http://bip-prudnik.skycms.com.pl/8060/podatki-i-formularze-na-2022-r.htmlPodatki i formularze na 2022 r.PODATKIPodatki i formularze na 2022 r.

S T A W K I   P O D A T K O W E


  1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

UCHWAŁA NR LII/859/2021 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

PDFUCHWAŁA NR LII- 859-2021 STAWKI PODATKU.pdf (2,07MB)

ULGI PODATKOWE

Wniosek-art 67a O. p..docx
Ośw. o stanie majątkowym.doc
1407 Formularz de minimis.xlsx
Art 67a Komentarz.docx
Formularz inna pomoc niż de minimis.DOC
Wzór oświadczenia de minimis.docx
wniosek o zwolnienie i ulgę de minimis.docx
Formularz-informacji-do-pomocy-de-minimis-w-rolnictwie-lub-rybolowstwie.doc


  1. PODATEK ROLNY

Stawka podatku rolnego w 2022 r. wynosi

- 153,70 zł/ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych,
- 307,40 zł/ha fizyczny dla pozostałych gruntów.

Ulga inwestycyjna w rolnictwie

WZÓR wniosku o ulgę inwestycyjną w pod. rolnym.doc
Zestawienie poniesionych wydatków.docx
Formularz pomoc inna niż de minimis.docx


  1. PODATEK LEŚNY

Stawka podatku leśnego w 2022 r. wynosi:

- stawka podstawowa - 46,6972 zł/ha fizyczny,

- obniżona o 50 %        - 23,3486 zł/ha fizyczny.

  1. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

UCHWAŁA NR XVII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR XVII2102015 na 2016 Śr. transp.akt.pdf

UCHWAŁA NR XXXI/514/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 października 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała zmieniająca Nr XXXI-514-2016 od 2017 śr. transp..pdf


FORMULARZE PODATKOWE


  1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

Formularze stanowią załączniki do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104)

IN-1 za 2019 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

PDFIN-1.pdf 

ZIN-1 za 2019 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

PDFZIN-1.pdf

ZIN-2 za 2019 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

PDFZIN-2.pdf

ZIN-3 za 2019 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

PDFZIN-3.pdf

DN-1 za 2019 - Deklaracja na podatek od nieruchomości - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

PDFDN-1.pdf

ZDN-1 za 2019 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

PDFZDN-1.pdf

ZDN-2 za 2019 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

PDFZDN-2.pdf


  1. PODATEK ROLNY:

Formularze stanowią załączniki  do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105)

IR-1 za 2019 - Informacja o gruntach - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

PDFIR-1.pdf

ZIR-1 za 2019 - załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

PDFZIR-1.pdf

ZIR-2 za 2019 - załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

PDFZIR-2.pdf

ZIR-3 za 2019 - załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

PDFZIR-3.pdf

DR-1 za 2019 - Deklaracja na podatek rolny - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

PDFDR-1.pdf)

ZDR-1 za 2019 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

PDFZDR-1.pdf

ZDR-2 za 2019 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

PDFZDR-2.pdf


3. PODATEK LEŚNY:

Formularze stanowią załączniki do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126)

IL-1 za 2019 – Informacja o lasach – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

PDFIL-1.pdf

ZIL-1 za 2019 - załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

PDFZIL-1.pdf

ZIL-2 za 2019 - załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

PDFZIL-2.pdf

ZIL-3 za 2019 - załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

PDFZIL-3.pdf

DL-1 za 2019 – Deklaracja na podatek leśny – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

PDFDL-1.pdf

ZDL-1 za 2019 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

PDFZDL-1.pdf

ZDL-2 za 2019 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

PDFZDL-2.pdf


  1. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
PDFDeklaracja DT-1, pdf

Załącznik DT-1A.pdf

 

]]>
2021-11-16 12:51:42Tadeusz Górecki2021-12-14 08:51:34Tadeusz GóreckiUrząd Miejski w Prudniku2021-11-16tak19352021-12-14 08:51:34Tadeusz Górecki2021-11-16 12:57:04Tadeusz Górecki2021-11-16 12:54:36Tadeusz Górecki2021-11-16 12:53:21Tadeusz Górecki2021-11-16 12:53:07Tadeusz Górecki2021-11-16 12:51:42Tadeusz Góreckihttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56921/uchwala-nr-lii-859-2021-stawki-podatku.pdfUCHWAŁA NR LII- 859-2021 STAWKI PODATKUpdf2.07 MB320nie2021-12-14 08:51:04Tadeusz Górecki2021-12-14 08:51:30Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2021-12-14 08:51:34Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2021-12-14 08:51:30Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuUCHWAŁA NR LII- 859-2021 STAWKI PODATKU.pdf2021-12-14 08:51:04Tadeusz GóreckiUchwała LI-829-2021 stawki podatkupdf2.07 MB22nie2021-11-16 12:54:11Tadeusz Górecki2021-11-16 12:54:36Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2021-12-14 08:51:34Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2021-12-14 08:51:30Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2021-11-16 12:54:36Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuUchwała LI-829-2021 stawki podatku.pdf2021-11-16 12:54:11Tadeusz Górecki