http://bip-prudnik.skycms.com.pl/6341/sklady-osobowe-komisji-rady-miejskiej.htmlSkłady osobowe Komisji Rady MiejskiejSAMORZĄDSkłady osobowe Komisji Rady MiejskiejRada Miejska w Prudniku Uchwałami:

II/3/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. (zmien. Uchwałą nr III/23/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r., Uchwałą nr V/69/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. oraz Uchwałą nr XXII/389/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.),

II/4/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. (zmien. Uchwałą nr III/24/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. oraz Uchwałą nr XXI/367/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.),

II/5/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. (zmien. Uchwałą nr XXI/368/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.),

II/6/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. (zmien. Uchwałą nr III/25/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r., Uchwałą nr V/68/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. oraz Uchwałą nr XXI/369/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.),

II/7/2018 z dnia 26 listopada 2018 r.,

II/8/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. (zmien. Uchwałą nr III/27/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. oraz Uchwałą nr VII/83/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.),

II/9/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. (zmien. Uchwałą nr III/26/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. oraz Uchwałą nr XXI/370/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.)

powołała składy stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku

 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU:

 1. Paweł Licznar – Przewodniczący Komisji
 2. Josel Czerniak – Z-ca Przewodniczącego
 3. Rafał Bolibrzuch
 4. Zbigniew Kosiński
 5. Katarzyna Rożek
 6. Edward Mróz
 7. Urszula Rzepiela
 8. Zygmunt Trojniak
 9. Tomasz Wisła
 10. Arkadiusz Zaczyński

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU:

 1. Ludmiła Lisowska – Przewodnicząca Komisji
 2. Arkadiusz Zaczyński – Z-ca Przewodniczącej
 3. Rafał Bolibrzuch
 4. Ryszard Czeczel
 5. Marcin Domino
 6. Alicja Isalska
 7. Urszula Rzepiela
 8. Jacek Urbański
 9. Zofia Zeprzałka-Krzemień

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI ds. WSI I GOSPODARKI ROLNEJ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU:

 1. Andrzej Gajewski – Przewodniczący Komisji
 2. Rafał Bolibrzuch – Z-ca Przewodniczącego
 3. Zygmunt Bochenek
 4. Zbigniew Kosiński
 5. Marcin Krasoń
 6. Stanisław Mięczakowski

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ I BUDOWNICTWA RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU:

 1. Urszula Rzepiela – Przewodnicząca Komisji
 2. Josel Czerniak – Z-ca Przewodniczącej
 3. Zygmunt Bochenek
 4. Ryszard Czeczel
 5. Marcin Domino
 6. Andrzej Gajewski
 7. Zbigniew Kosiński
 8. Katarzyna Rożek
 9. Paweł Licznar
 10. Ludmiła Lisowska
 11. Edward Mazur
 12. Edward Mróz
 13. Zygmunt Trojniak
 14. Tomasz Wisła

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI SPRAW OBYWATELSKICH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU:

 1. Jacek Urbański – Przewodniczący Komisji
 2. Stanisław Mięczakowski – Z-ca Przewodniczącego
 3. Alicja Isalska
 4. Marcin Krasoń
 5. Ludmiła Lisowska
 6. Arkadiusz Zaczyński
 7. Zofia Zeprzałka-Krzemień

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU:

 1. Josel Czerniak – Przewodniczący Komisji
 2. Stanisław Mięczakowski – Z-ca Przewodniczącego
 3. Andrzej Gajewski
 4. Marcin Krasoń
 5. Katarzyna Licznar

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU:

 1. Zygmunt Bochenek – Przewodniczący Komisji
 2. Rafał Bolibrzuch
 3. Marcin Domino
 4. Katarzyna Rożek
 5. Jacek Urbański
 6. Tomasz Wisła

 

 

]]>
2018-11-19 08:02:56Tadeusz Górecki2021-08-31 12:03:51Joanna ChilińskaUrząd Miejski w Prudniku2018-11-19tak45432021-08-31 12:03:51Joanna Chilińska2020-03-02 10:07:02Joanna Chilińska2020-01-22 09:12:18Anna Szkwarek2019-05-09 09:30:17Wioleta Kosek2019-05-09 09:25:52Wioleta Kosek2019-02-04 13:35:18Wioleta Kosek2018-12-24 07:59:29Wioleta Kosek2018-12-24 07:57:29Wioleta Kosek2018-12-24 07:53:30Wioleta Kosek2018-11-27 12:43:55Wioleta Kosek2018-11-27 11:11:20Wioleta Kosek2018-11-19 08:03:45Tadeusz Górecki2018-11-19 08:02:56Tadeusz Górecki