http://bip-prudnik.skycms.com.pl/3815/zezwolenie-na-oproznianie-zbiornikow-bezodplywowych-wzor-wniosku.htmlZezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (wzór wniosku)OCHRONA ŚRODOWISKAZezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (wzór wniosku) 

DOCWniosek - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.doc (45,50KB)

 

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Prudnik

XLSXEwidencja udzielonych i cofnietych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie oprózniania zb.bezodpływowych i transportu niecz. ciekłych.xlsx (10,77KB)
 

]]>
2013-07-25 12:37:44Piotr Głownia2022-11-10 14:05:30Jadwiga MulikUrząd Miejski w Prudniku2013-07-25tak76982022-11-10 14:05:30Jadwiga Mulik2019-05-30 12:06:05Jadwiga Mulik2019-05-29 11:42:10Jadwiga Mulik2019-05-29 11:38:33Tadeusz Górecki2013-07-25 12:37:56Piotr Głownia2013-07-25 12:37:44Piotr Głowniahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/60129/ewidencja-udzielonych-i-cofnietych-zezwolen-na-prowadzenie-dzialalnosci-w-zakresie-oprozniania-zbbezodplywowych-i-transportu-niecz-cieklych.xlsxEwidencja udzielonych i cofnietych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie oprózniania zb.bezodpływowych i transportu niecz. ciekłychxlsx10.77 KB22nie2022-11-10 14:03:49Jadwiga Mulik2022-11-10 14:04:52Jadwiga Mulikdodanie-pliku-do-strony2022-11-10 14:05:29Jadwiga Mulikdodanie-pliku-do-strony2022-11-10 14:04:52Jadwiga Mulikutworzenie-plikuEwidencja udzielonych i cofnietych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie oprózniania zb.bezodpływowych i transportu niecz. ciekłych.xlsx2022-11-10 14:03:49Jadwiga Mulikhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/48041/wniosek-oproznianie-zbiornikow-bezodplywowych-i-transport-nieczystosci-cieklych.docWniosek - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychdoc45.5 KB338nie2019-05-29 10:28:39Jadwiga Mulik2019-05-29 11:42:10Jadwiga Mulikdodanie-pliku-do-strony2019-05-29 11:42:10Jadwiga Mulikutworzenie-plikuWniosek - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.doc2019-05-29 10:28:39Jadwiga MulikEwidencja zezwoleń na opróznianie zbiorników bezodpływowychxls31.5 KB176nie2019-05-30 12:02:26Jadwiga Mulik2019-05-30 12:06:05Jadwiga Mulikusuniecie-pliku-ze-strony2022-11-10 14:05:29Jadwiga Mulikusuniecie-pliku-ze-strony2022-11-10 14:04:52Jadwiga Mulikusuniecie-pliku-ze-strony2022-11-10 14:03:52Jadwiga Mulikdodanie-pliku-do-strony2019-05-30 12:06:05Jadwiga Mulikutworzenie-plikuEwidencja zezwoleń na opróznianie zbiorników bezodpływowych.xls2019-05-30 12:02:26Jadwiga MulikWniosek - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychpdf43.24 KB584nie2013-07-25 12:35:02Piotr Głownia2013-07-25 12:39:08Piotr Głowniausuniecie-pliku-ze-strony2019-05-29 11:38:32Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWniosek - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.pdf2013-07-25 12:35:02Piotr Głownia