http://bip-prudnik.skycms.com.pl/6342/burmistrz-prudnika.htmlBurmistrz PrudnikaGRZEGORZ ZAWIŚLAK

BURMISTRZ PRUDNIKA

Grzegorz Zawiślak.jpeg

Kontakt:

Adres: ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik

Pokój 102

Telefon 77 406 62 00

Zadania:

Ustawowo Burmistrz sprawuje władzę wykonawczą, tj.: wykonuje uchwały Rady Miejskiej w Prudniku i zadania określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz.

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał,
  • opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
  • określanie sposobu wykonywania podjętych uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  • opracowywanie planu operacyjnej ochrony przed powodzią.

Burmistrz wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi Gminy.

W dniu 20 listopada 2018 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Prudniku Burmistrz Grzegorz Zawiślak odebrał zaświadczenie oraz złożył ślubowanie o następującej treści:

"Obejmując urząd Burmistrza Prudnika, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy Prudnik. Tak mi dopomóż Bóg."

 

 

 

JAROSŁAW SZÓSTKA

ZASTĘPCA BURMISTRZA PRUDNIKA

Jarosław Szóstka.png

Kontakt:

Adres: ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik

Pokój 102

Telefon 77 406 62 00

Mail: jaroslaw.szostka@prudnik.pl 

PDFZarządzenie nr 256-2018 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Prudnika.pdf (203,03KB)

]]>
2018-11-19 08:04:33Tadeusz Górecki2018-12-04 09:19:24Wioleta KosekUrząd Miejski w Prudniku2018-11-19tak153862018-12-04 09:19:24Wioleta Kosek2018-11-30 08:42:28Wioleta Kosek2018-11-30 08:42:06Wioleta Kosek2018-11-27 12:42:57Wioleta Kosek2018-11-27 12:42:41Wioleta Kosek2018-11-27 12:42:17Wioleta Kosek2018-11-27 12:38:42Wioleta Kosek2018-11-27 12:18:14Wioleta Kosek2018-11-19 08:04:46Tadeusz Górecki2018-11-19 08:04:33Tadeusz Góreckihttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/46035/zarzadzenie-nr-256-2018-w-sprawie-powolania-zastepcy-burmistrza-prudnika.pdfZarządzenie nr 256-2018 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Prudnikapdf203.03 KB354nie2018-11-30 08:40:08Wioleta Kosek2018-11-30 08:42:06Wioleta Kosekdodanie-pliku-do-strony2018-11-30 08:42:06Wioleta Kosekmodyfikacja-wlasciwosci-pliku2018-11-30 08:41:00Wioleta Kosekutworzenie-plikuZarządzenie nr 256-2018 w sprawie powołania.pdf2018-11-30 08:40:08Wioleta Kosekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/46034/jaroslaw-szostka.pngJarosław Szóstkapng504.17 KB7718nie2018-11-30 08:40:07Wioleta Kosek2018-11-30 08:42:06Wioleta Kosekdodanie-pliku-do-strony2018-11-30 08:42:06Wioleta Kosekutworzenie-plikuJarosław Szóstka.png2018-11-30 08:40:07Wioleta Kosekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/46018/grzegorz-zawislak.jpegGrzegorz Zawiślakjpeg239.93 KB8480nie2018-11-27 12:37:35Wioleta Kosek2018-11-27 12:38:42Wioleta Kosekdodanie-pliku-do-strony2018-11-27 12:38:42Wioleta Kosekutworzenie-plikuGrzegorz Zawiślak.jpeg2018-11-27 12:37:35Wioleta Kosek