54899/57-2021-interpelacja.pdf57-2021 Interpelacjapdf221.81 KB64nie2021-05-25 10:07:07Joanna Chilińska2021-05-26 09:36:04Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-05-26 09:36:04Joanna Chilińskautworzenie-pliku57-2021 Interpelacja.pdf2021-05-25 10:07:07Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54898/56-2021-interpelacja.pdf56-2021 Interpelacjapdf283.03 KB73nie2021-05-25 10:07:06Joanna Chilińska2021-05-26 09:34:43Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-05-26 09:34:43Joanna Chilińskautworzenie-pliku56-2021 Interpelacja.pdf2021-05-25 10:07:06Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54897/55-2021-interpelacja.pdf55-2021 Interpelacjapdf278.52 KB52nie2021-05-25 10:07:06Joanna Chilińska2021-05-26 09:29:41Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-05-26 09:29:41Joanna Chilińskautworzenie-pliku55-2021 Interpelacja.pdf2021-05-25 10:07:06Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54896/54-2021-interpelacja.pdf54-2021 Interpelacjapdf290.02 KB55nie2021-05-25 10:07:05Joanna Chilińska2021-05-26 09:27:11Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-05-26 09:27:11Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-05-26 09:27:11Joanna Chilińskautworzenie-pliku54-2021 Interpelacja.pdf2021-05-25 10:07:05Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54895/53-2021-interpelacja.pdf53-2021 Interpelacjapdf308.33 KB81nie2021-05-25 10:07:05Joanna Chilińska2021-05-26 09:24:30Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-05-26 09:24:30Joanna Chilińskautworzenie-pliku53-2021 Interpelacja.pdf2021-05-25 10:07:05Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54894/52-2021-interpelacja.pdf52-2021 Interpelacjapdf264.46 KB50nie2021-05-25 10:07:04Joanna Chilińska2021-05-26 09:21:24Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-05-26 09:21:24Joanna Chilińskautworzenie-pliku52-2021 Interpelacja.pdf2021-05-25 10:07:04Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54893/51-2021-interpelacja.pdf51-2021 Interpelacjapdf320.94 KB46nie2021-05-25 10:07:03Joanna Chilińska2021-05-26 09:19:47Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-05-26 09:19:47Joanna Chilińskautworzenie-pliku51-2021 Interpelacja.pdf2021-05-25 10:07:03Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54892/50-2021-interpelacja.pdf50-2021 Interpelacjapdf365.99 KB82nie2021-05-25 10:07:03Joanna Chilińska2021-05-26 09:15:26Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-05-26 09:15:26Joanna Chilińskautworzenie-pliku50-2021 Interpelacja.pdf2021-05-25 10:07:03Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54891/49-2021-odpowiedz.pdf49-2021 Odpowiedźpdf2.65 MB115nie2021-05-25 10:07:02Joanna Chilińska2021-05-26 09:13:16Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-05-26 09:13:16Joanna Chilińskautworzenie-pliku49-2021 Odpowiedź.pdf2021-05-25 10:07:02Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54890/48-2021-odpowiedz.pdf48-2021 Odpowiedźpdf204.15 KB50nie2021-05-25 10:07:01Joanna Chilińska2021-05-25 10:08:52Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-05-25 10:08:52Joanna Chilińskautworzenie-pliku48-2021 Odpowiedź.pdf2021-05-25 10:07:01Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54875/46-2021-odpowiedz.pdf46-2021 Odpowiedźpdf246.23 KB56nie2021-05-21 07:13:09Joanna Chilińska2021-05-21 07:14:18Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-05-21 07:14:18Joanna Chilińskautworzenie-pliku46-2021 Odpowiedź.pdf2021-05-21 07:13:09Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54826/45-2021-przekazanie.pdf45-2021 Przekazaniepdf174.38 KB85nie2021-05-19 07:38:09Joanna Chilińska2021-05-19 07:38:25Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-05-19 07:38:25Joanna Chilińskautworzenie-pliku45-2021 Przekazanie.pdf2021-05-19 07:38:09Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54749/48-2021-interpelacja.pdf48-2021 Interpelacjapdf376.31 KB42nie2021-05-05 12:06:02Joanna Chilińska2021-05-05 12:14:56Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-05-05 12:14:56Joanna Chilińskautworzenie-pliku48-2021 Interpelacja.pdf2021-05-05 12:06:02Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54748/47-2021-interpelacja.pdf47-2021 interpelacjapdf494.37 KB57nie2021-05-05 12:06:02Joanna Chilińska2021-05-05 12:13:34Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-05-05 12:14:56Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-05-05 12:14:34Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-05-05 12:13:34Joanna Chilińskautworzenie-pliku47-2021 interpelacja.pdf2021-05-05 12:06:02Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54747/46-2021-interpelacja.pdf46-2021 Interpelacjapdf474.9 KB63nie2021-05-05 12:06:01Joanna Chilińska2021-05-05 12:10:34Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-05-05 12:14:56Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-05-05 12:14:34Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-05-05 12:13:34Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-05-05 12:12:34Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-05-05 12:11:34Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-05-05 12:10:34Joanna Chilińskautworzenie-pliku46-2021 Interpelacja.pdf2021-05-05 12:06:01Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54703/43-2021-odpowiedz.pdf43-2021 Odpowiedźpdf244.84 KB83nie2021-04-30 10:53:41Joanna Chilińska2021-04-30 10:54:17Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 10:54:29Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 10:54:17Joanna Chilińskautworzenie-pliku43-2021 Odpowiedź.pdf2021-04-30 10:53:41Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54700/42-2021-odpowiedz.pdf42-2021 Odpowiedźpdf347.79 KB119nie2021-04-30 10:47:58Joanna Chilińska2021-04-30 10:54:17Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 10:54:29Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 10:54:17Joanna Chilińskautworzenie-pliku42-2021 Odpowiedź.pdf2021-04-30 10:47:58Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54697/40-2021-odpowiedz.pdf40-2021 Odpowiedźpdf166.91 KB108nie2021-04-30 08:35:33Joanna Chilińska2021-04-30 08:38:00Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 10:54:29Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 09:08:04Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 09:07:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 09:06:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 09:05:06Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 09:04:04Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 09:03:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 09:02:04Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 09:01:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 09:00:04Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 08:59:04Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 08:58:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 08:57:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 08:56:05Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 08:55:04Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 08:54:03Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 08:53:02Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 08:52:02Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 08:51:03Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 08:50:02Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 08:49:03Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 08:48:03Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 08:47:03Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 08:46:03Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 08:45:03Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 08:44:02Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 08:43:03Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 08:42:03Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 08:41:03Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 08:40:01Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 08:39:01Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-30 08:38:00Joanna Chilińskautworzenie-pliku40-2021 Odpowiedź.pdf2021-04-30 08:35:33Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54696/41-2021-odpowiedz.pdf41-2021 Odpowiedźpdf241.76 KB74nie2021-04-29 11:21:48Joanna Chilińska2021-04-29 11:22:10Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-29 11:22:10Joanna Chilińskautworzenie-pliku41-2021 Odpowiedź.pdf2021-04-29 11:21:48Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54677/44-2021-odpowiedz.pdf44-2021 Odpowiedźpdf232.8 KB102nie2021-04-28 08:32:18Joanna Chilińska2021-04-28 08:32:45Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-28 08:32:45Joanna Chilińskautworzenie-pliku44-2021 Odpowiedź.pdf2021-04-28 08:32:18Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54676/45-2021-interpelacja.pdf45-2021 Interpelacjapdf280.82 KB84nie2021-04-28 08:23:49Joanna Chilińska2021-04-28 08:24:06Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-28 08:24:06Joanna Chilińskautworzenie-pliku45-2021 Interpelacja.pdf2021-04-28 08:23:49Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54654/43-2021-interpelacja.pdf43-2021 Interpelacjapdf339.08 KB65nie2021-04-26 07:58:44Joanna Chilińska2021-04-26 07:59:06Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-26 07:59:06Joanna Chilińskautworzenie-pliku43-2021 Interpelacja.pdf2021-04-26 07:58:44Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54630/44-2021-interpelacja.pdf44-2021 Interpelacjapdf520.51 KB92nie2021-04-22 10:16:12Joanna Chilińska2021-04-22 10:22:07Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-22 10:22:07Joanna Chilińskautworzenie-pliku44-2021 Interpelacja.pdf2021-04-22 10:16:12Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54629/42-2021-interpelacja.pdf42-2021 Interpelacjapdf463.14 KB114nie2021-04-22 10:16:11Joanna Chilińska2021-04-22 10:20:24Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-22 10:22:07Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-22 10:21:24Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-22 10:20:24Joanna Chilińskautworzenie-pliku42-2021 Interpelacja.pdf2021-04-22 10:16:11Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54628/41-2021-interpelacja.pdf41-2021 Interpelacjapdf312.48 KB98nie2021-04-22 10:16:11Joanna Chilińska2021-04-22 10:17:25Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-22 10:22:07Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-22 10:21:24Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-22 10:20:24Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-22 10:19:24Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-22 10:18:24Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-22 10:17:25Joanna Chilińskautworzenie-pliku41-2021 Interpelacja.pdf2021-04-22 10:16:11Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54584/91-2020-odpowiedz.pdf91-2020 Odpowiedźpdf1.1 MB174nie2021-04-22 09:40:55Joanna Chilińska2021-04-22 09:41:18Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-22 09:41:18Joanna Chilińskautworzenie-pliku91-2020 Odpowiedź.pdf2021-04-22 09:40:55Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54580/40-2021-interpelacja.pdf40-2021 Interpelacjapdf393.38 KB111nie2021-04-19 10:50:59Joanna Chilińska2021-04-19 10:51:15Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-19 10:51:15Joanna Chilińskautworzenie-pliku40-2021 Interpelacja.pdf2021-04-19 10:50:59Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54510/36-2021-odpowiedz.pdf36-2021 Odpowiedźpdf414.37 KB62nie2021-04-09 13:52:33Joanna Chilińska2021-04-09 13:53:06Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-09 13:53:06Joanna Chilińskautworzenie-pliku36-2021 Odpowiedź.pdf2021-04-09 13:52:33Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54509/35-2021-odpowiedz.pdf35-2021 Odpowiedźpdf211.58 KB65nie2021-04-09 13:52:32Joanna Chilińska2021-04-09 13:53:06Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-09 13:53:06Joanna Chilińskautworzenie-pliku35-2021 Odpowiedź.pdf2021-04-09 13:52:32Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54503/37-2021-odpowiedz.pdf37-2021 Odpowiedźpdf459.48 KB84nie2021-04-07 15:04:36Joanna Chilińska2021-04-07 15:05:34Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-07 15:05:34Joanna Chilińskautworzenie-pliku37-2021 Odpowiedź.pdf2021-04-07 15:04:36Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54499/19-2021-odpowiedz.pdf19-2021 Odpowiedźpdf764.54 KB51nie2021-04-07 12:36:26Joanna Chilińska2021-04-07 12:36:44Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-07 12:36:44Joanna Chilińskautworzenie-pliku19-2021 Odpowiedź.pdf2021-04-07 12:36:26Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54498/31-2021-odpowiedz.pdf31-2021 Odpowiedźpdf516.34 KB73nie2021-04-07 12:23:47Joanna Chilińska2021-04-07 12:24:35Joanna Chilińskadodanie-pliku-do-strony2021-04-07 12:24:35Joanna Chilińskautworzenie-pliku31-2021 Odpowiedź.pdf2021-04-07 12:23:47Joanna Chilińskahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/54434/32-2021-odpowiedz.pdf32-2021 Odpowiedźpdf140.94 KB56nie2021-03-31 10:29:19Joanna Chilińska2021-03-31 10:30:02