http://bip-prudnik.skycms.com.pl/1721/ogloszenia-burmistrza.htmlOGŁOSZENIA BURMISTRZAInformacja o wszczęciu postępowaniahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8752/informacja-o-wszczeciu-postepowania.htmlInformacja o wszczęciu postępowaniahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8750/informacja-o-wszczeciu-postepowania.htmlOgłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opoluhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8747/ogloszenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-opolu.htmlWyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2023http://bip-prudnik.skycms.com.pl/8738/wyniki-naboru-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-na-realizacje-zadan-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-prudnik-na-rok-2023.htmlKonsultacje społeczne dla mieszkańców Dębowca i Wieszczynyhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8734/konsultacje-spoleczne-dla-mieszkancow-debowca-i-wieszczyny.htmlInformacja o wszczęciu postępowaniahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8727/informacja-o-wszczeciu-postepowania.htmlObwieszczenie Wojewody Opolskiegohttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8710/obwieszczenie-wojewody-opolskiego.htmlOgłoszenie o przeprowadzeniu konsultacjihttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8698/ogloszenie-o-przeprowadzeniu-konsultacji.htmlObwieszczenie o wydaniu decyzjihttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8697/obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji.htmlDecyzja GK.II.6220.12.2022 z dnia 10.11.2022r.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/8674/decyzja-gkii6220122022-z-dnia-10112022r.htmlOGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCHhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8661/ogloszenie-o-przystapieniu-do-zakupu-paliwa-stalego-dla-gospodarstw-domowych.htmlInformacja o wszczęciu postępowaniahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8651/informacja-o-wszczeciu-postepowania.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8648/ogloszenie-burmistrza-prudnika.htmlObwieszczenie o wszczęciu postępowaniahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8633/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania.htmlOgłoszenie Starosty Prudnickiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowychhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8629/ogloszenie-starosty-prudnickiego-o-wydaniu-decyzji-na-realizacje-inwestycji-drogowych.htmlDecyzja GK.II.6220.1.2022 z 07.09.2022r.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/8597/decyzja-gkii622012022-z-07092022r.htmlOgłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2023http://bip-prudnik.skycms.com.pl/8587/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-prudnik-na-rok-2023.htmlDecyzja GK.II.6220.9.2022 z 31.08.2022r.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/8582/decyzja-gkii622092022-z-31082022r.htmlOgłoszenie o przeprowadzeniu konsultacjihttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8581/ogloszenie-o-przeprowadzeniu-konsultacji.htmlOgłoszenie Burmistrzahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8568/ogloszenie-burmistrza.htmlOgłoszenie Burmistrzahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8567/ogloszenie-burmistrza.htmlDecyzja GK.III.6220.5.2022http://bip-prudnik.skycms.com.pl/8514/decyzja-gkiii622052022.htmlZAWIADOMIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGOhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8509/zawiadomienie-marszalka-wojewodztwa-opolskiego.htmlDecyzja nr GK.I.6220.7.2022http://bip-prudnik.skycms.com.pl/8500/decyzja-nr-gki622072022.htmlObwieszczeniehttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8494/obwieszczenie.htmlInformacja Wody Polskiehttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8478/informacja-wody-polskie.htmlObwieszczeniehttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8460/obwieszczenie.htmlOBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRUDNIKAhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8392/obwieszczenie-burmistrza-prudnika.htmlOGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO W OPOLUhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8391/ogloszenie-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku-ruchomego-w-wojewodzkim-inspektoracie-nadzoru-budowlanego-w-opolu.htmlDecyzja nr GK.III.6220.11.2021http://bip-prudnik.skycms.com.pl/8388/decyzja-nr-gkiii6220112021.htmlInformacja o wszczęciu postępowaniahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8380/informacja-o-wszczeciu-postepowania.htmlInformacja o wszczęciu postępowania Wody Polskiehttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8374/informacja-o-wszczeciu-postepowania-wody-polskie.htmlOBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRUDNIKAhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8370/obwieszczenie-burmistrza-prudnika.htmlDecyzja nr GK.III.6220.14.2021http://bip-prudnik.skycms.com.pl/8358/decyzja-nr-gkiii6220142021.htmlInfomacja o wszczęciu postępowania Wody Polskiehttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8357/infomacja-o-wszczeciu-postepowania-wody-polskie.htmlDecyzja nr 10/G/2022http://bip-prudnik.skycms.com.pl/8333/decyzja-nr-10g2022.htmlObwieszczenie o wydaniu decyzjihttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8323/obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji.htmlObwieszczenie Wojewody Opolskiegohttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8314/obwieszczenie-wojewody-opolskiego.htmlObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczankahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8296/obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-czesci-wsi-laka-prudnicka-i-moszczanka.htmlInformacja o wszczęciu postępowaniahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8278/informacja-o-wszczeciu-postepowania.htmlInformacja o wszczęciu postępowaniahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8273/informacja-o-wszczeciu-postepowania.htmlObwieszczenie o wszczęciu postępowaniahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8258/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania.htmlPKP S.A. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomościhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8237/pkp-sa-oglasza-przetarg-pisemny-nieograniczony-na-zbycie-nieruchomosci.htmlOgłoszenie nr 1/2022http://bip-prudnik.skycms.com.pl/8228/ogloszenie-nr-12022.htmlInformacja o wszczęciu postępowania Wody Polskiehttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8225/informacja-o-wszczeciu-postepowania-wody-polskie.htmlObwieszczenie Wojewody Opolskiegohttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8174/obwieszczenie-wojewody-opolskiego.htmlWyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2022http://bip-prudnik.skycms.com.pl/8125/wyniki-naboru-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-na-realizacje-zadan-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-prudnik-na-rok-2022.htmlObwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 23.12.2021r.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/8123/obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-z-dnia-23122021r.htmlObwieszczenie o wszczęciu postępowaniahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/8085/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania.htmlDecyzja środowiskowa z 07.10.2021 r.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/8004/decyzja-srodowiskowa-z-07102021-r.htmlInformacja o wszczęciu postępowaniahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7996/informacja-o-wszczeciu-postepowania.htmlKomunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynkówhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7943/komunikat-miedzywojewodzkiego-cechu-kominiarzy-do-wlascicieli-zarzadcow-i-uzytkownikow-budynkow.htmlOgłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2022http://bip-prudnik.skycms.com.pl/7940/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-prudnik-na-rok-2022.htmlInformacja o wszczęciu postępowaniahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7937/informacja-o-wszczeciu-postepowania.htmlObwieszczenie o konsultacjach projektu uchwały antysmogowejhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7896/obwieszczenie-o-konsultacjach-projektu-uchwaly-antysmogowej.htmlOGŁOSZENIE BURMISTRZA PRUDNIKAhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7859/ogloszenie-burmistrza-prudnika.htmlOGŁOSZENIE BURMISTRZA PRUDNIKAhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7811/ogloszenie-burmistrza-prudnika.htmlZawiadomienie o wszczęciu postępwania z dnia 18.05.2021 r.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/7788/zawiadomienie-o-wszczeciu-postepwania-z-dnia-18052021-r.htmlDecyzja - pozwolenie wodnoprawnehttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7786/decyzja-pozwolenie-wodnoprawne.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7720/ogloszenie-burmistrza-prudnika.htmlInformacja o wszczęciu postępowaniahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7717/informacja-o-wszczeciu-postepowania.htmlOGŁOSZENIE BURMISTRZA PRUDNIKAhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7646/ogloszenie-burmistrza-prudnika.htmlInformacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnegohttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7644/informacja-o-wszczeciu-postepowania-wodnoprawnego.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7602/ogloszenie-burmistrza-prudnika.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7601/ogloszenie-burmistrza-prudnika.htmlWyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2021http://bip-prudnik.skycms.com.pl/7574/wyniki-naboru-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-na-realizacje-zadan-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-prudnik-na-rok-2021.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7523/ogloszenie-burmistrza-prudnika.htmlInformacja o wszczęciu postępowaniahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7508/informacja-o-wszczeciu-postepowania.htmlZawiadomieniehttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7504/zawiadomienie.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7499/ogloszenie-burmistrza-prudnika.htmlObwieszczenie Burmistrza Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7455/obwieszczenie-burmistrza-prudnika.htmlOcena jakości wody przeznaczonej do spożyciahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7452/ocena-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia.htmlZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYhttp://prudnik.skycms.com.pl/7451/zaproszenie-do-zlozenia-oferty.htmlInformacja o wszczęciu postępowaniahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7444/informacja-o-wszczeciu-postepowania.htmlOgłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2021http://bip-prudnik.skycms.com.pl/7425/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-prudnik-na-rok-2021.htmlOBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRUDNIKA z dnia 26.08.2020r.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/7410/obwieszczenie-burmistrza-prudnika-z-dnia-26082020r.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7398/ogloszenie-burmistrza-prudnika.htmlOBWIESZCZENIEhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7394/obwieszczenie.htmlInformacja o wszczęciu postępowaniahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7393/informacja-o-wszczeciu-postepowania.htmlKomunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzyhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7387/komunikat-miedzywojewodzkiego-cechu-kominiarzy.htmlOBWIESZCZENIEhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7371/obwieszczenie.htmlObwieszczenie Wojewody Opolskiegohttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7367/obwieszczenie-wojewody-opolskiego.htmlInformacja o wszczęciu postępowaniahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7359/informacja-o-wszczeciu-postepowania.htmlObwieszczenie Wojewody Opolskiegohttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7349/obwieszczenie-wojewody-opolskiego.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7334/ogloszenie-burmistrza-prudnika.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7333/ogloszenie-burmistrza-prudnika.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7332/ogloszenie-burmistrza-prudnika.htmlObwieszczenie Wojewody Opolskiegohttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7330/obwieszczenie-wojewody-opolskiego.htmlOBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGOhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7316/obwieszczenie-wojewody-opolskiego.htmlZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIAhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7300/zawiadomienie-o-wszczeciu-postepowania.htmlInformacja o wszczęciu postepowania z 05.06.2020r.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/7287/informacja-o-wszczeciu-postepowania-z-05062020r.htmlObwieszczenie Burmistrza Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7280/obwieszczenie-burmistrza-prudnika.htmlObwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiegohttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7276/obwieszczenie-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego.htmlInformacja o wszczęciu postępowaniahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7259/informacja-o-wszczeciu-postepowania.htmlZawiadomienie o wszczęciu postępowaniahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7258/zawiadomienie-o-wszczeciu-postepowania.htmlINFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO REALIZACJI PROJEKTUhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7212/informacja-o-przystapieniu-do-realizacji-projektu.htmlOGŁOSZENIE BURMISTRZA PRUDNIKA Z DNIA 04 MARCA 2020 ROKUhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7117/ogloszenie-burmistrza-prudnika-z-dnia-04-marca-2020-roku.htmlInformacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie, o wszczęciu postępowania wodnoprawnego,http://bip-prudnik.skycms.com.pl/7068/informacja-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-opolu-pgw-wody-polskie-o-wszczeciu-postepowania-wodnoprawnego.htmlObwieszczenie Burmistrza Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/7028/obwieszczenie-burmistrza-prudnika.htmlWyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2020http://bip-prudnik.skycms.com.pl/6991/wyniki-naboru-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-na-realizacje-zadan-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-prudnik-na-rok-2020.htmlOgłoszenie Burmistrzahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/6928/ogloszenie-burmistrza.htmlOGŁOSZENIE BURMISTRZAhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/6927/ogloszenie-burmistrza.htmlOgłoszenie Burmistrzahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/6829/ogloszenie-burmistrza.htmlOgłoszenie Burmistrzahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/6828/ogloszenie-burmistrza.htmlOgłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2020http://bip-prudnik.skycms.com.pl/6813/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-prudnik-na-rok-2020.htmlObwieszczenie Burmistrza Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/6758/obwieszczenie-burmistrza-prudnika.htmlOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka, w gminie Prudnikhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/6734/ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-czesci-wsi-szybowice-czesci-wsi-mieszkowice-i-czesci-wsi-rudziczka-w-gminie-prudnik.htmlOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej jednostce wojskowej w Prudnikuhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/6732/ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-terenu-po-bylej-jednostce-wojskowej-w-prudniku.htmlOGŁOSZENIE BURMISTRZAhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/6564/ogloszenie-burmistrza.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/6537/ogloszenie-burmistrza-prudnika.htmlOgłoszenie Burmistrzahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/6479/ogloszenie-burmistrza.htmlInformacja o wszczęciu postępowaniahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/6413/informacja-o-wszczeciu-postepowania.htmlWyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2019http://bip-prudnik.skycms.com.pl/6412/wyniki-naboru-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-na-realizacje-zadan-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-prudnik-na-rok-2019.htmlInformacja o wszczęciu postępowaniahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/6329/informacja-o-wszczeciu-postepowania.htmlInformacjahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/6315/informacja.htmlOgłoszeniehttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/6304/ogloszenie.htmlRuszył nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrzehttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/6299/ruszyl-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-czyste-powietrze.htmlOgłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2019http://bip-prudnik.skycms.com.pl/6272/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-prudnik-na-rok-2019.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/6252/ogloszenie-burmistrza-prudnika.htmlObwieszczenie Burmistrza Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/6216/obwieszczenie-burmistrza-prudnika.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/6100/ogloszenie-burmistrza-prudnika.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/6028/ogloszenie-burmistrza-prudnika.htmlOgłoszenie o przetargu na sprzedaż drewnahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/5979/ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-drewna.htmlOgłoszenie o przystąpieniu do sporzędzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/5971/ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzedzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-prudnika.htmlOgłoszenie Burmistrzahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/5922/ogloszenie-burmistrza.htmlWyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2018http://bip-prudnik.skycms.com.pl/5868/wyniki-naboru-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-na-realizacje-zadan-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-prudnik-na-rok-2018.htmlKOMUNIKAThttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/5834/komunikat.htmlObwieszczenie Starosty Prudnickiegohttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/5820/obwieszczenie-starosty-prudnickiego.htmlObwieszczenie Starosty Prudnickiegohttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/5801/obwieszczenie-starosty-prudnickiego.htmlObwieszczeniehttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/5792/obwieszczenie.htmlOgłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2018http://bip-prudnik.skycms.com.pl/5680/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-prudnik-na-rok-2018.htmlZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opoluhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/5658/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu.htmlProtokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium Gminy Prudnikhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/5620/protokol-z-przeprowadzenia-dyskusji-publicznej-nad-przyjetymi-rozwiazaniami-w-projekcie-zmiany-studium-gminy-prudnik.htmlObwieszczeniehttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/5570/obwieszczenie.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/5565/ogloszenie-burmistrza-prudnika.htmlZmiany dotyczące wycinki drzew i krzewówhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/5545/zmiany-dotyczace-wycinki-drzew-i-krzewow.htmlBudżet Obywatelski 2018http://bip-prudnik.skycms.com.pl/5476/budzet-obywatelski-2018.htmlObwieszczenie Wojewody Opolskiegohttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/5468/obwieszczenie-wojewody-opolskiego.htmlInformacjahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/5457/informacja.htmlWyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2017http://bip-prudnik.skycms.com.pl/5423/wyniki-naboru-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-na-realizacje-zadan-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-prudnik-na-rok-2017.htmlInformacjahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/5421/informacja.htmlBudowa sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi krajowej nr 41 w km 19+750 w m. Rudziczkahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/5419/budowa-sieci-kanalizacyjnej-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-41-w-km-19750-w-m-rudziczka.htmlOgłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2017http://bip-prudnik.skycms.com.pl/5392/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-prudnik-na-rok-2017.htmlWyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2017http://bip-prudnik.skycms.com.pl/5322/wyniki-naboru-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-na-realizacje-zadan-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-prudnik-na-rok-2017.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/5210/ogloszenie-burmistrza-prudnika.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/5209/ogloszenie-burmistrza-prudnika.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/5207/ogloszenie-burmistrza-prudnika.htmlOgłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2017http://bip-prudnik.skycms.com.pl/5153/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-prudnik-na-rok-2017.htmlOBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznychhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/5110/obwieszczenie-o-konsultacjach-spolecznych.htmlOgłoszenie o naborze członków nowej komisji urbanistyczno-architektonicznejhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/5107/ogloszenie-o-naborze-czlonkow-nowej-komisji-urbanistyczno-architektonicznej.htmlOgłoszeniehttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/5101/ogloszenie.htmlINFORMACJAhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/5014/informacja.htmlOgłoszenie Wójta Lubrzyhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/5012/ogloszenie-wojta-lubrzy.htmlObwieszczenie Wojewody Opolskiegohttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/5011/obwieszczenie-wojewody-opolskiego.htmlObwieszczenie Wojewody Opolskiegohttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/4975/obwieszczenie-wojewody-opolskiego.htmlWyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2016http://bip-prudnik.skycms.com.pl/4929/wyniki-naboru-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-na-realizacje-zadan-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-prudnik-na-rok-2016.htmlObwieszczenie Burmistrza Prudnika z dnia 24 listopada 2015 r.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/4879/obwieszczenie-burmistrza-prudnika-z-dnia-24-listopada-2015-r.htmlOgłoszenie z dnia 04.11.2015 r. o przetargu ustnym nieograniczonym nazbycie nieruchomościhttp://prudnik.skycms.com.pl/4864/ogloszenie-z-dnia-04112015-r-o-przetargu-ustnym-nieograniczonym-nazbycie-nieruchomosci.htmlObwieszczeniehttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/4832/obwieszczenie.htmlObwieszczeniehttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/4819/obwieszczenie.htmlOgłoszenie z dnia 24.09.2015 r. o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomościhttp://prudnik.skycms.com.pl/4818/ogloszenie-z-dnia-24092015-r-o-ustnym-przetargu-nieograniczonym-na-zbycie-nieruchomosci.htmlObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnegohttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/4786/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego.htmlOgłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2016http://bip-prudnik.skycms.com.pl/4780/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-prudnik-na-rok-2016.htmlOBWIESZCZENIE - SPROSTOWANIEhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/4692/obwieszczenie-sprostowanie.htmlOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/4678/ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzego-obejmujacego-obszar-czesci-wsi-laka-prudnicka-i-moszczanka.htmlObwieszczeniehttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/4677/obwieszczenie.htmlObwieszczenia Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnegohttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/4643/obwieszczenia-starosty-prudnickiego-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego.htmlOgłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowaniahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/4595/ogloszenie-o-zamiarze-przeprowadzenia-postepowania.htmlOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/4510/ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-prudnika.htmlWyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2015http://bip-prudnik.skycms.com.pl/4443/wyniki-naboru-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-na-realizacje-zadan-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-prudnik-na-rok-2015.htmlOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka...http://bip-prudnik.skycms.com.pl/4379/ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-obejmujacego-obszar-czesci-wsi-laka-prudnicka-i-moszczanka.htmlOgłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/4322/ogloszenie-o-odstapieniu-od-przeprowadzenia-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-obejmujacego-obszar-czesci-wsi-laka-prudnicka-i-moszczanka.htmlOgłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2015http://bip-prudnik.skycms.com.pl/4294/ogloszenie-naboru-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-prudnik-na-rok-2015.htmlOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP miasta Prudnik oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowiskohttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/4147/ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-zmiany-mpzp-miasta-prudnik-oraz-przeprowadzeniu-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko.htmlOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczankahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/4058/ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-obejmujacego-obszar-czesci-wsi-laka-prudnicka-i-moszczanka.htmlOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczankahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/4057/ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-obejmujacego-obszar-czesci-wsi-laka-prudnicka-i-moszczanka.htmlObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/4013/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-projektu-na-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego.htmlOgłoszenie wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2014http://bip-prudnik.skycms.com.pl/3951/ogloszenie-wynikow-naboru-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-prudnik-na-rok-2014.htmlOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, części wsi Rudziczka i części wsi Mieszkowice w gminie Prudnikhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/3901/ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-obejmujacego-obszar-czesci-wsi-niemyslowice-czesci-wsi-rudziczka-i-czesci-wsi-mieszkowice-w-gminie-prudnik.htmlOgłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2014http://bip-prudnik.skycms.com.pl/3840/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-prudnik-na-rok-2014.htmlInformacjahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/3630/informacja.html]]>Informacja dot. likwidacji filii bibliotecznej Nr 1 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudnikuhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/3574/informacja-dot-likwidacji-filii-bibliotecznej-nr-1-miejskiej-i-gminnej-biblioteki-publicznej-w-prudniku.htmlZawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Prudnik”.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/3564/zawiadomienie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-aktualizacji-projektu-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-elektryczna-i-paliwa-gazowe-w-gminie-prudnik.htmlOgłoszenie wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2013http://bip-prudnik.skycms.com.pl/3504/ogloszenie-wynikow-naboru-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-prudnik-na-rok-2013.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczankahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/3478/ogloszenie-burmistrza-prudnika-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-obejmujacego-obszar-czesci-wsi-laka-prudnicka-i-moszczanka.htmlOgłoszenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Łąka Prudnicka i Moszczankahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/3446/ogloszenie-burmistrza-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-obejmujacego-obszar-wsi-laka-prudnicka-i-moszczanka.htmlZakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/3396/zaklad-wodociagow-i-kanalizacji-w-prudniku-jednoosobowa-spolka-gminy-prudnik-z-oo.htmlOgłoszenie Burmistrza z dnia 27 września 2012 r.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/3277/ogloszenie-burmistrza-z-dnia-27-wrzesnia-2012-r.html]]>Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2013http://bip-prudnik.skycms.com.pl/2444/nabor-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-prudnik-na-rok-2013.htmlObwieszczenie Starosty Prudnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/2442/obwieszczenie-starosty-prudnickiego-o-wydaniu-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczankahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/2443/ogloszenie-burmistrza-prudnika-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-obejmujacego-obszar-czesci-wsi-laka-prudnicka-i-moszczanka.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnika o przyjęciu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/2441/ogloszenie-burmistrza-prudnika-o-przyjeciu-zmian-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-prudnika.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnika - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/2439/ogloszenie-burmistrza-prudnika-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-prudnika.htmlObwieszczenia Burmistrza Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/2440/obwieszczenia-burmistrza-prudnika.htmlObwieszczenie o wydaniu przez Starostę Prudnickiego Decyzji o pozwoleniu na budowę nr 78 z dnia 14 marca 2012 na rozbudowę i przebudowę kanalizacji ogólnospławnej i przebudowe ul. Lompy w Prudnikuhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/1253/obwieszczenie-o-wydaniu-przez-staroste-prudnickiego-decyzji-o-pozwoleniu-na-budowe-nr-78-z-dnia-14-marca-2012-na-rozbudowe-i-przebudowe-kanalizacji-ogolnosplawnej-i-przebudowe-ul-lompy-w-prudniku.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi : Szybowice, Mieszkowice oraz Rudziczkahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/1236/ogloszenie-burmistrza-prudnika-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-czesci-wsi-szybowice-mieszkowice-oraz-rudziczka.htmlOgłoszenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/1237/ogloszenie-burmistrza-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-prudnika.htmlOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu strategii rozwoju gminy Prudnik.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/1233/ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-strategii-rozwoju-gminy-prudnik.htmlOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/1232/ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego.htmlOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/1231/ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego.htmlOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/1230/ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-prudnik.htmlOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze określonym symbolem: P2, RM3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/1229/ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-na-obszarze-okreslonym-symbolem-p2-rm3-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/1228/ogloszenie-burmistrza-prudnika-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-prudnika.htmlOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/1227/ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego.htmlOgłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Strategii Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2009-2020.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/1226/ogloszenie-o-przystapieniu-do-przeprowadzenia-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-ustalen-projektu-strategii-rozwoju-gminy-prudnik-na-lata-2009-2020.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/1225/ogloszenie-burmistrza-prudnika-o-przystapieniu-do-przeprowadzenia-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-ustalen-projektu-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-prudnik.htmlInwestycje celu publicznego - Niemysłowicehttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/1223/inwestycje-celu-publicznego-niemyslowice.htmlInwestycje celu publicznego - Wierzbiechttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/1222/inwestycje-celu-publicznego-wierzbiec.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)http://bip-prudnik.skycms.com.pl/1224/ogloszenie-burmistrza-prudnika-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-prudnik-dz-u-nr-80-poz-717-z-pozn-zm.htmlOgłoszenie Burmistrza o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80, poz 717 z późn.zm.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/1221/ogloszenie-burmistrza-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym-dz-u-nr-80-poz-717-z-poznzm.htmlOBWIESZCZENIE STAROSTY PRUDNICKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/1234/obwieszczenie-starosty-prudnickiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej.htmlOBWIESZCZENIE STAROSTY PRUDNICKIEGO - o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/1235/obwieszczenie-starosty-prudnickiego-o-wydaniu-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnika - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnikahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/1252/ogloszenie-burmistrza-prudnika-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-prudnika.htmlObwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na rozbudowę i przebudowę kanalizacji ogólnospławnej i przebudowę ul. Lompy w Prudnikuhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/1251/obwieszczenie-starosty-prudnickiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-zatwierdzenia-projektu-budowlanego-i-wydania-pozwolenia-na-rozbudowe-i-przebudowe-kanalizacji-ogolnosplawnej-i-przebudowe-ul-lompy-w-prudniku.htmlOgłoszenie wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2012http://bip-prudnik.skycms.com.pl/1250/ogloszenie-wynikow-naboru-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-na-realizacje-zadan-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-prudnik-na-rok-2012.htmlOgłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012http://bip-prudnik.skycms.com.pl/1248/ogloszenie-o-przeprowadzeniu-konsultacji-projektu-programu-wspolpracy-gminy-prudnik-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2012.htmlObwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/1249/obwieszczenie-starosty-prudnickiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej.htmlOgłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP części wsi Szybowice, Mieszkowice i Rudziczka oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu MPZP.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/1247/ogloszenie-o-ponownym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-mpzp-czesci-wsi-szybowice-mieszkowice-i-rudziczka-oraz-o-postepowaniu-w-sprawie-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-projektu-mpzp.htmlOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, części wsi Rudziczka i części wsi Mieszkowice w gminie Prudnikhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/1246/ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-obejmujacego-obszar-czesci-wsi-niemyslowice-czesci-wsi-rudziczka-i-czesci-wsi-mieszkowice-w-gminie-prudnik.htmlInformacja dla gmin - Góry Opawskie IV warsztatyhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/1245/informacja-dla-gmin-gory-opawskie-iv-warsztaty.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP i postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu MPZP części wsi Szybowice, Mieszkowice oraz Rudziczka.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/1244/ogloszenie-burmistrza-prudnika-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-mpzp-i-postepowaniu-w-sprawie-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-projektu-mpzp-czesci-wsi-szybowice-mieszkowice-oraz-rudziczka.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/1243/ogloszenie-burmistrza-prudnika-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego.htmlWyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizacje zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Prudnikhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/1242/wyniki-naboru-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-prudnik.htmlWyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnikhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/1241/wyniki-naboru-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-prudnik.htmlOgłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Prudnikhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/1240/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-prudnik.htmlOgłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/1238/ogloszenie-o-przeprowadzeniu-konsultacji-w-sprawie-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2011.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piorunkowice oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu.http://bip-prudnik.skycms.com.pl/1239/ogloszenie-burmistrza-prudnika-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-piorunkowice-oraz-o-postepowaniu-w-sprawie-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-projektu.htmlOgłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczankahttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/1220/ogloszenie-burmistrza-prudnika-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-obejmujacego-obszar-czesci-wsi-laka-prudnicka-i-moszczanka.htmlDOCXOBWIESZCZENIE_wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi WIERZBIEC.docx (15,81KB)
 

]]>
2012-03-29 11:50:43Tadeusz Górecki2022-09-07 14:33:43Joanna LudaUrząd Miejski w Prudniku2012-03-29tak1701342022-09-07 14:33:43Joanna Luda2022-09-07 14:33:31Joanna Luda2022-05-10 10:40:28Ewa Wiśniewska2022-05-10 10:39:36Ewa Wiśniewska2022-01-03 15:33:11Joanna Luda2021-09-07 10:27:05Joanna Luda2021-08-17 10:28:36Tadeusz Górecki2021-08-17 10:27:11Tadeusz Górecki2021-08-17 10:21:36Jadwiga Mulik2021-08-17 10:16:00Jadwiga Mulik2021-01-04 14:09:00Joanna Luda2020-09-08 12:30:15Joanna Luda2020-04-27 10:47:39Tadeusz Górecki2020-03-27 08:42:06Jolanta Kowalska2020-02-06 11:39:30Tadeusz Górecki2020-02-06 11:38:57Tadeusz Górecki2020-01-20 12:05:06Jolanta Kowalska2020-01-02 14:41:43Joanna Luda2019-09-06 13:41:33Joanna Luda2019-01-02 15:20:30Joanna Luda2018-09-03 15:04:12Joanna Luda2018-05-09 09:51:59Tadeusz Górecki2018-01-04 08:15:37Joanna Luda2017-11-17 11:55:37Jadwiga Mulik2017-11-17 11:53:50Jadwiga Mulik2017-11-17 11:50:39Jadwiga Mulik2017-11-17 11:33:05Jadwiga Mulik2017-11-17 11:28:25Jadwiga Mulik2017-11-17 11:25:38Jadwiga Mulik2017-09-07 15:01:41Joanna Luda2017-03-30 14:04:01Joanna Luda2017-03-03 13:42:51Joanna Luda2017-01-05 13:11:14Joanna Luda2016-09-02 13:49:24Joanna Luda2016-04-11 11:54:53Jadwiga Mulik2016-04-11 11:54:06Jadwiga Mulik2013-02-14 08:40:06Tadeusz Górecki2013-02-11 14:16:19Piotr Głownia2013-01-03 13:52:43Joanna Luda2012-12-14 14:49:20Piotr Głownia2012-11-28 10:49:20Piotr Głownia2012-10-31 13:30:55Tadeusz Górecki2012-10-02 13:50:29Tadeusz Górecki2012-10-01 08:46:47Tadeusz Górecki2012-09-07 10:09:29Tadeusz Górecki2012-08-27 12:17:40Tadeusz Górecki2012-03-29 11:54:37Tadeusz Górecki2012-03-29 11:50:43Tadeusz Góreckihttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/58482/obwieszczenie_wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-czesci-wsi-wierzbiec.docxOBWIESZCZENIE_wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi WIERZBIECdocx15.81 KB69nie2022-05-10 10:38:05Ewa Wiśniewska2022-05-10 10:39:35Ewa Wiśniewskadodanie-pliku-do-strony2022-05-10 10:39:35Ewa Wiśniewskautworzenie-plikuOBWIESZCZENIE_wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi WIERZBIEC.docx2022-05-10 10:38:05Ewa WiśniewskaObwieszczenie cz.2jpeg26.57 KB32nie2020-03-27 08:07:46Jolanta Kowalska2020-03-27 08:42:06Jolanta Kowalskausuniecie-pliku-ze-strony2020-04-27 10:47:39Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2020-03-27 08:42:06Jolanta Kowalskautworzenie-plikuObwieszczenie cz.2.jpeg2020-03-27 08:07:46Jolanta KowalskaObwieszczenie cz.1jpeg142.45 KB100nie2020-03-27 08:07:45Jolanta Kowalska2020-03-27 08:42:06Jolanta Kowalskausuniecie-pliku-ze-strony2020-04-27 10:47:39Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2020-03-27 08:42:06Jolanta Kowalskautworzenie-plikuObwieszczenie cz.1.jpeg2020-03-27 08:07:45Jolanta KowalskaInformacja o wszczęciu postępowania-14.01.2020 r.pdf207.48 KB62nie2020-01-20 11:58:39Jolanta Kowalska2020-01-20 12:05:05Jolanta Kowalskausuniecie-pliku-ze-strony2020-02-06 11:38:57Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2020-01-20 12:05:05Jolanta Kowalskautworzenie-plikuInformacja o wszczęciu postępowania-14.01.2020 r..pdf2020-01-20 11:58:39Jolanta KowalskaOBWIESZCZENIEpdf446.64 KB128nie2017-11-17 11:19:43Jadwiga Mulik2017-11-17 11:28:25Jadwiga Mulikusuniecie-pliku-ze-strony2017-11-17 11:55:37Jadwiga Mulikdodanie-pliku-do-strony2017-11-17 11:50:39Jadwiga Mulikusuniecie-pliku-ze-strony2017-11-17 11:33:05Jadwiga Mulikdodanie-pliku-do-strony2017-11-17 11:28:25Jadwiga Mulikutworzenie-plikuOBWIESZCZENIE.pdf2017-11-17 11:19:43Jadwiga MulikOgłoszenie Lubrza str 2pdf355.52 KB862nie2016-04-11 11:52:51Jadwiga Mulik2016-04-11 11:54:06Jadwiga Mulikdodanie-pliku-do-strony2016-04-11 11:54:06Jadwiga Mulikutworzenie-plikuOgłoszenie Lubrza str 2.pdf2016-04-11 11:52:51Jadwiga MulikOgłoszenie Lubrza str 1pdf443.76 KB591nie2016-04-11 11:52:41Jadwiga Mulik2016-04-11 11:54:06Jadwiga Mulikdodanie-pliku-do-strony2016-04-11 11:54:06Jadwiga Mulikutworzenie-plikuOgłoszenie Lubrza str 1.pdf2016-04-11 11:52:41Jadwiga MulikOBWIESZCZENIE_wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi WIERZBIEC.docx2022-05-10 10:32:58Ewa Wiśniewskausuniecie-pliku-z-systemu2022-05-10 10:32:58Ewa Wiśniewskamodyfikacja-wlasciwosci-pliku2022-05-10 10:30:51Ewa Wiśniewskadodanie-pliku-do-strony2022-05-10 10:29:42Ewa Wiśniewskamodyfikacja-wlasciwosci-pliku2022-05-10 10:28:13Ewa Wiśniewskamodyfikacja-wlasciwosci-pliku2022-05-10 10:27:37Ewa Wiśniewskadodanie-pliku-do-strony2022-05-10 10:26:01Ewa Wiśniewskautworzenie-plikuOGŁOSZENIE_WIERZBIEC_wyłożenie.docx2022-05-10 10:23:44Ewa Wiśniewska